intTypePromotion=1
ADSENSE

Lược đồ khảo cổ

Xem 1-20 trên 1238 kết quả Lược đồ khảo cổ
 • Bài giảng môn học "Quản trị bán hàng: Phần 1" sau đây có nội dung gồm các bước để thiết lập kế hoạch bán hàng, đây là công việc đầu tiên của chu trình quản lý, giúp thiết lập những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Đồng thời tìm hiểu quá trình quản lý kinh doanh khu vực hiệu quả, giúp bạn đọc xác định được cơ hội kinh doanh, thiết lập ưu tiên, mục tiêu và phân tích nguyên nhân chính để xây dựng chiến lược kinh doanh hoàn hảo nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p mrh155 26-09-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Bến Tre từ nay đến năm 2020" là phân tích đánh giá các tiềm năng, lợi thế hiện có và thực trạng phát triển kinh tế biển của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua (từ năm 2001 đến năm 2011). Từ đó, xây dựng chiến lược và đề xuất các giải pháp hữu hiệu, nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Bến Tre từ năm 2012 đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  doc118p trananh2212 20-09-2022 2 1   Download

 • Luận văn Thạc "Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Thông tin và viễn thông di động S-Telecom giai đoạn 2012 đến năm 2020" có mục tiêu hệ thống hóa lý luận về chiến lược kinh doanh, đồng thời xác định các yếu tố tác động đến môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận được hệ thống, luận văn sẽ đi sâu hơn trong việc phân tích và đánh giá tác động từ môi trường kinh doanh đến kết quả hoạt động của S- Telecom. Phối hợp hình thành và lựa chọn các chiến lược, từ đó đưa ra các giải pháp thực thi chiến lược được lựa chọn cho S-Telecom. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc126p trananh2212 20-09-2022 3 1   Download

 • Cuốn sách "Tóm lược những điều căn bản trong văn phạm tiếng Anh" được biên soạn nhằm giúp cho các học viên chuẩn bị thi Chứng chỉ Quốc gia trình độ A, B, C môn tiếng Anh có thêm tài liệu để tham khảo và học tập. Sách trình bày phần văn phạm tiếng Anh tương đối ngắn gọn và có hệ thống. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf48p unforgottennight03 05-09-2022 6 1   Download

 • Ngoài những kiến thức ngữ pháp, cuốn sách "Tóm lược những điều căn bản trong văn phạm tiếng Anh" còn có phần bài bài tập tự luyện giúp học viên tự ôn tập, nâng cao trình độ kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf47p unforgottennight03 05-09-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Bộ máy quan lại ở miền Bắc Việt Nam trước thử thách 1820-1918" gồm có 8 chương, được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 cấu trúc hệ thống quan lại dưới triều Nguyễn, chương 2 quan lại trong cuộc cải cách của nhà nước quân chủ, chương 3 quan và lại thử bàn dưới góc độ xã hội học - lịch sử, chương 4 chiến lược làm quan (1884 - 1996). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf254p runordie8 05-09-2022 17 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử và di sản tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Bình (1954 - 1995)" được biên soạn nhằm giới thiệu đến độc giả những nét đặc trưng cho nè tiểu thủ công nghiệp nước ta, một nền sản xuất hàng hóa "phi nông nghiệp" của một nước nông nghiệp điển hình. Cuốn sách đề cập đến một lĩnh vực kinh tế dựa trên góc độ lịch sử và di sản, phản ánh thực trạng của các hoạt động công nghệ truyền thống tại một vùng đất qua các giai đoạn lịch sử.

  pdf111p runordie8 05-09-2022 3 1   Download

 • Việt Nam văn hóa sử cương là một tác phẩm quan trọng do tác giả Đào Duy Anh thực hiện từ nửa đầu thế kỷ 20, thông qua cuốn sách tác giả phác họa và minh định ở chừng mực nào đó cái lược sử văn hóa của người Việt như một dân tộc, một văn hóa, muốn thâu tóm trong những dòng mô tả, nhận xét nhẹ nhàng, cả sinh hoạt vật chất lẫn đời sống tinh thần của dân tộc Việt. Sách gồm 5 thiên và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 thiên với những ghi chép về kinh tế sinh hoạt và xã hội kinh tế sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf270p runordie8 05-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Xây dựng mô hình phát triển bền vững ngành thủy sản Cát Bà" nhằm cùng với cộng đồng địa phương (bao gồm sự tham gia của cả cộng đồng dân, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội) phát hiện ra các nguy cơ đe dọa đến sinh kế và nguồn thu nhập của họ, qua đó xây dựng kế hoạch mang tính khả thi cho địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf9p tieuvulinhhoa 22-09-2022 1 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá tổng hợp về mối quan hệ tự do hóa thương mại – đói nghèo nông thôn - Môi trường trong nghề nuôi tôm tại tỉnh Cà Mau" cho thấy sự cần thiết phải có môi trường chính sách khuyến khích nuôi tôm bền vững, cơ chế chia sẻ công bằng lợi ích của tự do hóa thương mại và khuyến khích nuôi tôm như một chiến lược giảm nghèo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung!

  pdf7p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng nghề) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được nội dung cơ bản về: phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo, về bảo vệ an ninh quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf222p lacvuchi 09-09-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Cải cách Hồ Quí Ly" phân 2 trình bày sự sụp đổ của vương triều; Các hạn chế trong cải cách của Hồ Quí Ly; Cuộc xâm lược của quân Minh là động cơ từ bên ngoài trực tiếp đánh đổ vương triều Hồ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf39p viastonmartin 08-09-2022 9 1   Download

 • Đề cương bài giảng "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ CĐ/TC)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam; nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;...

  pdf37p lacvuchi 09-09-2022 19 1   Download

 • Đề cương bài giảng "Tin học (Trình độ CĐ/TC)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính; nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng; trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, phần mềm tiện ích, tiếng Việt trong máy tính, máy in;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p lacvuchi 09-09-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Xử trí thuyên tắc động mạch phổi ở phụ nữ có thai do Bs. Đỗ Phương Trọng biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Chẩn đoán thuyên tắc động mạch phổi ở phụ nữ có thai; Case lâm sàng tắc động mạch phổi - thai; Chiến lược tái tưới máu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf48p vibugatti 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 17 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh vẽ, lập được lược đồ diễn biến chính ba lần kháng chiến của nhà Trần chống quân xâm lược Mông - Nguyên; phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên; nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt;...

  doc12p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với học sinh; biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 54 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được sơ lược cấu trúc của Hệ Mặt Trời; nêu được các hành tinh vừa chuyển động quanh Mặt Trời vừa tự quay quanh trục của nó; nêu được các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kì quay khác nhau;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về cơ sở dữ liệu; Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ; Ngôn ngữ dữ liệu SQL; Ràng buộc toàn vẹn và phụ thuộc hàm; Dạng chuẩn và chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ; Tối ưu hóa câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p viastonmartin 15-08-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Thương mại điện tử cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của thương mại điện tử: lợi ích, nền tảng, các hình thức ứng dụng cũng như xu hướng phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p viastonmartin 15-08-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1128 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lược đồ khảo cổ
p_strCode=luocdokhaoco

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2