Luồng kênh cái tráp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Luồng kênh cái tráp
  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TUYẾN LUỒNG KÊNH CÁI TRÁP, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHO CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM TỔ CHỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

    pdf2p bupbebagsu 16-01-2013 25 3   Download

  • Quyết định 3250/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp, khu vực Hải Phòng theo hình thức BT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

    pdf3p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 19 0   Download

  • Quyết định 3563/QĐ-BGTVT năm 2013 cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

    doc2p kevinle124 29-05-2014 14 0   Download

Đồng bộ tài khoản