intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết anten

Xem 1-20 trên 71 kết quả Lý thuyết anten
 • Đề tài "Nghiên cứu các phương pháp làm giảm sự tương hỗ giữa các phần tử trong dàn cũng như trong các hệ thống đa anten" gồm 4 chương trình bày ảnh hưởng tương hỗ giữa các phần tử trong anten dàn, các kỹ thuật giảm nhỏ kích thước anten, lý thuyết siêu vật liệu, thiết kế anten sử dụng cấu trúc siêu vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p bakerboys08 15-07-2022 9 1   Download

 • Bài viết đề xuất ba cấu trúc anten quang dẫn có thể sử dụng như những thiết bị dò sóng THz trong hệ quang phổ miền thời gian dùng xung laser femto giây. Đặc tính dò sóng THz của từng cấu trúc anten được mô phỏng và kiểm chứng thực nghiệm. Độ nhạy hồi đáp theo tần số của từng anten cho các dạng phổ khác nhau, và kết quả thực nghiệm khá phù hợp với kết quả lý thuyết và mô phỏng được dự đoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf3p wangziyi_1307 26-04-2022 7 1   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp thiết kế một anten mảng cấu trúc răng lược, công nghệ vi dải hoạt động trong vùng tần số 28 GHz. Trong bài báo này, lý thuyết, quy trình thiết kế cho loại anten kể trên và kết quả mô phỏng được trình bày cụ thể, chi tiết. Việc mô phỏng được thực hiện trên phần mềm CST đối với một mảng 8 phần tử răng lược, kích thước khoảng 15 mm x 60 mm x 0.2 mm đạt được hệ số phản xạ ngược S11 = - 45 dB, độ tăng ích G = 15.8 dB tại tần số cộng hưởng.

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 43 1   Download

 • Bài báo này đã nghiên cứu về mảng anten vi dải ứng dụng cho hoạt động ở tần số 2.45GHz. Trong bài báo này, các cơ sở lý thuyết cũng như các công thức về về anten vi dãy được tác giả vận dụng để tính toán, thiết kế một anten vi dải. Sau đó, tác giả đã thiết kết mảng vi dải hai phần tử và bốn phân tử với phương pháp cấp nguồn song song.

  pdf9p paddington36 04-01-2022 31 0   Download

 • Nội dung của luận văn là Chương 1: Tìm hiểu về công nghệ 4G/LTE trên thiết bị di động thế hệ mới. Chương 2: Lý thuyết anten cho hệ thống thông tin di động, lý thuyết về anten vi dải, một số thông số cơ bản của anten như hệ số tăng ích, độ định hướng, băng thông, mô hình bức xạ, sự phân cực. Chương 3: Quá trình thiết kế, chế tạo và đo anten cho thiết bị di động 4G/LTE hoạt động ở hai dải tần 1800 MHz và 2600 MHz dùng công nghệ mạch dải.

  pdf67p tomjerry001 18-10-2021 11 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 5 Lý thuyết chung về anten cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Đặc tính của anten; Các nguyên tố bức xạ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p chuheodethuong 11-07-2021 15 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 1 Lý thuyết chung về truyền sóng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Tính chất sóng điện từ; Phân loại SĐT; Phương thức lan truyền SĐT; Biểu thức lan truyền sóng trong không gian tự do; Hệ số suy giảm.

  pdf33p chuheodethuong 11-07-2021 24 1   Download

 • Học phần Trường điện từ và anten trang bị cho người học những khái niệm cơ bản liên quan đến trường điện từ, trình bày các định luật, các nguyên lý cơ bản của trường điện từ, cùng các quy luật và tính chất lan truyền của sóng điện từ trong chân không, trong không gian vô hạn và các quá trình lan truyền sóng siêu cao tần trong các loại đường truyền dẫn phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để biết thêm các nội dung chi tiết về môn học.

  pdf18p lovebychance01 17-04-2021 28 2   Download

 • Lý thuyết và kỹ thuật anten: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về ảnh hưởng của mặt đất đến đặc tính bức xạ của anten, hệ anten có xử lý tín hiệu - anten thông minh, phương pháp điều khiển đồ thị phương hướng anten. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf267p vitsunade2711 04-06-2020 45 3   Download

 • Lý thuyết và kỹ thuật anten: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bức xạ của dòng điện và dòng từ trong không gian tự do các đặc trưng cơ bản của trường bức xạ, các nguồn bức xạ nguyên tố, các nguồn bức xạ thẳng, lý thuyết về chấn tử đối xứng, phương pháp moment và ứng dụng trong các bài toán phân tích anten, ảnh hưởng tương hỗ của các phần tử trong hệ anten phức tạp, hệ thống phức xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf262p vitsunade2711 04-06-2020 57 5   Download

 • Mục tiêu của khóa luận là nghiên cứu lý thuyết tạo búp sóng số cho Anten mảng và đáp ứng được yêu cầu khi thay thông số lối vào bằng số thì búp sóng lối ra thay đổi.

  pdf44p son248 24-03-2020 23 7   Download

 • Vấn đề nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống máy thu là cần thiết, tạo cơ sở cho việc tìm hiểu các hệ thống khác như: hệ thống anten, hệ thống phát, hệ thống xử lý và phân tích tổng thể đầu tự dẫn. Nội dung nghiên cứu hệ thống thu của đầu tự dẫn trong công trình này bao gồm: xây dựng sơ đồ chức năng; thuyết minh về nguyên lý hoạt động của hệ thống thu;phân tích một số đặc điểm của hệ thống thu; đo đạc một số tham số kỹ thuật cơ bản của tuyến thu.

  pdf6p thithizone 16-07-2019 65 4   Download

 • Trong bài báo, trình bày kết quả nghiên cứu dựa trên mô hình lý thuyết và mô phỏng bằng công cụ Matlab về sự ảnh hưởng khi cấu trúc mảng anten bị phá vỡ thụ động (hỏng hóc phần tử anten, hỏng máy thu) đến kết quả của bài toán phát hiện trong xử lý tín hiệu.

  pdf7p thithizone 16-07-2019 33 1   Download

 • Bài báo trình bày việc tính toán kiểm bền kết cấu ốp che anten đầu tự dẫn tên lửa từ vật liệu compozit lớp chịu tải khí động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Các tải trọng khí động được tính toán theo lý thuyết Newton, các đặc tính của vật liệu được tính toán trên cơ sở mô hình vật liệu compozit lớp trực hướng. Mô hình toán, giải thuật và chương trình tính toán bằng Matlab đã được xây dựng và áp dụng tính toán cho ốp che anten đầu tự dẫn tên lửa Kh-35E.

  pdf9p minhxaminhyeu4 15-07-2019 35 1   Download

 • Trong bài báo này, phát triển một ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network) tích hợp trong hệ thống tổ hợp giản đồ phát xạ của an ten mạng pha. Mạng nơ ron này chứa những tổ hợp điều chỉnh được lưu tĩnh trên phần cứng nhằm tự động sửa chữa về mặt tín hiệu đối với những hưởng phần tử phát xạ của an ten mà không cần biết vị trí hư hỏng. Bài báo đưa ra những cơ sở lý thuyết, quá trình xây dựng hệ thống và những kết quả đạt được dựa trên công cụ mô phỏng Matlab.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 54 0   Download

 • Luận án "Nghiên cứu giải pháp đảm bảo khả năng làm việc ổn định của kênh liên lạc thuỷ âm" thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu, xây dựng và giải quyết bài toán đảm bảo khả năng làm việc ổn định của kênh liên lạc thủy âm trên cơ sở lý thuyết tia và các kỹ thuật về anten mạng pha. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p khetien888 09-02-2017 29 3   Download

 • Chương 3 giúp người học nắm bắt được các lý thuyết anten thông qua những nội dung cụ thể như: Các phương trình Maxwell và quan hệ nguồn – trường, Dipole hertz (nguyên tố anten thẳng), anten Dipole ngắn, anten Dipole ngắn có tải kháng, anten Dipole có chiều dài hữu hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p kiepnaybinhyen_02 24-12-2015 125 24   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật anten truyền sóng" gồm có 8 chương, cung cấp cho người học một số nội dung như: Giới thiệu về anten, các đặc tính của anten, lý thuyết anten, hệ thống bức xạ, các loại anten, truyền sóng trên đường dây dẫn, truyền sóng qua ống dẫn sóng, truyền sóng vô tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf262p nganga_09 26-10-2015 372 92   Download

 • Chương 5 Bức xạ điện từ thuộc bài giảng Trường điện từ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, nguyên tố anten thẳng, nguyên tố anten vòng, tính định hướng, nguyên lý tương hỗ.

  pdf14p maiyeutoni 06-12-2014 95 16   Download

 • Thuyết trình bài tập lớn Truyền sóng và Anten: Angten thông minh giới thiệu về Anten thông minh, nguyên lý hoạt động của anten thông minh, phân loại anten thông minh, cấu trúc hệ thống anten thông minh, ưu điểm và hạn chế, công nghệ anten thông minh, ứng dụng trong thông tin di động.

  ppt27p nguyenvanthang2404 14-11-2014 269 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết anten
p_strCode=lythuyetanten

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2