Lý thuyết nguyên lý thống kê kinh tế

Xem 1-20 trên 165 kết quả Lý thuyết nguyên lý thống kê kinh tế
 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế được biên soạn theo chương trình môn học đã được Hội đồng khoa học giáo dục Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn thông qua với phương châm chú trọng thực hành, gắn kết với thực tế, có ứng dụng và khai thác các phần mềm tin học thông dụng.

  pdf118p 0523596042 27-04-2010 5143 2462   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết tương quan: nghiên cứu mức độ liên hệ tuyến tính giữa hai biến có phân phối chuẩn, lý thuyết hồi quy: nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến được giải thích bởi một hay nhiều biến giải thích.

  pdf23p saobien_09 06-02-2018 20 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 Các vấn đề chung của thống kê, trình bày các nội dung sau: Khái niệm và vai trò của thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, quá trình nghiên cứu thống kê,....

  pdf36p dolalatien 26-01-2018 26 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp số liệu, phân tổ thống kê, tiêu thức phân tổ, xác định số tổ và khoảng cách tổ, xác định số tổ, xãy số phân phối (Bảng tần số phân bố),...

  pdf33p dolalatien 26-01-2018 27 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về chỉ số, phương pháp tính chỉ số, hệ thống chỉ số,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

  pdf31p dolalatien 26-01-2018 30 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, thống kê lợi nhuận.

  pdf35p dolalatien 26-01-2018 23 1   Download

 • Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế do TS. Mai Văn Nam biên soạn, có kết cấu nội dung gồm 2 phần với 8 chương. Nhằm giúp cá cbajn hiểu các vấn đề về lý thuyết, chuẩn bị cho những tiết thực hành trên máy tính có hiệu quả, là cơ sở quan trọng cho người học tiếp cận các môn học chuyên ngành kinh tế.

  pdf135p newbievnx 17-03-2011 1331 577   Download

 • – Hiểu được số tuyệt đối, số tương đối, phân biệt các loại số tương đối – Nắm được ý nghĩa, công thức tính toán các chỉ tiêu của số đo độ tập trung – Số bình quân. – Nắm được ý nghĩa, công thức tính toán các chỉ tiêu của số đo độ phân tán.

  ppt42p vioi80 01-05-2011 724 149   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế - trường đại học nông nghiệp hà nội', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf118p yeumala 07-04-2012 396 129   Download

 • - Khái niệm và ý nghĩa của dãy số thời gian - Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian Mức độ bình quân qua thời gian Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối Tốc độ phát triển Tốc độ tăng (hoặc giảm)

  ppt23p vioi80 01-05-2011 671 126   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày lý thuyết chung về nguyên lý thống kê kinh tế với 11 chương như: giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng dữ liệu, tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng số, phương pháp chỉ số, kiểm định tham số...

  pdf84p narrow_12 17-07-2014 103 31   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 8 (Điều tra chọn mẫu) giới thiệu cho mọi người: Những vấn đề chung về điều tra chọn mẫu, điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên, một số phương pháp chọn mẫu thường dùng, quy trình tiến hành điều tra chọn mẫu.

  pdf14p hohanhnhi 02-01-2014 112 23   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 (Nguyên lý thống kê kinh tế) trình bày các nội dung như xác định mục đích đối tượng nghiên cứu, xác định nhu cầu thông tin, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự toán, trình bày kết quả nghiên cứu.

  pdf12p hohanhnhi 02-01-2014 135 23   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 (Những vấn đề chung về thống kê học) sẽ tìm hiểu về: Thống kê học và đối tượng nghiên cứu, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, các thang đo trong thống kê.

  pdf20p hohanhnhi 02-01-2014 108 11   Download

 • Là con số phản ánh nội dung kinh tế nhất định  Thống kê là một môn khoa học về các phương pháp nghiên cứu  các hiện tượng số lớn nhằm phát hiện các qui luật, xu thế và các đặc trưng của chúng.

  ppt70p page_12 16-08-2013 52 9   Download

 • Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Các tham số đo lường thống kê", cụ thể như: Các tham số đo mức độ đại biểu, các tham số đo độ biến thiên của tiêu thức,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p dolalatien 26-01-2018 3 1   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Những vấn đề chung về dãy số thời gian, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng,...

  pdf48p dolalatien 26-01-2018 19 1   Download

 • Chương 4 giúp người học hiểu về "Hồi qui và tương quan". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Những vấn đề chung của phương pháp hồi qui và tương quan, liên hệ tương quan tuyến tính giữa 2 tiêu thức, liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa 2 tiêu thức số lượng.

  pdf32p dolalatien 26-01-2018 4 1   Download

 • Chương 1 Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, nội dung chương học này trình bày về: Các khái niệm cơ bản, định nghĩa cổ điển về xác suất, định nghĩa thống kê về xác suất, nguyên lý xác suất lớn và nguyên lý xác suất nhỏ, mối quan hệ giữa các biến cố, các định lý cộng và nhân xác suất, các công thức xác suất.

  pdf140p tanhthanhthanh23 18-04-2014 45 4   Download

 • Tài liệu ôn tập môn Nguyên Lý Thống Kê có đáp án để bạn kiểm tra lại kết quả bài làm của mình. Mời các bạn cùng tham khảo. Chúc các bạn sinh viên ôn thi tốt môn lý thuyết thống kê

  pdf8p tuyettinh_ca 19-12-2010 5411 1689   Download

Đồng bộ tài khoản