intTypePromotion=1
ADSENSE

Ma sát nano

Xem 1-20 trên 42 kết quả Ma sát nano
 • Ma sát và mài mòn dẫn đến giảm hiệu suất của chi tiết máy. Chất phụ gia nano trong dầu bôi trơn có khả năng làm giảm ma sát và tự hồi phục bề mặt mài mòn. Sử dụng thiết bị ma sát 4 bi (MRS-10A) thí nghiệm với phụ gia nano TiO2 hàm lượng 0,5% và các hàm lượng chất phân tán (PEG-200) bổ sung vào dầu bôi trơn để đánh giá mức độ giảm ma sát.

  pdf5p vienzym2711 03-04-2020 22 2   Download

 • Các chi tiết máy hoạt động thường xuyên sẽ bị hao mòn do ma sát làm giảm độ chính xác và chất lượng của thiết bị cũng như sản phẩm do thiết bị tạo ra. Vì vậy đến giới hạn hao mòn nhất định sẽ phải thay thế hoặc sửa chữa phục hồi nhằm giảm chi phí. So với các kỹ thuật phục hội chi tiết bị mài mòn bằng công nghệ mạ điện hóa, đặc biệt công nghệ mạ "không phải sử dụng bề mạ" còn được gọi là mạ xoa" có nhiều lợi thế về đầu tư, tiết kiệm thời gian tháo gỡ, không cần vận chuyển đến xưởng mạ.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 117 22   Download

 • Bhushan, B. “Microscratching/Microwear, Nanofabrication/Nanomachining...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Microscratching/ Microwear, Nanofabrication/ Nanomachining, and Nano/Picoindentation Using Atomic Force Microscopy Bharat Bhushan 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Introduction Experimental Techniques AFM for Microscratching/Microwear and Nanoindentation • Nano/Picoindenter 7 Microscratching/Microwear Studies Nanofabrication/Nanomachining Studies Nano/Picoindentation Closure References 7.

  pdf22p medinova 26-10-2010 75 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of micro and nano tribology p6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf62p goixanh 27-09-2010 53 6   Download

 • Luận án đề ra mục tiêu: Xây dựng mô hình toán động lực học đối với hệ chuyển động cơ khí của hệ thống phân phối vật liệu nano ứng dụng cho việc chế tạo pin mặt trời màng mỏng, trong đó có tính đến các 4 yếu tố bất định dưới dạng hàm số và hằng số, cụ thể là việc xét đến các yếu tố khe hở của bánh răng trong hộp số, ma sát động, ma sát tĩnh và độ đàn hồi của vật liệu cũng như khớp nối mềm giữa trục động cơ với tải.

  pdf27p manhinh999 10-12-2019 22 3   Download

 • Bhushan, B. “Introduction - Measurement Techniques and Applications” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 Part I Basic Studies © 1999 by CRC Press LLC Introduction — Measurement Techniques and Applications Bharat Bhushan 1.1 1.2 1.3 History of Tribology and Its Significance to Industry Origins and Significance of Micro/Nanotribology Measurement Techniques Scanning Tunneling Microscope • Atomic Force Microscope • Friction Force Microscope • Surface Force Apparatus • Vibration Isolation 1 1.4 1.

  pdf80p medinova 26-10-2010 58 9   Download

 • Marti, O. Ò"AFM Instrumentation and Tips"Ó Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC AFM Instrumentation and Tips Othmar Marti 2.1 2.2 Force Detection The Mechanics of Cantilevers Compliance and Resonances of Lumped Mass Systems • Cantilevers • Tips and Cantilevers • Materials and Geometry • Outline of Fabrication 2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.

  pdf65p medinova 26-10-2010 57 8   Download

 • Harrison, J.A. et al. “Atomic-Scale Simulation of Tribological and Related...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 Atomic-Scale Simulation of Tribological and Related Phenomena Judith A. Harrison, Steven J. Stuart, and Donald W. Brenner 11.1 Introduction 11.2 Molecular Dynamics Simulations Interatomic Potentials • Thermodynamic Ensemble • Temperature Regulation 11 11.

  pdf71p medinova 26-10-2010 79 8   Download

 • Ferrante, J. et. al. “Surface Physics in Tribology” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Surface Physics in Tribology John Ferrante and Phillip B. Abel 3.1 3.2 3.3 3.4 3.

  pdf43p medinova 26-10-2010 74 7   Download

 • Majumdar, A. et. al. “Characterization and Modeling of Surface...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Characterization and Modeling of Surface Roughness and Contact Mechanics Arun Majumdar and Bharat Bhushan 4.1 4.2 4.

  pdf60p medinova 26-10-2010 47 7   Download

 • Bhushan, B. “Nanomechanical Properties of Solid Surfaces and Thin Films” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Nanomechanical Properties of Solid Surfaces and Thin Films Bharat Bhushan 10.1 10.2 Introduction Nanoindentation Hardness Measurement Apparatuses Commercial Nanoindentation Hardness Apparatuses with Imaging of Indents after Unloading • Prototype DepthSensing Nanoindentation Hardness Apparatuses • Commercial Depth-Sensing Nanoindentation Hardness Apparatus and Its Modifications 10 10.

  pdf93p medinova 26-10-2010 47 7   Download

 • Ericson, E.; et. al “Mechanical Properties of Materials in Microstructure...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Mechanical Properties of Materials in Microstructure Technology Fredric Ericson and Jan-Åke Schweitz 15.1 Introduction 15.2 Cohesion and Crystal Structures System Energy and Interatomic Binding • Lattice Structures and Structural Defects 15 15.3 Elasticity Properties Isotropic Elasticity • Anisotropic Elasticity 15.

  pdf35p medinova 26-10-2010 59 7   Download

 • Wear of sliding surfaces can occur by one or more wear mechanisms, including adhesive, abrasive, fatigue, impact, corrosive, and fretting. The wear rate, a measure of wear, generally needs to be minimized (Bhushan, 1996). As the dimensions of components and loads used continue to decrease (such as in microelectromechanical systems or MEMS), scratching/wear and mechanical properties at the micro- to

  pdf22p goixanh 27-09-2010 74 6   Download

 • Israelachvil, J. N. et al.“Surface Forces and Microrheology of ...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Surface Forces and Microrheology of Molecularly Thin Liquid Films Jacob N. Israelachvili and Alan D. Berman 9.1 9.2 Introduction Methods for Measuring Static and Dynamic Surface Forces Adhesion Forces • Force Laws • The Surface Force Apparatus and the Atomic Force Microscope 9 9.3 9.

  pdf63p medinova 26-10-2010 60 6   Download

 • Bhushan, B. “Micro/Nanotribology and Micro/Nanomechanics of Magnetic...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Micro/Nanotribology and Micro/Nanomechanics of Magnetic Storage Devices Bharat Bhushan 14.1 Introduction 14.2 Experimental Experimental Apparatus and Measurement Techniques • Test Specimens 14 14.3 Surface Roughness 14.4 Friction and Adhesion Nanoscale Friction • Microscale Friction and Adhesion 14.5 Scratching and Wear Nanoscale Wear • Microscale Scratching • Microscale Wear 14.

  pdf74p medinova 26-10-2010 51 6   Download

 • Burnham, N.A. and Kulik, A.J. “Surface Forces and Adhesion” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Surface Forces and Adhesion Nancy A. Burnham and Andrzej J. Kulik 5.1 5.2 5.3 Introduction Goals and Motivations • Surfaces Forces vs.

  pdf26p medinova 26-10-2010 64 5   Download

 • Colchero, J. et al. “Friction on an Atomic Scale” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Friction on an Atomic Scale Jaime Colchero, Ernst Meyer, and Othmar Marti 6.1 6.2 6.3 Introduction Instrumentation The Force-Sensing System • The Tip 6 Experiments Atomic-Scale Imaging of the Friction Force • Thin Films and Boundary Lubrication • Nanocontacts • Quartz Microbalance Experiments in Tribology 6.

  pdf62p medinova 26-10-2010 65 5   Download

 • Bhushan, B. “Boundary Lubrication Studies Using Atomic Force/Friction ...” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Boundary Lubrication Studies Using Atomic Force/Friction Force Microscopy Bharat Bhushan 8.1 8.2 8.3 8.4 Introduction Nanodeformation, Adhesive Forces, and Molecular Conformation Boundary Lubrication Studies Liquid Lubricants • LB and Self-Assembled Monolayers 8 Closure References 8.1 Introduction Boundary films are formed by physical adsorption, chemical adsorption, and chemical reaction.

  pdf15p medinova 26-10-2010 51 5   Download

 • Kondo, H.; et al. “Design and Construction of Magnetic Storage Devices” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Part II Applications © 1999 by CRC Press LLC Design and Construction of Magnetic Storage Devices Hirofumi Kondo, Hiroshi Takino, Hiroyuki Osaki, Norio Saito, and Hiroshi Kano 12.1 Introduction 12.2 Hard Disk Files Heads • Construction of the Magnetoresistive Head • The Disk • The Head-Disk Interface 12 12.3 Tape Systems The Recording Head • Magnetic Tapes • The Head–Tape Interface 12.

  pdf78p medinova 26-10-2010 79 5   Download

 • Muller, R.S. “Microdynamic Systems in the Silicon Age” Handbook of Micro/Nanotribology. Ed. Bharat Bhushan Boca Raton: CRC Press LLC, 1999 © 1999 by CRC Press LLC Microdynamic Systems in the Silicon Age Richard S. Muller 13.1 Introduction Origins 13 13.2 Micromachining Substrate Micromachining • Surface Micromachining • Polycrystalline Silicon Properties • Tribology in MEMS 13.3 MEMS Structures and Systems MEMS Actuation Forces • MEMS for Microphotonics • Coupling Efficiency 13.

  pdf19p medinova 26-10-2010 67 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Ma sát nano
p_strCode=masatnano

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2