Macromedia flash 5

Xem 1-20 trên 32 kết quả Macromedia flash 5
 • Các công cụ vẽ trong Flash cho phép bạn tạo và thay đổi hình dạng ảnh vẽ trong đoạn phim. Trước khi bạn vẽ và tô màu điều quan trọng là phải làm quen với các công cụ vẽ. đây là bài tập giúp bạn làm quen với Macromedia Flash 5.0

  pdf0p nuoiheocuoivo 07-05-2010 664 221   Download

 • Tài liệu Tham khảo về chương Macromedia Flash 5

  pdf18p trannhu 05-08-2009 576 156   Download

 • "Create animated interfaces for the web or simple animations." Edit By BS Editor: Flash 5.0 is a software tool for developers who want to create animated interfaces for the web or simple animations. Interactivity on the web is made ideal with this program due to ActionScript, the coding language of flash, allowing for navigation, game development and other interactive interfaces.

  pdf18p batoan 04-08-2009 260 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế web: tự học macromedia flash 5.0 bằng hình ảnh_chương 1', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p tranthikimuyen5 23-08-2011 367 204   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế web: tự học macromedia flash 5.0 bằng hình ảnh_chương 2', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p tranthikimuyen5 23-08-2011 235 117   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế web: tự học macromedia flash 5.0 bằng hình ảnh_chương 3', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p tranthikimuyen5 23-08-2011 190 105   Download

 • Flash 5 has greatly expanded the interactive and programmatic features of Flash movies. Flash movies can now communicate directly with server-side scripts and programs, using standard URL-encoded variables or XML-formatted structures. Sounds can be imported and exported as MP3 audio, for high-quality music on the Web at the smallest file sizes. The Flash interface now looks and feels like other Macromedia products, with tool options contained in user-configurable panels. Third-party developers are creating applications that output to the Flash movie format, .SWF files.

  pdf1324p emilynguyen 10-08-2009 223 95   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế web: tự học macromedia flash 5.0 bằng hình ảnh_chương 4', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p tranthikimuyen5 23-08-2011 158 93   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình thiết kế web: tự học macromedia flash 5.0', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p tranthikimuyen5 23-08-2011 159 72   Download

 • CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ MACROMEDIA FLASH 5 Caùc khaùi nieäm cô baûn: • Thuoäc tính (Properties): laø caùc tính chaát aùp duïng cho ñoái töôïng (lôùp, hình veõ, …) • Lôùp (Layer): laø nôi chöùa caùc hình veõ, ñoái töôïng, ñöôïc xem laø thaønh phaàn cuûa tieán trình hoaït hình. Caùc lôùp ñöôïc xeáp vaø choàng leân nhau (che phuû nhau), coù bao nhieâu lôùp cuõng ñöôïc. • Lôùp daãn (Guide Layer): laø lôùp duøng laøm khung, söôøn ñeå boá trí caùc lôùp khaùc.

  pdf18p augi15 09-02-2012 55 12   Download

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình tạo hình flash bằng Macromedia 5.

  pdf18p soncunglin 09-05-2009 1056 228   Download

 • TẠO GIAO DIỆN CHO TRANG CHỦ Bài tập này hướng dẫn các bạn thiết kế giao diện của một trang Web với Flash 5 như hình. Từ ý tưởng bài tập này các bạn sẽ tự mình thiết kế một giao diện cho riêng mình với phần giao diện bắt mắt hơn cũng như thiết kế trên phiên bản Macromedia Flash mới hơn như Flash MX, Flash MX 2004, Flash 8 v.v. Bài tập được chia làm 7 phần, mỗi phần hướng dẫn tạo từng lớp và chuyển động, sau đó kết hợp lại thành một giao diện hoàn chỉnh....

  pdf10p vinhlactran 06-01-2010 301 152   Download

 • Macromedia Flash MX is the professional standard authoring tool for producing high-impact Web experiences. Whether you are creating animated logos, Web site navigation controls, long-form animations, entire Flash Web sites, or Web applications, you’ll find the power and flexibility of Flash ideal for your own creativity. Flash Help contains two main sections: Using Flash and the ActionScript Dictionary. For the best experience with Flash Help, Macromedia strongly recommends that you use a browser with Java player support, such as Internet Explorer 4.5 or later.

  pdf438p doxuan 07-08-2009 529 96   Download

 • Bạn đã trông thấy rất nhiều menu bằng Flash rất đẹp và muốn làm được như vậy? Hãy xem bài tập này và bạn sẽ biết làm thế nào để tạo được menu flash dọc. Bước 1 Tạo một file flash mới, vào Modify Document (Ctrl + J) và thiết lập theo các giá trị như hình dưới Bước 2 Click đúp vào layer1 và đổi tên thành background. Thêm một layer mới và đặt tên là menu. Sau đó dùng công cụ Rectangle Tool (R) để vẽ 5 hình chữ nhật kích thước 88,5 x 250px với các thiết lập...

  pdf7p daohuongthon 21-01-2010 186 73   Download

 • Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ rơi Các con chữ vừa rơi vừa xoay sẽ là những gì bạn có thể làm được sau khi đọc bài thực hành này. 1. Tạo một file có thông số như hình 1 Hình 1 2. Chọn công cụ Text Tool và chỉnh các thông số, màu sắc như hình 2 rồi gõ vào chữ h Hình 2 3. Dời chữ h lên trên khung làm việc (Stage) Hình 3 4. Nhấp chuột phải vào Frame 10 và chọn Insert KeyFrame Hình 4 5. (Lưu ý rằng chữ h vẫn đang được chọn) Dùng chuột rê chữ xuống giữa...

  pdf12p alone 23-07-2010 134 57   Download

 • Cuộc cách mạng KHKT của thế giới hiện nay đã làm cho lượng thông tin khoa học nói chung và khoa học sinh học nói riêng tăng như vũ bão. Một kiến thức được đưa vào nhà trường như trước đây, sau 5-7 năm phát minh nay đã lạc hậu.

  pdf95p cancer23 07-08-2012 123 41   Download

 • Flash là một kĩ thuật tạo các hiệu ứng động, các thước phim hoạt hình… Flash được giới thiệu đầu tiên bởi công ty MacroMedia vào năm 1999. Đến năm 2005, công ty này đã được Adobe mua lại với giá 3.4 tỉ đôla. Từ khi ra đời cho đến này, Flash đã có rất nhiều bước phát triển đáng chú ý. Nhiều tính năng mới đã liên tục được cập nhập trong các phiên bản của nó. Từ các phiên bản Macromedia Flash cho đến Adobe Flash hiện nay....

  pdf21p dibovaodoi02 14-10-2011 114 28   Download

 • Macromedia Flash - Tạo menu Flash dọc Bạn đã trông thấy rất nhiều menu bằng Flash rất đẹp và muốn làm được như vậy? Hãy xem bài tập này và bạn sẽ biết làm thế nào để tạo được menu flash dọc. Bước 1 Tạo một file flash mới, vào Modify Document (Ctrl + J) và thiết lập theo các giá trị như hình dưới Bước 2 Click đúp vào layer1 và đổi tên thành background. Thêm một layer mới và đặt tên là menu.

  pdf10p alone 23-07-2010 83 23   Download

 • Một vật thể 3D có thể biểu diễn trong máy tính bằng nhiều mô hình khác nhau, song hai mô hình phổ biến nhất đó là mô hình khung dây (WireFrame) và mô hình các mặt đa giác ( Polygon mesh model) • Mô hình WireFrame: Đã trình bày ở chương 5, nó cho ta hình dáng của vật thể dưới dạng một bộ khung • Mô hình các mặt đa giác: ở đây một vật thể 3D được xác định thông qua các mặt (thay vì các cạnh như trong mô hình WireFrame),...

  pdf21p nguyenquangha1991 23-10-2012 51 14   Download

 • rong bài tập này các bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo một đối tượng chuyển động bằng cách Tween hình. Đây là phần mở đầu cơ bản mà các bạn khi thiết kế hoạt hình trên Flash cần phải quen thuộc. Trong bài tập này các bạn sẽ tạo một vòng tròn có màu di chuyển từ trái sang phải. Các bước được tiến hành như sau: 1. Khởi động chương trình Flash, nhấp chuột vào Start Programs Macromedia Flash 5 Flash 5....

  pdf7p phuoctam22 04-06-2011 63 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản