intTypePromotion=1
ADSENSE

Mậu dịch quốc tế

Xem 1-20 trên 476 kết quả Mậu dịch quốc tế
 • Kinh tế quốc tế nghiên cứu qui luật những quan hệ kinh tế và tác động kinh tế qua lại giữa các quốc gia, giữa các nền kinh tế và các khu vực kinh tế trên thế giới. Chỉ ra sự sai lầm của chủ nghĩa trọng thương về mậu dịch quốc tế: •Chứng minh được lợi ích của tất cả các quốc gia tham gia mậu dịch quốc tế trên cơ sở chuyên môn hoá sản xuất và trao đổi

  ppt111p duymuoik09 08-09-2011 649 157   Download

 • Kết cấu chương 2 Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm trình bày về trường phái trọng thương (Mercantilism), lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, lý thuyết chi phí cơ hội của Gottfried Haberler.

  pdf18p expensive_12 07-07-2014 244 33   Download

 • Mục tiêu chính của chương 3 Lý thuyết hiện đại về mậu dịch quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế nhằm trình bày về đưa mậu dịch về gần với thực tế hơn, phân tích sự tạo thành giá cả sản phẩm so sánh cân bằng chung khi 2 QG giao thương với nhau, tiếp tục hoàn thiện cơ sở mậu dịch, một lần nữa đề cao tính ưu việt của mậu dịch tự do.

  pdf15p expensive_12 07-07-2014 189 12   Download

 • Bài giảng "Chương 2: Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế" có nội dung trình bày về quan điểm của trường phái trọng thương về mậu dịch quốc tế, lý thuyết lợi thế tuyệt đối của A.Dam S.Mith, quy luật lợi thế so sánh của D.Ricardo, Haberler với lý thuyết chi phí cơ hội.

  ppt51p jangni5 26-04-2018 32 1   Download

 • Giáo trình môn Kinh tế quốc tế do TS. Huỳnh Minh Triết biên soạn, có nội dung gồm 9 chương trình bày khái quát về kinh tế quốc tế, các lý thuyết thương mại cổ điển, hàng rào phi thuế quan, liên kết kinh tế và các định chế quốc tế, mậu dịch quốc tế ở các nước đang phát triển,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf99p ntliem1011 06-07-2011 2775 1271   Download

 • Bài giảng tóm tắt môn Kinh tế quốc tế có kết cấu nội dung gồm 11 chương trình bày những vấn đề chung về kinh tế quốc tế, lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế, lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế, liên kết quốc tế, các hình thức hạn chế mậu dịch, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ thế giới.

  pdf54p yy8891 13-04-2011 724 218   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế nhằm giới thiệu khái quát về môn học, một số vấn đề về mậu dịch quốc tế, những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới hiện đại và ảnh hưởng của nó đến mậu dịch quốc tế...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về kinh tế quốc tế.

  pdf8p expensive_12 07-07-2014 453 97   Download

 • Thuyết trình: Môi trường thương mại quốc tế nhằm trình bày về các lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế, lý thuyết về mậu dịch quốc tế của Michael Porter, sự hợp nhất kinh tế theo khu vực, những thách thức hiện nay đối với các khu vực kinh tế hợp nhất.

  pdf19p small_12 11-06-2014 190 38   Download

 • Chương 2 Môi trường thương mại và đầu tư quốc tế thuộc Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế nhằm trình bày các nội dung chính: đăc điểm của hoạt động mậu dịch và đầu tư trực tiếp, các lý thuyết về mậu dịch quốc tế, các lý thuyết về đầu tư trực tiếp, các rào cản về mậu dịch và đầu tư trực tiếp.

  pdf63p acc_12 01-04-2014 115 27   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 7: Mậu dịch quốc tế và phát triển kinh tế, trình bày các nội dung chính: nông sản luôn có xu hướng giảm so với hàng công nghiệp và dịch vụ, thỏa thuận dự trữ đệm, chính sách dự trữ đệm của Thái Lan. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  pdf10p berybr 18-04-2014 100 16   Download

 • Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu vấn đề phân phối và sử dụng tài nguyên giữa các quốc gia thông qua mậu dịch nhằm đạt tới sự cân đối cung cầu về hàng hoá, dịch vụ, hoá, vụ, tiền tệ trong phạm vi mỗi quốc gia và tổng thể nền kinh tế toàn cầu. Bộ bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày lý thuyết về mậu dịch quốc tế, liên kết quốc tế và tài chính quốc tế.

  pdf370p vespa_12 16-04-2014 71 14   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Thương mại quốc tế và an ninh lương thực, phần 2 trình bày các nội dung: Lịch sử mậu dịch quốc tế, điều chỉnh cơ cấu, các thiết chế ảnh hưởng đến thương mại thế giới, hiệp định và công ước, các khối thương mại trong WTO. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p doinhugiobay_00 01-11-2015 62 10   Download

 • Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế; lý thuyết cổ điển và mậu dịch Quốc tế; lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế; thuế quan;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Kinh tế quốc tế" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf54p hera_01 14-04-2016 48 6   Download

 • Chương 2: Môi trường thương mại và đầu tư quốc tế, nội dung chương 2 bao gồm: Đặc điểm của hoạt động mậu dịch và đầu tư trực tiếp, các lý thuyết về mậu dịch quốc tê , các lý thuyết về đầu tư trực tiếp, các rào cản về mậu dịch và đầu tư trực tiếp.

  ppt68p trentroicosao 11-03-2014 65 5   Download

 • Nội dung Chương 2 - Môi trường thương mại quốc tế trình bày các lý thuyết về mậu dịch quốc tế, các rào cản mậu dịch, các hình thức hội nhập kinh tế, giải pháp để vượt qua rào cản.

  pdf32p uocvong09 19-10-2015 37 4   Download

 • Chương 1 trình bày các lý thuyết mậu dịch quốc tế cổ điển. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chủ nghĩa trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh, lý thuyết chi phí cơ hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf56p tangtuy02 11-03-2016 49 4   Download

 • Thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng có làm thương mại quốc tế xảy ra không? Tại sao? Có. Tại vì người tiêu dùng của mỗi quốc gia có sở thích tiêu dùng riêng của mình (người Mỹ mua xe hơi Đức, người Anh uống rượu Pháp,..) mà vì những lý do khác nhau, họ phải đáp ứng nhu cầu này thông qua mậu dịch quốc tế.

  doc15p leminh250289 12-11-2010 1055 329   Download

 • . Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu những vấn đề về phân phối và sử dụng các nguồn lực, tài nguyên giữa các quốc gia, các nền kinh tế thông qua việc trao đổi hàng hoá hữu hình và vô hình, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, chuyển đổi tiền tệ và thanh toán giữa các nước .

  pdf99p nhoxfungus0107 30-11-2012 540 189   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập kinh tế học quốc tế', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p rain105 30-11-2012 1422 128   Download

 • Xác định vị trí của nền KT để có những bước đi phù hợp trong việc thừa hưởng các tiến bộ khoa học công nghệ hay kinh nghiệm từ các nước đi trước. Tạo m.trường ĐT thuận lợi để thu hút thêm nhiều nguồn vốn ĐT, nhất là các nguồn vốn từ nước ngoài để PT SX và khai thác h.quả tài nguyên, nguồn lực

  ppt30p huuday 29-09-2010 369 83   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mậu dịch quốc tế
p_strCode=maudichquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2