Mẫu đơn tố cáo

Xem 1-20 trên 506 kết quả Mẫu đơn tố cáo
 • Tài liệu tham khảo Mẫu đơn tố cáo ; Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

  pdf1p jindo2000 09-08-2010 1672 94   Download

 • Đơn tố cáo mẫu số 46. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc1p pretty4 08-07-2010 634 78   Download

 • Mẫu bản giải trình về việc đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản là văn bản trình bày nội dung tường trình. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu Mẫu bản giải trình về việc đơn tố cáo chiếm đoạt tài sản để nắm rõ nội dung chi tiết.

  doc3p nguyenhai2591 25-05-2015 397 32   Download

 • Mẫu đơn khiếu nại (hoặc tố cáo), mời các bạn cùng tham khảo để dễ dàng hơn trong việc lập đơn đúng theo các mục, tiêu chuẩn và hợp pháp.

  doc2p minhhanhmh 26-02-2014 582 41   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra các cấp, các ngành hoặc giao cho cán bộ thuộc quyền.

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 88 7   Download

 • Biện pháp giải quyết những vụ tố cáo trong công ty Công ty bạn thật sự rơi vào tình trạng căng thẳng sau khi có một nhân viên trong công ty gửi lên lãnh đạo đơn tố cáo đồng nghiệp về một hành vi có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty, hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến nạn nhân ?

  pdf7p kimyen_ir 08-08-2010 100 26   Download

 • Thời hạn giải quyết: Nếu đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày phải thụ lý giải quyết. - Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Nếu không đúng thẩm quyền giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày chuyển hồ sơ về nơi có thẩm quyền giải quyết theo luật định

  doc2p nguyenphat 09-09-2009 199 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải quyết đơn tố cáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p depart 27-02-2012 83 6   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê: Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thanh tra các cấp hoặc người được thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh.

  pdf4p jindo2000 06-08-2010 87 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải quyết đơn tố cáo (mã hồ sơ: t-bpc-010419-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomayhu 16-06-2011 55 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết đơn thư tố cáo của tổ chức, công dân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 92 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải quyết đơn thư tố cáo về chính sách lao động, dạy nghề, người có công, chính sách xã hội có liên quan đến hoạt động quản lý của sở', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 69 3   Download

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 60 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đơn khiếu nại (hoặc tố cáo)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p luatsulecao 04-04-2011 343 58   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn khiếu nại (ad cho các trường hợp khiếu nại, tố cáo theo quy định của pl)_20 sv-p.ttgd', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p pretty2 25-07-2010 173 31   Download

 • Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề. - Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:......................................................................................................

  pdf2p thuytinh_den 21-07-2010 125 17   Download

 • Mẫu số 13-MST CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………, ngày …… tháng …… năm ………… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/ THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ Kính gửi: ………………………………………………… 1. Tên tổ chức, cá nhân ……………………………………… (Ghi theo đăng ký thuế):

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 339 16   Download

 • ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN LẠI CÁC GIẤY TỜ ĐÃ NỘP (Ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

  pdf1p tuanloc_do 06-12-2012 209 14   Download

 • QUI TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

  doc5p phanhuynam 28-12-2010 140 13   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Khiếu nại, tố cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thanh tra các cấp, các ngành; cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị quân đội (nơi không có tổ chức thanh tra).

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 112 12   Download

Đồng bộ tài khoản