Mẫu nội dung xác nhận kết quả giao dịch

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mẫu nội dung xác nhận kết quả giao dịch
  • Mẫu nội dung xác nhận kết quả giao dịch theo Phụ lục số 04 (Ban hành kèm theo Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội)

    doc1p lananh 15-07-2009 228 20   Download

  • Tiết 46 TV: CÂU GHÉP.. (tiếp theo).I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. Nắm chắc quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép...II. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng:..1. Kiến thức:.. - Mối quan hệ về ý nghĩa giữa các vế câu ghép... - Cách thể hiện quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép...2. Kĩ năng:.. - Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu ghép dựa vào văn cảnh hoặc hoàn.cảnh giao tiếp...

    doc8p ducviet_58 07-08-2014 329 33   Download

  • Tiết 88: ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH....I/ Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm:.. - Hệ thống được kiến thức về văn bản thuyết minh... - Rèn luyện, nâng cao một bước kỹ năng làm bài văn thuyết minh... II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:..1. Kiến thức:..- Khái niệm văn bản thuyết minh...- Các phương pháp thuyết minh...- Yêu cầu cơ bản khi làm bài văn thuyết minh...- Sự phong phú, đa dạng về đối tượng cần giới thiệu trong văn bản thuyết minh...2. Kỹ năng:.

    doc9p ducviet_58 07-08-2014 355 23   Download

Đồng bộ tài khoản