intTypePromotion=1

Mẫu thanh lý tài sản cố định

Xem 1-20 trên 130 kết quả Mẫu thanh lý tài sản cố định
 • Trên đây, là hướng dẫn chi tiết về cách lập một biên bản thanh lý tài sản cố định năm 2018, được thực hiện theo quy định Bộ Tài chính tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC và theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 4031 831   Download

 • Biểu mẫu "Biên bản thanh lý tài sản cố định" được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng mẫu giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc3p thanhtranngoc01 15-10-2015 1120 61   Download

 • "Mẫu chứng từ kế toán - Tài sản cố định" bao gồm các biểu mẫu về: biên bản giao nhận TSCĐ; biên bản thanh lý TSCĐ; biên bản đánh giá lại TSCĐ; biên bản kiểm kê TSCĐ; biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành; bảng tính hao mòn TSCĐ; bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ; bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn... Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu để học hỏi cách trình bày và hoàn thành một chứng từ kế toán.

  doc10p myhang_0594 02-11-2016 145 19   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đơn vị sử dụng có nhu cầu thanh lý tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước, gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. + Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước. - Cách thức thực hiện: ...

  doc2p batrinh 19-08-2009 1063 79   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền uỷ ban nhân dân tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tiensislump 29-11-2010 228 36   Download

 • Khi tiến hành bàn giao lại tài sản cố định cho một cá nhân hay tổ chức nào đó, chúng ta cần có biên bản bàn giao ghi rõ lại các sự kiện thực tế đã diễn ra để làm căn cứ pháp lý sau này. Nếu trong trường hợp bạn vẫn chưa biết lập một biên bản bàn giao như thế nào thì mời các bạn tham khảo ngay "Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định" của TaiLieu.VN.

  doc2p cnttcuctran 23-05-2015 1053 35   Download

 • Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm :.………. S T T Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước SX Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Sổ sách Số lượng Thành tiền Giá trị đã hao mòn Kiểm kê thực tế Số lượng Giá trị còn lại Chênh lệch SL Thừa Thiếu Đề nghị thanh lý Ghi chú Loại : Cộng : Tổng cộng : Ngày … tháng … năm … Người lập báo cáo (Ký,họ tên) Ban kiểm kê (Ký,họ tên) Chủ nhiệm lĩnh vực (Ký,họ tên) ....

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 523 81   Download

 • Sau khi công trình hoàn thành, hai bên thực hiện Thanh lý hợp đồng giao khoán (Mẫu 2.7) Công ty xây dựng 472 bàn giao Trụ sở làm việc Sơn La cho xí nghiệp 721 theo Biên bản Bàn giao tài sản cố định số 05/2003 (Mẫu 2.8) Căn cứ vào biên bản giao nhận tài sản cố định, kế toán tài sản cố định lập thẻ tài sản cố định ( Biểu số 2.11) Kế toán căn cứ vào thẻ tài sản cố định để đăng ký vào Sổ chi tiết tài sản cố định ( Biểu số 2.12)...

  pdf22p cnkbmt9 29-10-2011 211 61   Download

 • Tăng - đầu tư xây dựng cơ bản Tăng - Tài sản thừa do kiểm kê Tăng - điều chỉnh nguyên giá Tăng - công cụ lao động chuyển đổi Danh mục nguồn vốn: Fieldname MANV Field size : 3 Format TENNV : Tên nguồn vốn Data type : Text Caption Properties Data type : Text Mã nguồn vốn Field size : 50 Tập tin này tổ chức nhằm lưu trữ các mã nguồn và tên nguồn hình thành nên TSCĐ trong Công ty. Các nguồn hình thành nên TSCĐ tại Công ty gồm các nguồn sau: MANV N01 N02 N03 TENNV TSCĐ hình...

  pdf11p ttcao1 28-07-2011 62 10   Download

 • TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý”. Đây là mẫu dùng để gửi lên cơ quan cấp trên xin mua tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý. Mẫu bao gồm thông tin: Người đăng ký mua tài sản, địa chỉ, số điện thoại... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p 2468vuhanh 23-07-2018 81 2   Download

 • Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, nền kinh tế nớc ta đã có nhiểu đổi mới quan trọng. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng khả năng sản xuất, khai thác tối đa tiềm lực của mình.

  pdf44p antigone89 06-02-2012 135 55   Download

 • Hình thức thanh toán : Tiền mặt. Cộng tiền hàng 15.000.000 Tại Công ty lập biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán chi tiết TSCĐ được thực hiện cho từng TSCĐ và theo nơi sử dụng, Công ty sử dụng thẻ TSCĐ để theo dõi quản lý từng TSCĐ. Căn cứ vào hồ sơ TSCĐ, phòng kế toán mở thẻ để hạch toán chi tiết TSCĐ. Thẻ TSCĐ lập thành hai bản. Bản chính để tại phòng kế toán để theo dõi ghi chép diễn biến phát sinh trong quá trình sử dụng TSCĐ. Bản sao giao cho bộ phận sử...

  pdf9p ttcao1 28-07-2011 162 26   Download

 • Đến ngày 16/12/2002 theo quyết định số 131/2002/QĐ-UB về việc hợp nhất Công ty Cơ khí ô tô Đà Nẵng và Công ty cơ khí thiết bị điện Đà Nẵng thành Công ty Cơ Khí ô tô vàThiết Bị Điện Đà Nẵng, với tên giao diûch quốc tế là: AUTOMOBILE COMPANY. Công ty đã trải qua không ít khó khăn, từng bước củng cố khắc phục khó khăn, đến nay đã tạo dựng được cơ sở vật chất kỹ thuât dùï chưa hiện đại nhưng cũng khá đầy đủ.

  pdf9p ttcao1 28-07-2011 55 13   Download

 • Do vậy việc quản lý và hạch toán luôn dựa trên một hệ thống đầy đủ các chứng từ gốc chứng minh cho tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, bao gồm: Hoá đơn giá trị gia tăng, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản quyết toán… Căn cứ vào chứng từ gốc và các tài liệu khác mà bộ phận kế toán tiến hành lập sổ và theo dõi trên thẻ chi tiết TSCĐHH, sổ chi tiết tăng giảm TSCĐHH… Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco Thẻ TSCĐHH Căn cứ vào biên...

  pdf9p ttcao4 20-08-2011 95 10   Download

 • Có TK 411 : Nguồn vốn kinh doanh. - Nếu TSCĐ được mua sắm bằng quỹ phúc lợi, được đưa vào sử dụng cho nhu cầu văn hoá phúc lợi. Nợ TK 4312: Quỹ phúc lợi. Có TK 4313: Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ . - Nếu TSCĐ mua sắm bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp. Nợ TK 161: chi sự nghiệp Có TK 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ . TSCĐ được mua sắm bằng nguồn vốn kinh doanh và vốn vay thì không ghi bút toán...

  pdf9p ttcao1 28-07-2011 54 8   Download

 • PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHOẢN PHẢI THU. I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH. 1. Khái Niệm Của Quản Trị Tài Chính: Quản trị tài chính bao gồm các hoạt động làm cho luồng tiền tệ của công ty phù hợp trực tiếp với các kế hoạch. Các nguồn vốn được sử dụng vào các hoạt động của công ty và hình thành cấu trúc tài sản của nó bao gồm: Tài sản cố định. Tồn kho: tạo ra những điều kiện để sản xuất liên tục...

  pdf10p ttcao1 29-07-2011 204 80   Download

 • Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nớc trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng.

  pdf115p camelia89 06-02-2012 143 77   Download

 • Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm được ban hành theo Quyết định số 123/ 2005/ QĐ- UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  doc7p vanchinh1206 19-09-2009 529 71   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đơn vị sử dụng có nhu cầu bán tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị bán tài sản nhà nước, gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định + Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước - Cách thức thực hiện: Tại cơ quan hành chính nhà nước

  doc1p batrinh 19-08-2009 365 32   Download

 • TK Hao mòn tài sản cố định (214) Nợ Có SPS: Giá trị hao mòn TSCĐ giảm xuống trong kỳ SDDK: Giá trị hao mòn TSCĐ vào đầu kỳ. SPS : Giá trị hao mòn TSCĐ tăng lên trong kỳ. SDCK: Giá trị hao mòn TSCĐ vào cuối kỳ.

  pdf24p cnkbmt4 20-10-2011 70 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
654 lượt tải

p_strKeyword=Mẫu thanh lý tài sản cố định
p_strCode=mauthanhlytaisancodinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản