Máy Turing

Xem 1-20 trên 57 kết quả Máy Turing
 • Trong chương này, ta sẽ xét thêm một loại máy trừu tượng khác - máy Turing (TM - Turing Machines). Chúng có khả năng đoán nhận được lớp ngôn ngữ lớn hơn lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Đây còn là một mô hình của sự tính toán, mô hình của các thủ tục hiệu quả, là nền tảng cho quá trình xử lý của máy tính hiện đại, được giới thiệu bởi Alan Turing vào năm 1936.

  pdf25p minhthao 24-06-2009 648 163   Download

 • Chương 7 trang bị cho người học những kiến thức về máy Turing (Turing Machine). Những nội dung chính trong chương này gồm: Mô hình TM, TM nhận dạng ngôn ngữ, TM tính toán hàm số nguyên, các kỹ thuật xây dựng TM. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt12p tangtuy14 02-06-2016 32 8   Download

 • Máy Turing (Turing Machine) Nội dung: • Mô hình TM • TM nhận dạng ngôn ngữ • TM tính toán hàm số nguyên • Các kỹ thuật xây dựng TM

  pdf12p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 84 12   Download

 • Tổng quan về cấu trúc máy tính, mô hình máy Turing, nguyên lý Von Neumann, sơ đồ tổng quát của một máy tính, nguyên lý hoạt động của máy tính, câu hỏi ôn tập là những nội dung chính trong "Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 1: Cấu trúc tổng quát của hệ thống máy tính". Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt28p gaudinh2015 27-11-2015 32 4   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổ chức tổng quát của hệ thống máy tính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về cấu trúc máy tính, mô hình máy turing, nguyên lý Von Neumann, sơ đồ tổng quát của một máy tính, nguyên lý hoạt động của máy tính, câu hỏi ôn tập.

  ppt28p nhanmotchut_1 04-10-2016 18 2   Download

 • Mục tiêu : Nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính. Hiểu về Máy Turing & Nguyên lý Von Neumann Biết sơ đồ khối chi tiết của máy tính Nắm nguyên lý hoạt động máy tính Biết các component của máy tính : Processors,Memory,Input/Output devices,Bus

  pdf7p zues09 08-07-2011 197 74   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, giáo trình "Lý thuyết tính toán" giới thiệu đến các bạn những nội dung về nhập môn lý thuyết tính toán, mô hình các máy Ram, mô hình các máy Turing, luận đề Church,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf108p quangduy2011 24-10-2015 200 36   Download

 • MÁY TURING Khi thiết kế và cài đặt một phần mềm tin học cho một vấn đề nào đó, ta cần phải đưa ra phương pháp giải quyết mà thực chất đó là thuật toán giải quyết vấn đề này. Rõ ràng rằng, nếu không tìm được một phương pháp giải quyết thì không thể lập trình được. Chính vì thế, thuật toán là khái niệm nền tảng của hầu hết các lĩnh vực của tin học. Ta có thể hiểu khái niệm thuật toán như sau. ...

  pdf17p vitconhaman 11-08-2011 59 23   Download

 • ới bộ nhớ đủ lớn và tốc độ đủ nhanh, một máy tính đơn với chương trình phần mềm có thể đảm đương mọi việc thay cho tất cả máy tính vật lý khác trên thế giới. Năm 1936, khi đám mây chiến tranh một lần nữa vần vũ trên bầu trời châu Âu, nhà toán học người Anh, Alan Turing, đã phát minh ra chiếc máy tính số hiện đại.

  pdf13p lemona 18-08-2011 49 14   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán chương 4 giới thiệu về máy Turing với một số nội dung liên quan như: Định nghĩa máy Turing, ngôn ngữ thừa nhận được và ngôn ngữ xác định được, các hàm tính được bởi máy Turing, một số kỹ thuật xây dựng máy Turing,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf10p namthangtinhlang_04 15-11-2015 36 7   Download

 • Bài giảng "Tin học - Chương 7: Máy Turing" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình TM, TM nhận dạng ngôn ngữ, TM tính toán hàm số nguyên, các kỹ thuật xây dựng TM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_14 30-01-2016 31 3   Download

 • Bài giảng "Toán giải tích - Chương 7: Máy Turing" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mô hình TM, TM nhận dạng ngôn ngữ, TM tính toán hàm số nguyên, các kỹ thuật xây dựng TM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_17 01-03-2016 20 3   Download

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1 do Ngô Phước Nguyên biên soạn với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được tổng quan về cấu trúc máy tính, hiểu về Máy Turing & Nguyên lý Von Neumann, biết sơ đồ khối chi tiết của máy tính nắm nguyên lý hoạt động máy tính Biết các component của máy tính: Processors,Memory,Input/Output devices, Bus.

  pdf27p dolalatien 26-01-2018 9 1   Download

 • NHẬP MÔN VỀ VĂN PHẠM VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC 1.1. KHÁI NIỆM NGÔN NGỮ. 1.1.1. Mở đầu: Từ ngàn xưa con người muốn giao tiếp với nhau phải dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ để con người có thể giao tiếp với nhau được gọi là ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt là các ngôn ngữ tự nhiên. Con người muốn giao tiếp với máy tính tất nhiên cũng thông qua ngôn ngữ.

  pdf16p vitconhaman 11-08-2011 288 99   Download

 • Vào những năm 1930, Alain Turing đã nghiên cứu trừu tượng có khả năng thực hiện các tính toán như máy tính hàng ngày. Các máy trừu tượng này được gọi là máy Twing. Vào những năm 1940 và 1950 các máy trừu tượng đơn giản hơn, mà chúng ta gọi là Ôtômat hữu hạn...

  pdf93p phuonggm 16-06-2012 126 51   Download

 • Từ ngàn xưa con người muốn giao tiếp với nhau phải dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ để con người có thể giao tiếp với nhau được gọi là ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt là các ngôn ngữ tự nhiên. Con người muốn giao tiếp với máy tính tất nhiên cũng thông qua ngôn ngữ. Con người muốn máy tính thực hiện công việc, phải viết các yêu cầu đưa cho máy bằng ngôn ngữ máy hiểu được. Việc viết các yêu cầu ta gọi là lập trình.

  pdf90p 986753421 28-05-2012 87 34   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ TRÌNH BIÊN DỊCH 5.1. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH. 5.1.1. Mở đầu: Từ ngàn xưa con người muốn giao tiếp với nhau phải dùng ngôn ngữ. Vậy người giao tiếp với máy tính tất nhiên cũng thông qua ngôn ngữ. Con người muốn máy tính thực hiện công việc, phải viết các yêu cầu đưa cho máy bằng ngôn ngữ máy hiểu được.

  pdf17p vitconhaman 11-08-2011 57 14   Download

 • MÁY TURING Nội dung chính : Trong chương này, ta sẽ xét thêm một loại máy trừu tượng khác máy Turing (TM - Turing Machines). Chúng có khả năng đoán nhận được lớp ngôn ngữ lớn hơn lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Đây còn là một mô hình của sự tính toán, mô hình của các thủ tục hiệu quả, là nền tảng cho quá trình xử lý của máy tính hiện đại, được giới thiệu bởi Alan Turing vào năm 1936.

  pdf25p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 67 12   Download

 • ÔTÔMÁT TUYẾN TÍNH GIỚI NỘI VÀ VĂN PHẠM CẢM NGỮ CẢNH Nội dung chính : Trong chương này, chúng ta xét thêm một loại ôtômát, không mạnh bằng máy Turing, được gọi là ôtômát tuyến tính giới nội (Linear Bounded Automata – LBA). Đồng thời cũng xét thêm lớp văn phạm tương ứng với nó, là lớp văn phạm L1 hay còn gọi là văn phạm cảm ngữ cảnh, lớp văn phạm nằm giữa lớp văn phạm L0 và văn phạm phi ngữ cảnh L2.

  pdf7p suatuoi_nguyenchat 21-07-2011 53 4   Download

 • Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi odel nổi tiếng của G giấy tờ (1931) và Turing (1937) đã làm sáng tỏ quá nhiều vào các cơ sở của toán học, và đồng thời ban hành toán học formalisms cho các thuật toán xác định, trong một trường hợp thông qua đệ quy nguyên thủy de nitions chức năng, và trong trường hợp khác thông qua các máy Turing.

  pdf20p xuongrong_battien 24-10-2011 28 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản