Mfc

Xem 1-20 trên 143 kết quả Mfc
 • Tham khảo tài liệu 'sơ nét về visual c++ 6.0 và thư viện lập trình mfc', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p thuhue_88 24-02-2010 505 188   Download

 • Tài liệu tham khảo Lập trình Windows với MFC Microsof Visual C++6.0

  pdf0p leethong 25-09-2010 287 140   Download

 • Tài liệu tham khảo Lập trình windows với MFC Microsoft Visual c++ 6.0

  pdf0p olus1510 05-03-2011 274 117   Download

 • Với MFC, công việc của người lập trình chỉ còn là việc lựa chọn các thành phần cần thiết, điều chỉnh và phối hợp chúng hợp lý để có được ứng dụng kết quả mong muốn. Lập trình windows với MFC và MicroSoft Visual C++ 6.0 (VC) đạt được hiệu quả cao bởi không chỉ khai thác được phiên bản mới nhất của MFC mà còn nhận được

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 213 94   Download

 • Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC) Giới thiệu về MFC chương trình MFC đầu tiên xử lý Mouse và Keyboard Xử lý menu Toolbar, Statusbar , Các Control . Xây dựng và xử lý hộp thoại (Dialog box) . Documents và Views: Scroll view, List view, Tree view SDI – Single Document Interface MDI -

  pdf10p kupload1 12-01-2011 251 89   Download

 • Thư viện MFC của Microsoft bao gồm các lớp cơ bản, cài đặt bằng ngôn ngữ C++, hỗ trợ việc lập trình trong môi trường windows. Từ các lớp này, MFC xác lập nền tảng hình thành ứng dụng của windows, bao gồm việc định nghĩa bộ khung ứng dụng, các công cụ chuẩn và phổ biến để bổ sung vào bộ khung nói trên nhằm tạo ra ứng dụng hoàn chỉnh.

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 152 65   Download

 • Giới thiệu về MFC, Visual C++ 6.0 Các loại ứng dụng trong Visual C++ 6.0 Xử lý chuột, bàn phím MessageBox NỘI DUNG Giới thiệu về MFC Microsoft Visual C++ 6.0 Các loại ứng dụng trong windows Chương trình MFC đầu tiên Xử lý chuột và bàn phím Message Box NỘI DUNG Giới thiệu về MFC Microsoft Visual C++ 6.

  pdf71p muaythai4 26-10-2011 185 56   Download

 •  Microsoft Foundation Class  Là một thư viện các lớp (class, OOP) trong ngôn ngữ Visual C++, dùng cho việc lập trình trên Windows  Được xây dựng trên cơ sở các hàm thư viện API của Windows  Version 6 có khoảng 200 class  Giúp cho người lập trình có thể xây dựng ứng dụng nhanh và ít tốn công sức hơn so với việc sử dụng đơn thuần các hàm thư viện API của Windows  Ta vẫn có thể gọi các hàm Windows API trong MFC...

  pdf36p phanconglai 27-09-2012 109 45   Download

 • Lập trình windows với MFC và MicroSoft Visual C++ 6.0 (VC) đạt được hiệu quả cao bởi không chỉ khai thác được phiên bản mới nhất của MFC mà còn nhận được

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 112 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình windows với mfc micrisoft visual c++6.0- p13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 109 38   Download

 • CWnd: lớp chính của MFC để quản lý các loại cửa sổ giao diện. Có nhiều lớp được kế thừa từ lớp này để quản lý các loại cửa sổ khác nhau (CTreeCtrl, CListBox, Cedit,…) CFrameWnd: lớp kế thừa từ lớp CWnd, để quản lý cửa sổ giao diện chính của ứng dụng Trong tài liệu này các bạn sê được làm quen với các lớp điển hình trên

  pdf10p kupload1 12-01-2011 100 34   Download

 • Từ các lớp này, MFC xác lập nền tảng hình thành ứng dụng của windows, bao gồm việc định nghĩa bộ khung ứng dụng, các công cụ chuẩn và phổ biến để bổ sung vào bộ khung nói trên nhằm tạo ra ứng dụng hoàn chỉnh.

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 113 31   Download

 • trong tài liệu này các bạn se biết cách tạo menu ở dạng resource của ứng dụng, và load vào khi chạy Tạo trực tiếp bằng các hàm khi ứng dụng đang chạy. sử dụng để quản lý menu: CMenu ® Các hàm thành phần: CreateMenu, InsertMenu, ® Lớp § C4W - VisualC++ (MFC) - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM Spring 2004 41

  pdf10p kupload1 12-01-2011 103 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình windows với mfc micrisoft visual c++6.0- p9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 84 30   Download

 • nSocketPort: cổng trên host được dùng với Socket; nếu bằng 0 thì mặc định MFC sẽ tự chọn port. - nSocketType là SOCK_STREAM (TCP) hay SOCK_DGRAM (UDP). - lpszSocketAddress: địa chỉ IP của host dùng socket để truyền thông. Ví dụ: 172.29.6.240. - Giá trị trả về: khác 0 nếu thành công, ngoài ra thì bằng 0.

  pdf7p ad_uit 29-01-2011 112 29   Download

 • MicroSoft Visual C++ 6.0 (VC) đạt được hiệu quả cao bởi không chỉ khai thác được phiên bản mới nhất của MFC mà còn nhận được

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 84 28   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows: Chương 2 - Giới thiệu về MFC, Visual C++ 6.0 bao gồm những nội dung về giới thiệu MFC; chương trình MFC đầu tiên; xử lý chuột và bàn phím; Message Box. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt61p cocacola_09 27-11-2015 25 2   Download

 • MFC Collection Classes - Trần Anh Tuấn A presents about Introduction, Example Array; Introduction, Example List; Introduction, Example Map. This lesson helps people who professional in information technology and person like this.

  ppt26p cocacola_08 21-11-2015 4 1   Download

 • Lập trình C trên Windows Kỹ thuật lập trình Visual C++ (MFC) Nội dung Giới thiệu về MFC Chương trình MFC đầu tiên Xử lý Mouse và Keyboard Xử lý menu Toolbar, Statusbar Các Control Xây dựng và xử lý hộp thoại (Dialog box) Documents và Views: Scroll view, List view, Tree view SDI – Single Document Interface MDI - Multi Document Interface C4W - VisualC++ (MFC) - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM Spring 2004 2 Giới thiệu về MFC MFC là gì ? Một số tính năng của MFC qua từng version Các thành phần...

  pdf36p nguyen5 19-11-2009 995 430   Download

 • Các sách tiếng Việt về Visual C++ /lập trình Windows (của SAMIS, của nhóm tác giả ELICOM, hay của các tác giả khác) o Sách tiếng Anh: Beginning Visual C++ 6 Professional Visual C++ 6 (của nhà xuất bản WROX) o Các eBook tiếng Anh về Visual C++ hay lập trình Windows như: Programming Microsoft C++, 5th Edition eBook (của Microsoft Press)

  pdf272p leethong 25-09-2010 526 260   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản