intTypePromotion=1
ADSENSE

Microsoft sql server 2005

Xem 1-20 trên 437 kết quả Microsoft sql server 2005
 • Cài đặt hoàn tất Microsoft SQL Server 2005 Enterprise trên Server có hệ điều hành Windows 2003 Enterprise with SP1 có cấu hình như sau. o Cấu hình máy client CPU: Intel Centrino 2.1GHZ, RAM: 2GB. o Server: NPDUONG_SERVER(IP: 172.29.8.85).

  doc8p vo_hoan_thanh 26-03-2010 2277 292   Download

 • Tài liệu " Quản lý cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server 2005 " được biên soạn nhằm giúp những người quản lý IT, các quản trị cơ sở dữ liệu, nhà phát triển cơ sở dữ liệu, những người tích hợp các hệ thống và các chuyên viên tư vấn theo kịp các tính mới quan trọng nhất trong SQL server 2005.

  pdf27p dibovaodoi03 15-10-2011 508 229   Download

 • Đây là quyển mà thầy giao cho các nhóm làm đề tài. các bạn xem tham khảo để đóng góp xây dựng thêm nha. quyển này hay lắm đấy. các bạn rãnh thì nghiên cứu thêm để lấy kiến thức. microsoft sql server 2005 administrator's companion định dạng pdf (24mb), có tổng cộng 33 chương chia làm 7 phần (1.185p) part i: introduction to microsoft sql sever 2005. part ii: system design and architecture. part iii:microsoft sql server 2005 administration. part iv: microsoft sql server 2005 administration architecture and feartures. part v: microsoft sql server 2005 administration...

  pdf0p nhatdang01 09-12-2010 327 199   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005 part 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 15-10-2011 262 119   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005 part 3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 15-10-2011 203 96   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005 part 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 15-10-2011 204 92   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005 part 8', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 15-10-2011 173 91   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005 part 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 15-10-2011 185 90   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005 part 6', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 15-10-2011 193 90   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005 part 7', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 15-10-2011 190 90   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005 part 10', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p dibovaodoi03 15-10-2011 165 89   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cơ sở dữ liệu với microsoft sql server 2005 part 9', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p dibovaodoi03 15-10-2011 178 87   Download

 • .Microsoft SQL Server™ 2005®Developer’s Guide Michael Otey Denielle Otey McGraw-Hill/Osborne New York Chicago San Francisco Lisbon London Madrid Mexico City Milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney Toronto .Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Manufactured in the United States of America. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976,.

  pdf530p bongbong_hong 25-12-2012 73 7   Download

 • Tham khảo sách 'administering and automating microsoft sql server 2005 databases and servers', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf114p bluesky_12 25-12-2012 53 4   Download

 • SQL Server 2005 cĩ nhiều phiên bản khác nhau, trong đĩ bản Express là bản thấp nhất, được Microsoft cung cấp miễn phí cho người dùng với mục đích học tập và ứng dụng vào những ứng dụng nhỏ, khơng yêu cầu cao về các tính năng khác ngồi việc lưu trữ và xử lý đơn giản.

  doc18p minhnghia200778 29-01-2010 284 112   Download

 • SQL Server is a comprehensive, integrated, endtoend data solution that empowers your people by providing a more secure, reliable, and productive platform for enterprise data and BI applications. SQL Server 2005 delivers powerful, familiar tools to IT professionals as well as to information workers, reducing the complexity of creating, deploying, managing, and using enterprise data and analytical applications on platforms ranging from mobile devices to enterprise data systems.

  doc21p ducvy_tpv 27-05-2013 372 22   Download

 • Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition l à phiên bản miễn phí, dễ sử dụng và “nhẹ” của Microsoft SQL Server 2005. Một cách giản lược, đây là khái niệm và là một nỗ lực nhằm giảm nhẹ các thao tác viết mã cho người lập trình, cho phép họ tạo ra các ứng dụng mà các yếu tố bên ngoài có thể tương tác với các chương trình đó giống như là tương tác với các đối tượng vật lý....

  pdf121p nhocs200508 25-03-2011 512 264   Download

 • Table of Contents Eager Replication Lazy Replication Components in Replication Distributor Publisher Subscriber Publication Article Subscriptions Agents Snapshot Agent Log Reader Agent Distribution Agent Merge Agent Queue Reader Agent Purpose of Replication Replication in SQL Server Snapshot Replication Transactional Replication Merge Replication Physical Replication Models Publisher/Distributor–Subscriber Model Central Publisher–Multiple

  pdf85p trasua_123 29-12-2012 107 20   Download

 • This Training Kit is designed for information technology (IT) professionals who support or plan to support data warehouses, extract-transform-load (ETL) processes, data quality improvements, and master data management. It is designed for IT professionals who also plan to take the Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) exam 70-463. The authors assume that you have a solid, foundation-level understanding of Microsoft SQL Server 2012 and the Transact-SQL language, and that you understand basic relational modeling concepts.

  pdf848p hotmoingay3 09-01-2013 117 18   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Thực tập chuyên ngành (SQL Server) thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: Giới thiệu Microsoft SQL Server (2005), cài đặt Microsoft SQL Server (2005), bảo mật và quản trị người dùng, tạo và quản lý cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p pechi1412 01-12-2015 51 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Microsoft sql server 2005
p_strCode=microsoftsqlserver2005

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2