intTypePromotion=1
ADSENSE

Miễn thuế thu nhập

Xem 1-20 trên 518 kết quả Miễn thuế thu nhập
 • Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp cho học viên những kiến thức trọng tâm về thuế thu nhập cá nhân, quy định về thuế thu nhập cá nhân, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, cách tính thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế thu nhập cá nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p hoangquoctrung05061991 16-05-2022 47 2   Download

 • Nội dung cuốn sách Thuế cá nhân và hộ gia đình là những tình huống thường gặp trong thực tiễn về thuế liên quan đến cá nhân và hộ gia đình. Phần 1 của sách gồm danh mục các văn bản pháp luật được sử dụng trong khách, xác định doanh thu để khoán thuể, thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân,.. Mời các bạn tham khảo!

  pdf60p redrose24 18-04-2022 13 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 6 Thuế thu nhập cá nhân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thuế thu nhập cá nhân; Đặc điểm thuế thu nhập cá nhân; Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân; Thu nhập miễn thuế; Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p caphesuadathemot 20-12-2021 17 2   Download

 • Bài giảng chương 6: Khai thuế thu nhập cá nhân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Phương pháp tính thuế; Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân; Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt28p caphesuadathemot 20-12-2021 9 0   Download

 • Luật số 15/VBHN-VPQH quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

  doc16p xuanhoamedia 31-10-2021 37 0   Download

 • Đối với các dự án thuộc danh mục ưu đãi đầu tư của các nước, các nhà đầu tư nước ngoài đều được hưởng nhiều ưu đãi miễn giảm tương đối cạnh tranh về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT, ưu đãi về thuế đất cùng nhiều hỗ trợ khác. Các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ này vừa nhằm tăng cường thu hút FDI vừa nhằm hướng nguồn FDI vào các lĩnh vực cũng như địa bàn mà các nước ưu tiên.

  pdf6p vivacation2711 23-10-2021 25 1   Download

 • Luận văn tập trung vào những mục tiêu cơ bản như sau: Làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về vấn đề miễn thuế và khấu trừ thuế nhằm xác định thu nhập tính thuế trong thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam; đề xuất được những giải pháp xác định hợp lý các khoản giảm trừ trong thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

  pdf91p lovebychance08 02-08-2021 12 3   Download

 • Mẫu Thông báo chính thức (Mẫu số: 02/TBH-TB) tiếp theo thông báo dự kiến trước đó, áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc3p luhhan 23-04-2021 22 1   Download

 • Quyết định về việc miễn (giảm) thuế được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 05/11/2013 của Bộ Tài chính. . Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 12 0   Download

 • Mẫu văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế (Mẫu số: 01/MGTH) được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 17 0   Download

 • Mẫu Thông báo (Mẫu số: 01/HTQT) áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và .... (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với tổ chức/cá nhân. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc5p ocmo999 01-03-2021 21 1   Download

 • Mẫu Thông báo chính thức về áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ...... đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

  doc3p ocmo999 01-03-2021 13 1   Download

 • Mẫu Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam

  doc5p ocmo999 01-03-2021 27 0   Download

 • "Bài giảng Thuế - Bài 2: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu" tìm hiểu bản chất và các đặc điểm cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; qui định về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; các qui định về miễn, giảm, kê khai, truy thu và nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

  pdf41p nguathienthan10 26-02-2021 23 2   Download

 • "Bài giảng Thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp" trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf33p nguathienthan10 26-02-2021 9 1   Download

 • "Bài giảng Thuế - Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân" được biên soạn để thông tin đến người học khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế thu nhập cá nhân; nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf45p nguathienthan10 26-02-2021 19 1   Download

 • Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02 XNMT) đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc1p ocmo999 26-02-2021 18 1   Download

 • "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 6: Thuế thu nhập cá nhân" trình bày khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập cá nhân; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; cách tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp; qui định về miễn giảm, hoàn thuế thu nhập cá nhân.

  pdf59p angicungduoc9 04-01-2021 27 5   Download

 • "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 2: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu" cung cấp kiến thức về bản chất và các vai trò cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; nội dung về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế; xác định được số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp theo các qui định pháp luật hiện hành; qui định về miễn, giảm, hoàn thuế, kê khai, truy thu và nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

  pdf44p angicungduoc9 04-01-2021 31 5   Download

 • "Bài giảng Tổng quan về thuế - Bài 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học kiến thức khái niệm và các đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; vận dụng được cách tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các qui định về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ứng dụng được các quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf35p angicungduoc9 04-01-2021 31 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Miễn thuế thu nhập
p_strCode=mienthuethunhap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2