intTypePromotion=3
ADSENSE

Mô hình egc

Xem 1-4 trên 4 kết quả Mô hình egc
 • Sau nhiều năm chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và thiếu hụt việc thực hiện chính sách đổi mới vào những năm 1986 đánh dấu bước khởi đầu của 1 giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế việt nam 1 trong nền kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giối cùng với trung quốc, sự gia tăng này đã góp phần cãi thiện đáng kể các chỉ số kinh tế xã hội, giảm đói nghèo.

  pdf82p trongminh123 19-10-2012 70 10   Download

 • Các nghiên cứu đều suy luận ở mức độ tương đối tổng hợp (chỉ dừng lại ở khoảng 20 ngành) ; không có nghiên cứu nào tính đến các tác động mang tính động : tất cả các mô hình được sử dụng đều là mô hình tĩnh (trừ nghiên cứu CEPII/ISD, 2007 ; ở đây, chúng tôi không bình luận nghiên cứu này, vì nghiên cứu này chưa hoàn thiện khi chúng tôi viết báo cáo này). Nhiều nghiên cứu (Dimaranan, 2005 ; Nguyễn và Ezaki, 2005) sử dụng mô hình EGC đa quốc gia GTAP, điều đó cho...

  pdf17p cnkbmt10 27-10-2011 43 6   Download

 • Giới thiệu mô hình EGC Ma trận hạch toán xã hội (MCS) được sử dụng trong mô hình này đã được xây dựng từ ma trận hạch toán xã hội được CIEM xây dựng cho năm 2000 (Jensen, 2004) và từ các dữ liệu của cuộc điều tra VHLSS 2004. Trong nghiên cứu này, mức độ phân tách của ma trận là như sau21 : - 31 hoạt động / 31 hàng hoá (Phụ lục B) 14 yếu tố sản xuất trong đó có 12 loại lao động (nông thôn/đô thị, nam giới/nữ giới, 3 mức tay nghề) 4 nhóm tài...

  pdf17p cnkbmt10 27-10-2011 62 5   Download

 • Tất cả các mô hình được sử dụng đều là mô hình tĩnh (trừ nghiên cứu CEPII/ISD, 2007 ; ở đây, chúng tôi không bình luận nghiên cứu này, vì nghiên cứu này chưa hoàn thiện khi chúng tôi viết báo cáo này). Nhiều nghiên cứu (Dimaranan, 2005 ; Nguyễn và Ezaki, 2005) sử dụng mô hình EGC đa quốc gia GTAP, điều đó cho phép tích hợp tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đối với các nước khác (hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường các nước khác dễ dàng hơn,...

  pdf14p cnkbmt10 27-10-2011 47 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình egc
p_strCode=mohinhegc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản