Mô hình fsm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Mô hình fsm
 • Trong tài liệu này đề cập đế các vấn đề về kiểm thử máy trạng thái hữu hạn (Finite-state Machines Testing hay viết tắt là FSMs testing) và ứng dụng của nó trong web.Chương 1là tìm hiều về FSMs Chương 2 là tìm hiểu về kiểm thử với mô hình FSMs,Chương 3 là tìm hiểu về tìm hiểu về dòng điểu khiển, phụ thuộc dữ liệu và kiểm thử tương tác. Chương 4 là kiểm thử với mô hình FSMs trong web.

  pdf43p truongnghen 30-08-2012 137 51   Download

 • Trình bày về mô hình FSM và cách biểu diễn một FSM theo kiểu liệt kê, đồ thị hoặc dạng bảng. Ngoài ra, trình bày một số tính chất của một máy hữu hạn trạng thái. Nghiên cứu một số phƣơng pháp xác định chuỗi kiểm chứng trạng thái của mô hình FSM nhƣ: chuỗi vào – ra duy nhất (UIO), chuỗi phân biệt (DS), chuỗi đặc trƣng (W). Tìm hiểu mối quan hệ mô phỏng của hai FSM và kiểm thử sự mô phỏng của hai FSM và tổng hợp các lỗi thƣờng gặp khi cài đặt FSM. Trình...

  pdf12p banhbeovodung 20-06-2013 43 11   Download

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.5 do TS. Hoàng Văn Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phát biểu đồng thời, mô hình FSM và testbench trên VHDL, nắm được cách sử dụng các phát biểu đồng thời, cách mô tả FSM và viết testbench trên VHDL.

  pdf42p solacnhat321 24-08-2018 9 1   Download

 • Control-dominated Là hệ thống đáp ứng đáp lại tác động bên ngoài Data-dominated. Yêu cầu tính toán và truyền nhận dữ liệu với hiệu suất cao Hệ thống thông tin liên lạc, xử lý tín hiệu,…. Máy tuần được phân loại và phân hoạch thành bộ dòng dữ liệu và bộ điều khiển.Application-driven Lựa chọn cấu trúc hỗ trợ cho tập lệnh trong ứng dụng.Định nghĩa các trạng thái điều khiển hỗ trợ tập lệnh Xây dựng FSM sinh ra tín hiệu điều khiển...

  pdf28p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 78 19   Download

 • This paper describes how to construct a finite-state machine (FSM) approximating a 'unification-based' grammar using a left-corner grammar transform. The approximation is presented as a series of grammar transforms, and is exact for left-linear and rightlinear CFGs, and for trees up to a user-specified depth of center-embedding.

  pdf5p bunrieu_1 18-04-2013 22 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mô hình fsm
p_strCode=mohinhfsm

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản