intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình mạng noron nhân tạo

Xem 1-20 trên 42 kết quả Mô hình mạng noron nhân tạo
 • Luận văn này chủ yếu tập trung tìm hiểu về mạng noron nhân tạo và nghiên cứu ứng dụng giải quyết ,bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn cho hệ thống điện miền bắc.Mục đich của luận văn là phát triển các phương pháp để giải bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn .Đối tượng cụ thể của nghiên cứu là dự báo phụ tải cho 24 h sau nhằm đưa ra các thông số cần thiết cho công tác vận hành là lập phương thức điều hành hệ thống điện....

  pdf125p cancer23 20-08-2012 270 136   Download

 • Việc phân loại lớp phủ mặt đất có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên. Mô hình mạng nơron nhân tạo đã và đang được ứng dụng có hiệu quả trong việc nhận dạng và phân loại các đối tượng trong đó có phân loại lớp phủ mặt đất. Trong nghiên cứu này, mô hình mạng nơron nhân tạo được sử dụng để phân loại lớp phủ mặt đất tại khu vực ven biển huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

  pdf6p vixyliton2711 12-04-2019 18 0   Download

 • Bài báo sẽ tập trung giới thiệu về một số lý thuyết về mạng noron nhân tạo. Bao gồm giới thiệu về noron sinh học, mô hình noron nhân tạo của McCulloch-Pitts, các luật học của mạng noron, hai loại nơ ron điển hình: Mạng thẳng và mạng luôn hồi, thuật toán đào tạo lan truyền ngược kết hợp với thuật toán tìm tối ưu Levenberg-Marquardt và phương pháp thiết kế một bộ điều khiển sử dụng mạng nơron nhân tạo.

  pdf6p uocvongxua09 04-09-2015 86 19   Download

 • Trong bài báo này, tác giả đã xây dựng được một mô hình mạng nơrơn có cấu trúc phù hợp để ứng dụng cho công tác dự báo nhu cầu điện năng cho thành phố Vinh giai đoạn 2016 -2020. Các kết quả dự báo bằng mô hình mới đã được so sánh, đánh giá và kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế và kết quả của các phương pháp dự báo phụ tải điện phổ biến khác.

  pdf7p advanger2 17-05-2018 44 6   Download

 • Bài báo này giới thiệu một mô hình hệ thống dự báo sự biến đổi của một số thông số thời tiết dùng mạng nơron nhân tạo với máy tính cá nhân. Sơ đồ khối của mô hình, vấn đề huấn luyện mạng, vấn đề tìm ra những tham số hợp lý cho mô hình như số nơron lớp ẩn, phạm vi giá trị khởi tạo các trọng số, tốc độ huấn luyện mạng cũng được thảo luận. Giá trị các tham số trên cho một bài toán thực tế đã được tìm bằng thực nghiệm. Hệ thống dự báo với giá trị các tham số vừa tìm được làm việc tốt. Kết quả chạy thử được so sánh với dữ liệu thống kê thực tế.

  pdf6p cumeo2004 02-07-2018 49 5   Download

 • Luận văn tập trung khảo sát các mô hình mạng nơron, áp dụng phƣơng pháp học máy mạng nơron và ứng dụng vào bài toán dự báo số học sinh tuyển vào Trung tâm GDNN-GDTX Đống Đa. Luận văn phát triển công cụ thử nghiệm riêng và tiến hành thử nghiệm trên bộ số liệu thu thập đƣợc trong 30 năm.

  pdf65p tamynhan1 13-06-2020 11 4   Download

 • Bài báo này trình bày tổng quan về mô hình mạng nơron đồ thị (GNN) và khả năng ứng dụng của nó. Đây là một mô hình mạng nơron mới, phát triển từ mô hình mạng nơron đệ quy. GNN được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu biểu diễn dưới dạng đồ thị, một dạng dữ liệu phổ biến trong các lĩnh vực... Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p doctorstrange1 21-06-2018 38 3   Download

 • Nội dung luận văn được trình bày như sau. Chương 1 giới thiệu về hoàn cảnh, đặt vấn đề, mô tả phương pháp đề xuất, và cách nội dung trong luận văn được trình bày. Chương 2 trình bày về kiến thức nền tảng về mạng nơron nhân tạo truyền thẳng nhiều tầng. Chương 3 trình bày về bài toán dự đoán điểm đích của chuyến taxi và phương pháp đội MILA lab giải quyết vấn đề cũng như bài toán tìm số lượng đầu vào tối ưu cho mạng nơron nhân tạo nhiều tầng truyền thẳng để cải tiến mô hình của đội MILA lab.. Chương 4 trình bày mô hình đề xuất, xây dựng thử nghiệm và kết quả thực nghiệm của phương pháp.

  pdf61p hanh_tv25 02-04-2019 31 3   Download

 • Mạng nơron mờ là một mạng nơron nhân tạo mà phối hợp của các khái niệm mờ, các luật suy diễn mờ với kiến trúc và việc học của các mạng nơron. Phân cụm dữ liệu là một công cụ quan trọng của khai thác dữ liệu và tìm ra tri thức trong một số lượng lớn dữ liệu. Fuzzy ART (Fuzzy Adaptive Resonance Theory) là một mạng nơron mờ mà giải quyết bài toán phân cụm dữ liệu tốt hơn các phương pháp phân cụm truyền thống.

  pdf5p vision1234 30-06-2018 20 1   Download

 • Luận văn hướng đến việc dự báo số học sinh tuyển vào Trung tâm GDNN-GDTX quận Đống Đa có sử dụng công cụ tiên tiến là: Mạng nơron. Và luận văn thực hiện nghiên cứu lý thuyết để nắm rõ các mô hình mạng nơron, các phương pháp dự báo, lý thuyết về mạng nơron nhân tạo, mạng nơron lan truyền thẳng và thuật toán lan truyền ngược.

  pdf25p hanh_tv27 06-04-2019 26 1   Download

 • Bài viết Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên mạng Nơron nhân tạo kết hợp thuật toán di truyền trình bày mô tả một mô hình dự báo phụ tải được phát triển dựa trên mạng nơron nhân tạo (ANN). Trong mô hình này, thuật toán di truyền được nhúng trong quá trình học của mạng nơron. Các kết quả và tốc độ tính toán của mô hình được kiểm chứng thông qua so sánh với thuật toán lan truyền ngược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p lehasiphuong 22-05-2018 80 5   Download

 • Mạng nơron nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong thời gian gần đây. Bài báo này xin được đề cập đến một nghiên cứu ứng dụng trong kỹ thuật môi trường. Nội dung nghiên cứu bao gồm: (i) Tổng quan được vấn đề mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải, tiếp theo (ii) Giới thiệu sơ bộ lý thuyết của mạng nơron nhân tạo.

  pdf9p can_loc 27-07-2012 184 43   Download

 • Mạng nơ-ron nhân tạo hay thường gọi ngắn gọn là mạng nơ-ron là một mô hình toán học hay mô hình tính toán được xây dựng dựa trên các mạng nơ-ron sinh học. Nó gồm có một nhóm các nơ-ron nhân tạo (nút) nối với nhau, và xử lý thông tin bằng cách truyền theo các kết nối và tính giá trị mới tại các nút (cách tiếp cận connectionism đối với tính toán). Trong nhiều trường hợp, mạng nơ-ron nhân tạo là một hệ thống thích ứng (adaptive system) tự thay đổi cấu trúc của mình dựa trên các...

  pdf13p and_12 08-08-2013 101 19   Download

 • Bài viết tập trung đề xuất một mô hình học sâu dựa trên mạng nơron nhân tạo để nhận diện và phân loại đối tượng dựa trên mống mắt đạt độ chính xác cao trong điều kiện không thuận lợi.

  pdf5p vixyliton2711 12-04-2019 18 1   Download

 • Bài viết này giới thiệu phương pháp thực nghiệm và dự báo lý thuyết bằng mạng Neural netwok về nồng độ NOx trong khí xả động cơ diesel. Trên cơ sở số liệu thực nghiệm để đưa ra mô hình dự đoán nồng độ NOx. Kết quả cho thấy nồng độ NOx trong khí xả của động cơ diesel được dự báo chính xác ở các chế độ tải khác nhau của động cơ khi sử dụng nhiên liệu nhũ tương.

  pdf3p vixuka2711 06-06-2019 31 1   Download

 • Đánh giá khả năng ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo dự báo lún bề mặt mỏ do khai thác hầm lò đánh giá khả năng sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong dự báo sụt lún bề mặt do khai thác hầm lò trên cơ sở xây dựng một mô hình mạng nơ-ron truyền thẳng 2 lớp.

  pdf10p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 188 4   Download

 • Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ nhằm tạo ra cơ sở xây dựng các hệ chuyên gia, hệ trợ giúp quyết định. Trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên cơ sở mạng nơron nhân tạo và ứng dụng trong thiết kế hệ thống điều khiển thông minh mà trong đó bộ điều khiển có khả năng tư duy như bộ não của con người đang là xu hướng mới trong điều khiển tự động.

  pdf7p doxuan 05-08-2009 932 287   Download

 • Những năm gần đây chúng ta thường nghe nói nhiều về máy tính thế hệ 5, hệ chuyên gia, lập trình Prolog, logic mờ, mạng nơron nhân tạo, giải thuật di truyền,…Đây là một số thuật ngữ trong một ngành mới của khoa học máy tính. Đó là: Trí tuệ nhân tạo (TTNT). Để hình dung TTNT giải quyết những vấn đề gì, chúng ta hãy xem những ứng dụng với những đòi hỏi cụ thể của nó.

  doc56p trancongphuc 15-10-2010 465 283   Download

 • Mạng nơron nhân tạo xuất phát từ việc mô phỏng hoạt động của bộ não con người. Mạng nơron là các mô hình tính toán chứa các đơn vị xử lý có khả năng truyền thông với nhau bằng cách gửi các tín hiệu đến lẫn nhau thông qua các liên kết có trọng số. Có khả năng thích nghi, nghĩa là “học từ các mẫu” thay vì “lập trình”. Các ứng dụng của mạng nơron:  Phân loại: tín hiệu radar; xem xét các mẫu bệnh,…...

  pdf0p ngochoa123 18-07-2010 364 176   Download

 • Mạng nơron nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong thời gian gần đây. Bài báo này xin được đề cập đến một nghiên cứu ứng dụng trong kỹ thuật môi trường. Nội dung nghiên cứu bao gồm: (i) Tổng quan được vấn đề mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải, tiếp theo (ii) Giới thiệu sơ bộ lý thuyết của mạng nơron nhân tạo.

  pdf9p phalinh19 20-08-2011 69 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình mạng noron nhân tạo
p_strCode=mohinhmangnoronnhantao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2