intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình số dòng chảy rối

Xem 1-20 trên 26 kết quả Mô hình số dòng chảy rối
 • Việc nghiên cứu thực nghiệm để xác định các thông số động lực học của dòng chảy rối hai pha rất phức tạp v; cực kỳ tốn kém. Trong phạm vi b;i viết n;y, trên cơ sở mô hình Deitr & Philipov, các tác giả đA mô phỏng xây dựng lời giải số để khảo sát một số thông số động lực học của dòng chảy rối hai pha trong kênh dẫn. Mô hình đ-ợc xây dựng cho dòng chảy không ổn định của hai pha lỏng (Lien &cx, 1998; Schreiber &cs, 1987) (với giả thiết các hạt hình cầu có cùng kích th-ớc) v; khí (nén đ-ợc) trong kênh tiết...

  pdf6p banglang_1523 22-07-2012 126 13   Download

 • Bài báo này trình bày tổng hợp một số mô hình dòng chảy rối phổ biến, ứng dụng mô hình ứng suất rối Reynolds và phương pháp thể tích hữu hạn vào việc mô phỏng và tính toán dòng chảy tự do qua đập tràn mặt cắt WES. Kết quả giữa mô phỏng số và thí nghiệm mô hình đã được kiểm tra và sự sai khác nhau là không đáng kể.

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 97 9   Download

 • Hai module dòng rối và trộn khí của mô hình thủy động lực học Flow 3D được sử dụng để mô phỏng dòng chảy qua cụm công trình tràn xả lũ, hố xói kênh dẫn hạ lưu Tà Rục – Khánh Hòa. Các đặc trưng thủy lực của dòng chảy như mực nước, lưu tốc, được tính toán so sánh với số liệu thực đo. Chiều dài dòng phun được xem xét bằng cả công thức kinh nghiệm, kết quả tính từ Flow 3D rồi so sánh với thực nghiệm và chỉ ra rằng việc sử dụng mô hình toán cho kết quả hợp lý hơn.

  pdf8p vigeorgia2711 26-11-2020 10 0   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu các thông số thủy động lực học của các thiết bị lặn có hình dáng lớp vỏ mềm khác nhau, dựa trên mô hình chuyển động của chất lỏng theo phương trình Navier-Stokes trung bình theo Reynolds có bổ sung thêm mô hình dòng chảy rối k-ɛ. Việc tính toán được thực hiện nhờ vào phần mềm OpenFOAM.

  pdf4p vidoraemi2711 18-06-2019 24 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, tập trung mô phỏng trường dòng chảy của nước bao xung quanh vỏ tàu container sức chở 14,000 TEU theo cách tiếp cận RANSE (Reynolds-Averaged NavierStokes equation). Trên cơ sở đó tính toán lực thủy động tác dụng lên thân tàu khi tàu chuyển động đều trong nước tĩnh; so sánh kết quả tính toán mô phỏng CFD với kết quả thử nghiệm trong bể thử đã được công bố. Dòng chảy được xem chảy rối, được mô tả bởi phương trình RANS (ReynoldsAveraged NavierStokes), mô hình rối SST k-.

  pdf5p slimzslimz 17-12-2019 34 0   Download

 • Cơ sở lý thuyết của mô hình chất lượng nước 2.1. Các phương trình cơ bản Mô tả sự xáo trộn và lan truyền các chất ô nhiễm trong dòng chảy dựa trên cơ sở lý thuyết của quá trình khuếch tán rối. Lý thuyết này đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Phương trình vi phân cơ bản mô tả quá trình lan truyền và khuếch tán rối vật chất trong dòng chảy dựa trên các giả thiết cơ bản sau : - ...

  pdf19p suatuoiconbo 25-07-2011 104 32   Download

 • CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC 2.1. Các phương trình cơ bản Mô tả sự xáo trộn và lan truyền các chất ô nhiễm trong dòng chảy dựa trên cơ sở lý thuyết của quá trình khuếch tán rối. Lý thuyết này đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Phương trình vi phân cơ bản mô tả quá trình lan truyền và khuếch tán rối vật chất trong dòng chảy dựa trên các giả thiết cơ bản sau : - Chất lỏng không nén. -Trị số Reynold đủ lớn để không xét đến hiệu ứng của...

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 131 30   Download

 • Kỹ thuật video rất hữu ích đối với nghiên cứu các quá trình hải dương học ven bờ, đặc biệt hiệu quả trong điều kiện cực đoan khi xẩy ra bão và dông, khắc phục sự khó khăn đối với thiết bị đo trực tiếp gặp phải tại hiện tường: dòng chảy rối, tắc nghẽn thiết bị do sinh học, hỏng hóc của cảm biến do điều kiện sóng cực đoan. Bài báo trình bày các kết quả tính từ công nghệ Video-Camera để phân tích diễn biến đường bờ trong thời gian trước, trong và sau khi xẩy ra cơn bão Nari (số 11) đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam ngày 14/10/2013.

  pdf8p namthangtinhlang_03 10-11-2015 41 2   Download

 • Trong lĩnh vực khai thác khí và condensate, việc xử lý dòng lưu chất phụ thuộc vào áp suất từng giếng và áp suất tại đầu vào hệ thống công nghệ xử lý. Để có thể tiếp tục thu hồi khí và condensate tại các giếng đã suy giảm áp suất đồng thời với các giếng khác vẫn cho sản lượng và áp suất ổn định, thông thường các phương pháp sử dụng thiết bị bề mặt được nghiên cứu đánh giá tính khả thi về kỹ thuật cũng như đảm bảo hiệu quả kinh tế. Hai phương án dùng thiết bị bề mặt thông thường là máy nén khí ướt 3 pha và Ejector.

  pdf11p kequaidan6 10-07-2020 58 2   Download

 • Bài viết trình bày cách thiết kế và chế tạo mô hình đo số Reynolds có xét tới dòng chảy của chất lỏng qua ống đặt thẳng đứng. Mô hình này dùng giảng dạy cho sinh viên ngành Xây dựng, trường Đại học Thủ Dầu Một

  pdf8p vidonut2711 08-11-2019 27 1   Download

 • Nghiên cứu, mô phỏng và tính toán dòng chảy mặt thoáng và chất lượng nước mặt sử dụng các mô hình, phần mềm tính toán tự phát triển và các phần mềm thương mại đã được thực hiện từ lâu tại các nhóm nghiên cứu về cơ học chất lỏng nói chung và tại Phòng Thủy khí Công nghiệp và Môi trường Lục địa, Viện Cơ học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nói riêng. Nhìn chung, các mô hình đã được sử dụng là các mô hình một chiều hoặc hai chiều dựa trên việc giải số hệ phương trình Saint-Venant kết hợp với phương trình truyền tải, khuếch tán chất trong dòng chảy.

  pdf8p kaiyuan1121 28-08-2018 52 0   Download

 • Bài báo này sử dụng phần mềm Flow-3D mô phỏng dòng chảy qua đập tràn thực dụng mặt cắt hình cong, ứng dụng cho thủy điện Đồng Nai 2. Hai yếu tố chính của dòng chảy qua đập tràn là vận tốc và áp suất được tính toán và phân tích kỹ thông qua bốn mô hình dòng chảy rối khác nhau. Kết quả cho thấy rằng, mô hình dòng chảy rối RNG có kết quả mô phỏng tốt hơn so với các mô hình còn lại là K, K-epsilon và LES khi so sánh với kết quả đo đạc trong phòng thí nghiệm, với lưu lượng Q = 150.76 l/s. Các chỉ tiêu so sánh ở mức tốt với hệ số Nash là 0.86 và phần trăm sai số trung bình là 10.9%.

  pdf8p danhvi11 04-09-2018 77 0   Download

 • Bài viết này trình bày các kết quả phân tích số liệu số liệu dòng chảy và năng lượng rối đo đạc và mô phỏng trong đợt khảo sát thực địa tại Nha Trang vào tháng 5 năm 2013. Các số liệu dòng chảy và năng lượng rối được đo đạc trong đới sóng tràn bằng máy Vectrino ADV. Để hiểu được bản chất của sự lan truyền sóng trong đới sóng tràn trên bãi biển Nha Trang, một mô hình số dựa trên lý thuyết vỡ đập cũng đã được triển khai.

  pdf7p viathena2711 10-10-2019 17 0   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng phần mềm mô phỏng số xác định hệ số lực cản của đạn cối ĐC100M-PST. Xây dựng bảng giá trị lực cản của đạn cối tương ứng với từng giá trị vận tốc khác nhau. Kết quả tính toán được kiểm chứng bằng thực nghiệm và đảm bảo độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu giúp cho việc thiết kế hình dạng đạn trong giai đoạn thiết kế ban đầu đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

  pdf8p vidoha2711 10-09-2020 19 0   Download

 • Nghiên cứu trình bày ảnh hưởng của hình dạng đuôi lên dòng chảy và lực cản của vật đối xứng tại vận tốc nhỏ. Các mô hình đuôi với chiều dài và góc vát khác nhau được khảo sát bằng phương pháp mô phỏng số. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp trung bình theo Reynolds với mô hình chảy rối k - ω .

  pdf7p vichaelice2711 04-05-2021 9 0   Download

 • Trong quá trình hoạt động, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của động cơ. Những ảnh hưởng này rất phức tạp, khi thiết kế không thể đánh giá đủ. Vì vậy việc thử nghiệm động cơ là rất cần thiết. Việc chọn phương án thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật phải kết hợp chặt chẽ với quá trình thử nghiệm mô hình, chế thử, chạy thử, hoàn chỉnh thiết kế rồi cuối cùng mới chế tạo hàng loạt....

  pdf118p 326159487 22-05-2012 267 100   Download

 • Với mô hình triển khai công nghệ thông tin truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp thì cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt động một cách rời rạc, mỗi máy chủ được phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị để chạy ứng dụng, chính vì vậy tài nguyên hệ thống không được sử dụng tối ưu, gây lãng phí, khó khăn trong quản lý và nâng cấp, mở rộng hệ thống.

  pdf7p quenchua5 17-05-2020 60 5   Download

 • Thuỷ văn nước ngầm 8.1 Mở đầu Mục đích của thuỷ văn học là tập trung nghiên cứu các hiện tượng nước mặt bao gồm mưa rơi, dòng chảy tràn, thấm, bốc hơi, dòng chảy sông ngòi và trữ lượng nước trong hồ và hồ chứa. Một kỹ sư thuỷ văn cũng phải biết dến các hiện tượng nước ngầm và dồng chảy ngầm. Chương này xem xét một số ảnh hưởng của nước ngầm gồm thuỷ lực nước ngầm và kỹ thuật mô hình nước ngầm. Điều này không thuộc phạm vi xem xét của thuỷ văn học ngoài một vài quyển...

  pdf64p camlaichanh 17-11-2011 91 16   Download

 • Dòng phun xoáy rối xoáy hai pha có ảnh hưởng rất lớn đến sự hoà trộn giữa nhiên liệu và không khí trước khi cũng như trong quá trình cháy ổn định của ngọn lửa buồng đốt. Do đó có rất nhiều các nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết trong việc xây dựng mô hình toán cho dòng phun rối xoáy hai pha trong buồng đốt. Bài báo giới thiệu thiết bị đầu đốt tạo xoáy do nhóm nghiên cứu cải tiến từ đầu đốt thông thường dựa trên lý thuyết về quan....

  pdf9p phalinh19 20-08-2011 95 14   Download

 • Dị dạng động tĩnh mạch não (DDĐTMN) là bệnh bẩm sinh, hình thành một đám rối mạch máu bất thường trong não, nối thông động mạch và tĩnh mạch não, không đi qua hệ mao mạch bình thường của não, không cấp máu cho nhu mô não, khi vỡ gây đột qụy chảy máu não. Biểu hiện của DDĐTMN Khi chưa vỡ: Bệnh nhân có biểu hiện đau đầu mạn tính, điều trị nội khoa không khỏi, có những cơn co giật kiểu động kinh. Những trường hợp kích thước tổn thương dị dạng lớn có thể gây chèn ép...

  pdf4p nkt_bibo35 11-01-2012 68 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình số dòng chảy rối
p_strCode=mohinhsodongchayroi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2