intTypePromotion=4
ADSENSE

Mô phỏng thuật toán đệ quy

Xem 1-20 trên 51 kết quả Mô phỏng thuật toán đệ quy
 • Đề tài luận văn "Mô phỏng thuật toán đệ quy" nghiên cứu tổng quan về mô phỏng, đưa ra được một quy trình cho việc thiết kế mô phỏng một thuật toán và cách thức cài đặt quá trình mô phỏng nhằm giúp cho việc học và hiểu về ngôn ngữ Đệ quy tốt nhất; đồng thời nghiên cứu, phân tích những khó khăn khi học tập, giảng dạy các thuật toán cơ bản trong cấu trúc dữ liệu và một số giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p sutihana 05-12-2016 86 10   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp xây dựng mô hình động lực học vòng điều khiển quỹ đạo bay của tên lửa đối hải (TLĐH) trong không gian. Với các số liệu của một TLĐH giả định (kiểu Kh-35E) đã tiến hành mô phỏng lại toàn bộ quỹ đạo bay của nó. Các kết quả nhận được phù hợp với thuyết minh kỹ thuật của tên lửa. Mô hình này có thể sử dụng để nghiên cứu khảo sát, đánh giá các tham số ảnh hưởng đến quỹ đạo bay của TLĐH trong không gian.

  pdf9p thithizone 16-07-2019 15 1   Download

 • Trên cơ sở khảo sát hoạt động thu thập thông tin của trạm ra đa cảnh giới và quá trình thể hiện quỹ đạo của mục tiêu trên bảng tiêu đồ, đồng thời, với việc phân tích một số hạn chế của hệ đơn ra đa trinh sát. Bài viết đề xuất sử dụng một mạng đa ra đa trinh sát và thuật toán hợp nhất quỹ đạo bay của mục tiêu mà nó phát hiện được.

  pdf9p viengland2711 23-07-2019 7 0   Download

 • Bài báo giới thiệu về cách sử dụng mô hình ngẫu nhiên và mô phỏng Monte Carlo để tính toán khai thác thuỷ điện bậc thang Sơn La – Hoà Bình (SL-HB). Các kết quả tính toán theo mô hình ngẫu nhiên và kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo được dùng để xác định những giá trị thông số chủ yếu cho quy tắc khai thác, vận hành thuỷ điện bậc thang Sơn La – Hoà Bình. Những thông số này là: (i) năng lượng phát điện đảm bảo(firm energy) % hàng tuần (10 ngày) kết hợp xả nước tưới tiêu trong mùa khô, (ii)...

  pdf10p hoa_thuyvu 21-10-2011 133 33   Download

 • bài báo này trình bày mô hình Thuật toán di truyền (GA) để tìm quỹ đạo vận hành tối ưu hồ chứa Nhà máy Thủy điện Ea Krông Rou - Tỉnh Khánh Hòa với đơn mục tiêu là sản lượng điện năng cực đại. Trên cơ sở chuỗi dòng chảy đến hàng tháng của 23 năm, ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo để mở rộng...

  pdf9p phalinh17 13-08-2011 107 16   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Vật lý hạt nhân đề tài Mô phỏng thiết bị xạ phẫu Leksell Gamma Knife bằng chương trình MCNP5 được nghiên cứu với các nội dung: Tổng quan về cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và quy trình chữa trị của thiết bị xạ phẫu Gamma Knife; Các kiến thức liên quan đến kỹ thuật xạ trị; Giới thiệu phương pháp Monte – Carlo; Mô phỏng MCNP5 cho thiết bị xạ phẫu Leksell Gamma Knife đối với nguồn đơn kênh; Mô phỏng MCNP5 cho thiết bị xạ phẫu Leksell Gamma Knife đối với 201 nguồn và các kết quả tính toán đối với mô hình đầu Zubal.

  pdf107p whocare_d 23-09-2016 47 9   Download

 • Bài báo trình bày một phương pháp mô hình hóa thống kê tuyến tính và quy trình mô phỏng cho phép tạo ra chuỗi số liệu tốc độ gió từng giờ cho cả năm với số liệu đầu vào là tốc độ gió trung bình hàng tháng. Kết quả so sánh số liệu mô phỏng từ mô hình với số liệu quan sát thực tế cho thấy mô hình đảm bảo độ tin cậy để tạo ra chuỗi số liệu tốc độ gió đầu vào trong các bài toán mô phỏng kỹ thuật, nhất là các bài toán về năng lượng gió.

  pdf13p loki1234 24-05-2018 30 1   Download

 • Bài báo trình bày về lọc thích nghi sử dụng thuật toán toán bình phương cực tiểu đệ quy (RLS) và ứng dụng của nó để khử tạp trắng. Đây là một phương pháp mới để thu được tín hiệu sạch thay thế cho phương pháp ước lượng tín hiệu. Bộ lọc thích nghi RLS tự động cập nhật hệ số lọc để thích ứng với các tính chất thay đổi ngẫu nhiên và không biết trước của tín hiệu. Các kết quả mô phỏng trên Matlab chứng tỏ bộ lọc được xây dựng có khả năng khử tạp trắng rất tốt.

  pdf8p thithizone 16-07-2019 26 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu hệ thống phức tạp có nhiều yếu tố đầu ra. Những hệ thống phức tạp chịu sự tác động của nhiều yếu tố, vấn đề đặt ra là cần thiết phải đánh giá tầm quan trọng của từng yếu tố và phân tích sự ảnh hưởng của những yếu tố đó đến hệ thống, từ đó, xây dựng mô hình toán để phân tích cũng như dự báo sự phát triển của hệ thống.

  pdf9p viengland2711 23-07-2019 7 0   Download

 • Mô hình khí hậu khu vực (Regional Climate Model - RCM) ngày nay đã trở thành một công cụ quan trọng trong mô phỏng và dự báo khí hậu. Tuy nhiên công cụ dự báo khí hậu này cũng có nhiều khiếm khuyết. Do đó việc cải thiện kết quả dự báo của RCM góp phần nâng cao chất lượng dự báo khí hậu nói chung. Việc hạ quy mô (downscaling) từ mô hình toàn cầu có độ phân giải thô bằng mô hình khu vực có độ phân giải tinh cho ta dự báo chi tiết hơn. Vì thế sản phẩm có độ chi tiết...

  pdf87p gauhaman123 17-11-2011 108 20   Download

 • Bài báo trình bày một phương pháp mô hình hóa thống kê tuyến tính và quy trình mô phỏng cho phép tạo ra chuỗi số liệu tốc độ gió từng giờ cho cả năm với số liệu đầu vào là tốc độ gió trung bình hàng tháng. Kết quả so sánh số liệu mô phỏng từ mô hình với số liệu quan sát thực tế cho thấy mô hình đảm bảo độ tin cậy để tạo ra chuỗi số liệu tốc độ gió đầu vào trong các bài toán mô phỏng kỹ thuật, nhất là các bài toán....

  pdf13p phalinh19 19-08-2011 37 2   Download

 • Bài viết giới thiệu quy trình lập trình dựa trên ứng dụng phương pháp tối ưu hóa đơn mục tiêu để tối ưu hóa các thành phần chuyển động của tàu từ số liệu thực nghiệm của các phép thử tàu điển hình: phép thử quay vòng (Turning Circle), phép thử dích dắc (Zigzag).

  pdf6p viboruto2711 16-05-2019 9 0   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo Hopfield để tính xác suất liên kết giữa điểm dấu mục tiêu và quỹ đạo trong các thuật toán liên kết dữ liệu theo xác suất (PDA) và thuật toán liên kết dữ liệu theo xác suất đồng thời (JPDA) áp dụng trong các bộ lọc bám quỹ đạo mục tiêu của hệ thống tự động xử lý cấp 2 thông tin trên các đài ra đa hiện đại. Các kết quả mô phỏng đã chứng minh ưu điểm của các thuật toán này.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 7 1   Download

 • Hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 là một dự án nằm trong sơ đồ khai thác năng lượng hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam. Trong nội dung bài báo sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo kéo dài dòng chảy và kết hợp với tính toán thủy năng để xác định vùng làm việc của hồ chứa theo quan điểm xác suất thống kê. Nội dung nghiên cứu chỉ giới hạn trong phạm vi hồ chứa thủy điện. Quy trình vận hành hồ chứa phục vụ đa mục tiêu sẽ đề...

  pdf6p hoa_thuyvu 21-10-2011 156 34   Download

 • Phân tích thiết kế phần mềm: � Quá trình tìm hiểu và mô phỏng lại hiện tượng, quy trình nghiệp vụ trong thế giới thực từ đó xây dựng hệ thống để giải quyết bài toán đặt ra trên máy tính.

  pdf69p iamok147 18-07-2011 110 26   Download

 • Khi cài đặt bằng mảng, tuy các thao tác đối với Stack viết hết sức đơn giản nhưng ở đây ta vẫn chia thành các chương trình con, mỗi chương trình con mô tả một thao tác, để từ đó về sau, ta chỉ cần biết rằng chương trình của ta có một cấu trúc Stack, còn ta mô phỏng cụ thể như thế nào thì không cần phải quan tâm nữa, và khi cài đặt Stack bằng các cấu trúc dữ liệu khác, chỉ cần sửa lại các thủ tục StackInit, Push và Pop mà thôi. 5.1.2. Mô tả Stack...

  pdf36p muaythai5 30-10-2011 77 12   Download

 • Thiết kế một hệ thống cấp nước với độ phức tạp và quy mô bất kỳ. - Cho phép xét đến tổn thất áp lực cục bộ trên đường ống.. - Mô phỏng các chế độ bơm khác nhau - Tính toán năng lượng và chi phí bơm .. - Mô phỏng các chế độ điều khiển hệ thống cấp nước

  pdf8p anh525354 06-12-2012 97 12   Download

 • Từ đây mạch điện luôn có đáp ứng ra t−ơng ứng với đầu vào là nhiệt độ môi tr−ờng cần đo. Do ta đã biến đổi chuẩn hoá nên chỉ đo nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ từ 20oC đến 50oC t−ơng ứng với mức điện áp 0V đến 3V. Nghĩa là có sự t−ơng ứng cứ 1oC thì ứng với 0,1V từ đầu ra này ta đ−a vào PLC. L−u đồ thuật toán mô phỏng hoạt động Bắt đầu

  pdf9p phuoctam27 15-06-2011 53 4   Download

 • Lưới Petri mờ và một điều kiện cần đối với luật tương phản trong logic mờ. Đề tài cung cấp cơ sở dữ liệu đầy đủ và chính xác nhất về bình đồ đứt gãy hoạt động, trường ứng suất kiến tạo, danh mục động đất, các vùng nguồn động đất- núi lửa và các tham số nguy hiểm động đất trong các vùng nguồn. Các kết quả này có độ tin cậy đảm bảo, đáp ứng được các yêu cầu vi phân vùng động đất, phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống và giảm nhẹ...

  pdf9p butmaucam 27-08-2013 44 4   Download

 • Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của lũ sông Cái Nha Trang đến quy hoạch xây dựng khu Đô thị – Công viên – Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hoà được nghiên cứu dựa trên cở sở các tài liệu quan trắc, đo đạc thực tế, với chuỗi số liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy; áp dụng bộ mô hình tính toán Mike tiên tiến; phạm vi tính toán cho toàn lưu vực sông Cái; tính toán cho nhiều kịch bản, trong đó có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu.

  pdf9p thihuynh3006 16-03-2018 45 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô phỏng thuật toán đệ quy
p_strCode=mophongthuattoandequy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2