intTypePromotion=3

Mô phỏng vi cấu trúc ôxit SIO2 lỏng

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mô phỏng vi cấu trúc ôxit SIO2 lỏng
  • Mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT) đã được sử dụng để nghiên cứu mô hình vật liệu ôxít SiO2 chứa 1998 (666 Si và 1332 O) nguyên tử trong hộp lập phương với điều kiện biên tuần hoàn, ở nhiệt độ 3200 K. Các đặc trưng cấu trúc của mô hình vật liệu xây dựng, được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT) thành phần, phân bố số phối trí (SPT), phân bố góc liên kết.

    pdf5p cumeo2425 02-07-2018 15 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mô phỏng vi cấu trúc ôxit SIO2 lỏng
p_strCode=mophongvicautrucoxitsio2long

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản