intTypePromotion=1
ADSENSE

Môi trường tài chính Việt Nam

Xem 1-20 trên 3271 kết quả Môi trường tài chính Việt Nam
 • Bài thuyết trình Tiền tệ ngân hàng với đề tài "Thị trường tài chính Việt Nam thực trạng và giải pháp" gồm các nội dung cần tìm hiểu sau đây: Cơ sở lý thuyết về thị trường tài chính, thực trạng thị trường tài chính Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p kimkhanhkh 12-03-2014 279 69   Download

 • Bài viết Sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam sau đây tập trung làm rõ thị trường tài chính - ý nghĩa của sự phát triển; thị trường tài chính Việt Nam - những thay đổi căn bản. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf5p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 124 9   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Thực trạng và một số định hướng, giải pháp phát triển thị trường tài chính Việt Nam sau đây để biết được thực trạng phát triển thị trường tài chính Việt Nam và một số giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 94 8   Download

 • Bài viết trình bày một số trao đổi về những phương án xử lý ngân hàng yếu với mục tiêu góp phần ổn định thị trường tài chính Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf12p trinhthamhodang1214 05-08-2020 18 1   Download

 • Bài viết Thị trường tài chính Việt Nam và những biến động đến từ chính các nhà đầu tư trình bày tâm lý các nhà đầu tư chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính. Sự tác động phức tạp của yếu tố tâm lý không những khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định cao mà còn là nhân tố chủ yếu gây ra các cuộc hoảng loạn thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p tranminhluanluan 29-05-2018 29 2   Download

 • Đề tài "Phát triển thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp hướng đi mới của thị trường tài chính Việt Nam" đã hoàn thành với nội dung trình bày gồm 4 chương: chương 1 lý thuyết căn bản về hoạt động mua bán –sáp nhập, chương 2 phân tích giá trị của hoạt động mua bán –sáp nhập, chương 3 các bài học từ các thương vụ trên thế giới cho thực tế tại Việt Nam, chương 4 các đề xuất giúp phát triển thị trường mua bán sáp nhập tại Việt Nam.

  pdf55p khongxinhkhngodep 03-07-2014 200 49   Download

 • Chương 1 của bài giảng Thị trường tài chính trình bày tổng quan về thi trường tài chính với các nội dung chủ yếu như sau: Cơ sở hình thành thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường, sự hình thành và phát triển thị trường tài chính Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p namthangtinhlang_02 08-11-2015 174 13   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu "Tài chính học hành vi, tâm lý bầy đàn và TTCK Việt Nam" để hiểu về sự vận động của thị trường tài chính Việt Nam chịu sự chi phối của những nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động. Trong đó, có thể kể đến là yếu tố tâm lý bầy đàn. Từ đó, tác giả đề xuất quan điểm cá nhân cần có một cái nhìn đầy đủ về tâm lý bầy đàn để tránh những rủi ro không đáng trong đầu tư thị trường chứng khoán.

  doc3p baodiv 01-03-2009 577 186   Download

 • Đề tài "Ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam" được nghiên cứu với các nội dung chính sau: Khái niệm về ô nhiễm nước, nguyên nhân ô nhiễm nước, dấu hiệu đặc trưng của nguồn nước bị ô nhiễm, tình trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc13p kimgiaothon 21-08-2016 220 50   Download

 • nối tiếp phần 1 của "luật tài chính việt nam" phần 1 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều chỉnh pháp lý hoạt động chi ngân sách nhà nước và các khoản chi ngân sách nhà nước, pháp luật về tài chính doanh nghiệp, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, điều chỉnh pháp lý thị trường tài chính. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf172p viapollo11 10-04-2019 61 14   Download

 • Nội dung của báo cáo "Tổng quan chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam" trình bày tổng quan chung về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam, kết quả của chính sách và tác động ban đầu cũng như một số tồn tại, khó khăn để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp.

  pdf36p roongkloi11 13-09-2017 61 10   Download

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính, điều hành thị trường tài chính, thị trường tài chính Việt Nam,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf42p phongphong321 05-07-2018 39 6   Download

 • Bài viết Chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp trình bày: Tóm tắt kết quả tình hình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam theo nghị định 99/2010/NĐ-CP. Sử dụng các nguồn tài liệu thứ cấp, bài báo đã tổng hợp được những kết quả nổi bật của việc thực thi chính sách từ năm 2011 đến 2016,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 68 5   Download

 • Bài viết tập trung vào các nội dung: (1) thảo luận các khuôn khổ hội nhập tài chính trong khu vực ASEAN và các sáng kiến, cam kết hội nhập đã được các nước thực hiện bao gồm tự do hóa dịch vụ tài chính, tự do hóa tài khoản vốn, hội nhập thị trường tài chính, hội nhập trong lĩnh vực thanh quyết toán; (2) phân tích thực trạng khu vực tài chính Việt Nam trong mối tương quan so sánh với các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN, liên quan đến đánh giá độ sâu tài chính, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, hoạt động của ngân hàng và các định chế tài chính trung gian, luồng vốn nước ngoài và ...

  pdf14p hulk1234 01-06-2018 38 5   Download

 • Trong bài viết này, tác giả ước lượng hệ số co giãn thay thế giữa vốn và lao động thông qua ước lượng trực tiếp hàm CES đối với các doanh nghiệp phi tài chính Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng hồi quy phi tuyến Bayes thông qua thuật toán lấy mẫu Random-walk Metropolis Hastings (MH), dựa trên bộ dữ liệu của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đã cho thấy hàm CES được ước lượng có hệ số co giãn thay thế nhỏ hơn một, tức là vốn và lao động có mối quan hệ bổ sung.

  pdf21p kethamoi9 03-12-2020 10 2   Download

 • Bài viết tập trung phân tích đánh giá những nhân tố tác động đến thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam, đề xuất những giải pháp cho việc chấn chỉnh và phát triển thị trường cho thuê tài chính Việt Nam, đứng trên góc độ việc cần làm của các công ty cho thuê tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p bautroibinhyen15 09-02-2017 39 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích hoạt động của thị trường tài chính thông qua 2 kênh chính đó là thị trường chứng khoán và các trung tâm tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf12p cothumenhmong 01-11-2019 8 1   Download

 • Mục đích của bài này là xây dựng một chỉ số điều kiện tài chính (FCI) đặc trưng cho môi trường tài chính VN nhằm phản ánh những kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ và tình hình hoạt động kinh tế. Chỉ số FCI được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích nhân tố (FA) cho 4 biến số tài chính là tăng trưởng thị trường chứng khoán, tăng trong tỷ giá thực có hiệu lực, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất cơ bản (lãi suất chính sách), và tăng trưởng tín dụng ngân hàng cho khu vực tư nhân.

  pdf5p vihitachi2711 03-05-2019 18 0   Download

 • Là sản phẩm thẻ thanh toán thay thế tiền mặt của tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard. Thẻ tín dụng mang tính năng “chi tiêu trước, trả tiền sau” với thời hạn ưu đãi miễn lãi từ 16 - 45 ngày hoặc có thể trả chậm mỗi tháng 20% số tiền đã chi tiêu nhưng phải chịu phí tài chính. Với thẻ tín dụng, chủ thẻ được Ngân hàng cấp trước một hạn mức tín dụng.

  doc13p utquan3311 05-12-2009 1711 382   Download

 • Thị trường tài chính là một sản phẩm bậc cao của nền kinh tế thị trường, ở đó, thị trường tài chính hoạt động như là một sự kết nối giữa người cho vay đầu tiên và người sử dụng cuối cùng, tạo ra vô số các giao dịch, tạo ra các dòng chảy về vốn trong một nền kinh tế - như là sự lưu thông máu trong một cơ thể - một nền kinh tế hoạt động lành mạnh và có hiệu quả chỉ khi nào thị trường này cũng hoạt động có hiệu quả như thế, và...

  ppt38p thehungmk3k 10-10-2010 703 274   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Môi trường tài chính Việt Nam
p_strCode=moitruongtaichinhvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2