intTypePromotion=1
ADSENSE

Mức thu lệ phí trước bạ

Xem 1-20 trên 50 kết quả Mức thu lệ phí trước bạ
 • Quyết định 91/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  doc1p nguyenchien 08-08-2009 144 4   Download

 • Công văn 1758/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc mức thu lệ phí trước bạ

  pdf1p myngoc 13-08-2009 69 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

  pdf2p conchokon 24-09-2012 55 3   Download

 • Công văn 3488/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc mức thu lệ phí trước bạ

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 57 1   Download

 • Quyết định số: 36/2014/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 31 0   Download

 • Công văn 3436/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu lệ phí trước bạ khi chuyển mục đích sử dụng đất

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 102 2   Download

 • Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 22 0   Download

 • Nghị quyết số 62/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc bãi bỏ nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của HĐND tỉnh khóa xvi về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 35 0   Download

 • Công văn số 2581/TCT-CS năm 2019 về lệ phí trước bạ đối với ô tô kéo xe, chở xe do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangfengmian 17-06-2020 3 0   Download

 • Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thực hiện mức (tỷ lệ %) thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 33 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: trong ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí đăng ký và cấp Giấy chứng 1. nhận đăng ký...

  pdf4p suphurua 25-10-2010 66 3   Download

 • Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Quyết định về mức thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf12p thanhthienhoang23 19-05-2014 38 1   Download

 • Nghị quyết số 49/2017/NQ-­HĐND về việc bãi bỏ mức thu một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí; lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 20 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

  pdf2p caytudang 20-04-2013 59 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ, CÁC LOẠI TÀI SẢN KHÁC LÀM CĂN CỨ TÍNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ.

  pdf3p chuon-chuon 13-01-2012 67 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU XE MÁY, XE Ô TÔ TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1947/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/6/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 696/2010/QĐ-UBND NGÀY 17/3/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf14p ngu_mieu 26-10-2012 41 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ THEO TỶ LỆ (%) ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

  pdf2p chuon-chuon 13-01-2012 45 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf2p chuon-chuon 13-01-2012 62 1   Download

 • Quyết định 04/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

  pdf1p lawttnh12 13-11-2009 51 5   Download

 • Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttnh13 13-11-2009 74 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
817 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mức thu lệ phí trước bạ
p_strCode=mucthulephitruocba

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2