intTypePromotion=1
ADSENSE

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Xem 1-20 trên 59 kết quả Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
 • Hướng tới Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, còn gọi là Mục tiêu Thiên niên kỷ là 8 mục tiêu được 189 quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Những mục tiêu này ( gọi tắt là MDGs từ tiếng Anh: Millennium Development Goals ) được ghi trong bản Tuyên ngôn Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 năm 2000 tại trụ sở Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ....

  doc17p daiviet79vpdk 20-05-2010 323 100   Download

 • Tài liệu Đưa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) đến với người dân trình bày kết quả đánh giá sơ bộ về những thành tích mà người dân Việt Nam, mà phần lớn trong số họ sống ở vùng nông thôn, đạt trên nhiều chỉ số phản ánh mục tiêu MDG. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf62p peheo_1 29-07-2012 108 21   Download

 • Kể từ khi ký kết Tuyên bố Thiên niên kỷ năm 2000, Việt Nam đã quyết tâm thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và coi các mục tiêu MDGs chính là các mục tiêu phát triển của Việt Nam, theo đó Việt Nam có nhiều nỗ lực, vượt qua những khó khăn và bối cảnh bất lợi của kinh tế toàn cầu, giữ vững những tiến bộ khả quan trong phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo và bảo vệ môi trường, khẳng định vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

  pdf6p khidoichuoi 08-02-2020 44 1   Download

 • Báo cáo bao gồm 4 chương chính. Chương 1 phân tích chi tiết bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam theo 3 giai đoạn: 2001-2005, 2006-2010, và 2011-2015. Chương 2 phân tích các kết quả quốc gia trong việc thực hiện 8 Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Chương 3 nêu bật những bài học chủ chốt từ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong quá trình phát triển và chặng đường thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ từ những năm đầu 2000 đến 2015. Chương 4 nêu bật các thách thức mà Việt Nam sẽ đối mặt trong giai đoạn sau 2015.

  pdf148p nhanmotchut_2 06-10-2016 62 6   Download

 • Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc năm 2000 thông qua 08 mục tiêu chung và 18 mục tiêu cụ thể về phát triển thiên niên kỷ (MDGs). Sau mười lăm năm thực hiện, mặc dù đạt được kết quả quan trọng nhưng vẫn còn tồn tại hạn chế. Vì vậy, Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc năm 2015 đã thông qua 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững (SDGs), nhằm khắc phục một phần những hạn chế này. Bài viết dưới đây chỉ ra sự khác nhau giữa các mục tiêu MDGs và các mục tiêu SDGs.

  pdf3p khidoichuoi 08-02-2020 31 2   Download

 • Tài liệu "Việt Nam thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên nhiên kỷ" là bản báo cáo đầu tiên của Việt Nam đánh giá việc triển khai thực hiện các MDG. Báo cáo tập trung trình bày những kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân, chỉ ra những thách thức đang đặt ra với từng mục tiêu và đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các Mục tiêu phát triển, phù hợp với nội dung trong Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tham khảo tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết.

  pdf124p manutd1907 09-04-2013 97 10   Download

 • Báo cáo tổng hợp này tóm tắt kết quả của một số nghiên cứu chọn lọc về chủ đề tăng trưởng nhanh , bền vững và có lợi cho người nghèo ở châu á ở việt nam nhằm thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Những nghiên cứu anỳ do chương trình nghiên cứu của UNDP cho khu vực châu á - thái bình dương về kinh tế học vĩ mô của giảm nghèo. Văn phòng UNDP ở Việt Nam , ILO, và Sida thực hiện hoặc tài trợ được tiến hành trong giai đoạn 2002 - 2004. Dựa...

  pdf33p peheo_1 29-07-2012 166 30   Download

 • Báo cáo tổng hợp này tóm tắt kết quả của một số nghiên cứu chọn lọc về chủ đề tăng trưởng nhanh , bền vững và có lợi cho người nghèo ở châu á ở việt nam nhằm thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Những nghiên cứu anỳ do chương trình nghiên cứu của UNDP cho khu vực châu á - thái bình dương về kinh tế học vĩ mô của giảm nghèo. Văn phòng UNDP ở Việt Nam , ILO, và Sida thực hiện hoặc tài trợ được tiến hành trong giai đoạn 2002 - 2004. Dựa...

  pdf48p transang4 03-10-2012 130 23   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tại Việt Nam và giải pháp nhằm thực hiện giai đoạn sắp tới trình bày tổng quan về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của liên hợp quốc. Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở Việt Nam. Một số biện pháp nhằm khắc phục các tồn tại và đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ giai đoạn tiếp theo.

  pdf121p pink_12 26-05-2014 69 6   Download

 • Bài viết trình bày quan niệm về phát triển; nội dung của MDGs; cấu trúc của MDGs; nội dung các mục tiêu của MDGs; Việt Nam với các mục tiêu chỉ tiêu MSGs.

  pdf6p nhadamne 18-12-2019 22 0   Download

 • Trong thập niên 90, Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế nhanh và trên diện rộng và thông qua đó đạt được những tiến bộ đáng kể liên quan đến mục tiêu phát triển thiên niên kỷ( MDG) Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới có tỉ lệ nghèo ( cho dù sử dụng bất kỳ cách đo lường nào ) giảm một cách đáng kể trong thời gian tương đối ngắn.

  pdf33p manutd1907 09-04-2013 75 13   Download

 • Báo cáo năm nay với tiêu đề “Xoá bỏ Khoảng cách Thiên niên kỷ” đề cập tới việc phát huy những kết quả đầy ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong việc cải thiện cuộc sống của người dân trong thập kỷ qua, đồng thời mở rộng quá trình phát triển để mang lại lợi ích cho cả những đối tượng bị bỏ lại phía sau cũng như đảo ngược những khoảng cách về kinh tế - xã hội đang gia tăng. Nói tóm lại, báo cáo này đề cập tới việc đạt được các MDG cho mọi...

  pdf102p motorola_12 01-06-2013 39 9   Download

 • Sau gần hai năm thực hiện, các Mục tiêu phát triển bền vững đã đạt được sự đồng thuận vào đầu tháng 8 năm 2015 và chính thức được thông qua cuối tháng 9 năm 2015 bởi các quốc gia thành viên tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Dưới đây là một số quan điểm của TS. Jan Vandemoortele đã làm việc cho Liên hợp quốc và là một trong những người xây dựng các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và quan tâm sâu sắc đến các Mục tiêu phát triển bền vững.

  pdf2p vihampshire2711 12-03-2021 20 2   Download

 • i .Lời nói đầu Chính phủ Việt Nam và các Tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam cam kết đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và thực hiện những giá trị và nguyên tắc của Tuyên bố Thiên niên kỷ. Tuyên bố Thiên niên kỷ khẳng định khát vọng chung của chúng ta là xóa bỏ bần cùng và nghèo đói ở Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Việt Nam phát huy hết tiềm năng của mình về các mặt kinh tế, thể chất, trí tuệ và khả năng sáng tạo....

  pdf37p samsung_12 07-05-2013 45 5   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày chi tiêu cho giáo dục và y tế có thể thúc đẩy nguồn vốn con người ở nước nghèo và giúp các nước này thực hiện được những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ nhưng chỉ với điều kiện chính phủ các nước phải có trách nhiệm.

  pdf5p angicungduoc 15-10-2019 6 0   Download

 • Báo cáo tóm tắt về Hiệu quả phát triển Việt Nam gồm có những nội dung chính sau: Việt Nam - các chỉ số phát triển; Việt Nam và ADB - Mối quan hệ đang phát triển, đạt các mục tiêu phát triển và giảm nghèo, cải thiện hiệu quả hoạt động và các dịch vụ, các thách thức và mục tiêu trong tương lai.

  pdf22p nhanmotchut_2 06-10-2016 39 1   Download

 • Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDAF) dành cho Việt Nam đặt ra những mục tiêu phát triển cụ thể cho các tổ chức LHQ trong giai đoạn 2006 - 2010. Những mục tiêu này được xây dựng trên cơ sở một quá trình tham vấn có sự tham gia của Chính phủ, các Tổ chức LHQ và các đối tác phát triển khác. Báo cáo Đánh giá chung của LHQ về Việt Nam (CCA) được xuất bản năm 2004, Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ cùng các kế hoạch hành động ra đời từ Chiến lược này đã cung cấp tư liệu phân tích cho quá trình hình thành UNDAF.

  pdf37p nine4219 20-08-2012 112 13   Download

 • Bài viết phân biệt tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, hai khái niệm thường hay bị hiểu nhầm về mặt ý nghĩa. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế mặc dù luôn được trông đợi, nhưng điều thực sự làm gia tăng phúc lợi của người dân ở các nước lại không phải là những chỉ tiêu này. Thay vào đó, những chỉ tiêu được xem là hợp lý hơn đang được sử dụng là nhóm chỉ số phát triển con người và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

  pdf5p lequangvinh1608 13-08-2019 50 5   Download

 • Bài viết đề xuất một số giải pháp mang tính chiến lược để giải quyết vấn đề theo hướng tăng trưởng xanh, bao gồm: Đổi mới tư duy; Hoàn thiện thể chế chính sách; Đổi mới công tác quy hoạch; Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; Phát triển cách tiếp cận hệ thống-liên ngành/dựa trên hệ sinh thái trong hoạch định chính sách và quản lý phát triển; Phát triển hệ thống giám sát-đánh giá khách quan, đảm bảo tính minh bạch trong toàn hệ thống xã hội.

  pdf11p truongtien_08 06-04-2018 54 5   Download

 • Dịch vụ, sản phẩm thông tin thư viện gắn với mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia, lấy thư viện là cầu nối để quảng bá, tuyên truyền, cung cấp thông tin về mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Mời các bạn cùng tìm hiểu vai trò của thư viện qua bài viết.

  pdf6p baoanhlib 24-01-2017 49 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
p_strCode=muctieuphattrienthiennienky

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2