intTypePromotion=3
ADSENSE

Mười năm đánh quân minh

Xem 1-20 trên 49 kết quả Mười năm đánh quân minh
 • Tham khảo bài viết 'quá trình mười năm đánh quân minh ( 1418 - 1427 )_3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p heavenmaster2013 21-07-2011 42 4   Download

 • Tham khảo bài viết 'quá trình mười năm đánh quân minh ( 1418 - 1427 )_2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p heavenmaster2013 21-07-2011 38 3   Download

 • 1. Lê Lợi Khởi Nghĩa ở Lam Sơn. Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta ph?i khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía ở trong tâm can, chỉ mong mỏi ra cho khỏi đống than lửa. May lúc ấy có một đấng anh hùng nổi lên, kéo cờ nghĩa để chống với giặc Minh, trong 10 năm ấy lại được giang sơn cũ, và xây đắp lại nền độc lập cho nước Nam. Đấng anh hùng ấy, người ở làng Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa,...

  doc11p tieungot 22-01-2013 43 3   Download

 • Tham khảo bài viết 'quá trình mười năm đánh quân minh ( 1418 - 1427 )_1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p heavenmaster2013 21-07-2011 35 2   Download

 • Tham khảo bài viết 'quá trình mười năm đánh quân minh ( 1418 - 1427 )_4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p heavenmaster2013 21-07-2011 46 2   Download

 • 8. Về Chí Linh Lần Thứ Ba. Sang năm sau là năm nhâm dần (1422) Bình Định Vương tự đồn Ba Lậm tiến lên đánh đồn Quan Gia, bị quân Minh và quân Lào hai mặt đánh lại, phải thua chạy về giữ đồn Khôi Sách.

  pdf6p misa10 21-07-2011 45 2   Download

 • ) 14. Trận Tụy Động - Vương Thông Thất Thế. Từ khi Bình Định Vương ở Lư Sơn vào đánh Nghệ An đến giờ, đánh đâu được đấy, thanh thế lừng lẫy, quân Minh khiếp sợ, đem tin về cho Minh Triều biết, Minh Đế liền sai Chinh Di Tướng Quân là Vương Thông và Tham Tướng là Mã Anh đem 5 vạn quân sang cứu Đông Quan. Trần Trí và Phương Chính thì phải cách hết cả quan tước bắt phải theo quân đi đánh giặc, còn Trần Hiệp thì cứ giữ chức Tham Tán Quân Vụ....

  pdf6p misa10 21-07-2011 42 2   Download

 • 18. Bình Định Vương Đặt Pháp Luật Để Trị Quân Dân. Bình Định Vương cứ một mặt vây đánh thành Đông Quan và các thành khác, một mặt lo việc cai trị, đặt ra các điều lệ để cho việc binh có kỷ luật và cho lòng dân được yên. Trước hết Vương dụ cấm tà đạo: ai mà dùng những phép tà ma giả dối để đánh lừa người ta thì phải tội.

  pdf9p misa10 21-07-2011 42 2   Download

 • 1. Lê Lợi Khởi Nghĩa ở Lam Sơn. Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta ph?i khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía ở trong tâm can, chỉ mong mỏi ra cho khỏi đống than lửa.

  pdf5p misa10 21-07-2011 37 1   Download

 • Lược sử ngoại giao VN các thời trước Chương năm Đánh tan hai đạo viện binh địch, các lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn chủ trương tiếp tục dụ hàng địch trong các thành.

  pdf5p phalinh4 08-07-2011 138 40   Download

 • Trong những năm qua, tạp chí Xưa Nay đã dành một vị trí quan trọng cho các bài viết về Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực: Nghiên cứu tư tưởng chính trị, xã hội và văn hóa, đóng góp những tư liệu mới về cuộc đời hoạt động phong phú của Người, cung cấp những Tài liệu đánh giá nhận định của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Sau mười năm tồn tại của tạp chí, số lượng bài viết về Hồ Chí Minh tập hợp lại quả thật là phong phú.Để giúp bạn đọc tiện tham khảo, Tài liệu này tập hợp những bài viết đó với nhan đề: Hồ Chí Minh - hiện thân của văn hóa hòa bình.

  pdf485p uocvongxua04 22-07-2015 87 29   Download

 • Truyện này được các bạn bên 4vn.net đánh máy và đăng tải lên mạng, vnthuquan xin dược phép đăng lại Xin chân thành cám ơn các bạn Ðời nhà Minh từ lúc bị Lý Tự Thành soán nước của vua Thái Tổ, Thuận Trị Hoàng Ðế đem binh qua mà đánh lấy nước lại cải hiệu là Ðại Thanh , đóng đô tại BắcKinh , dùng người Mông Cổ cai quản việc quân , đi đánh dẹp từ Bắc chí Nam , tóm thâu thiên hạ , soán ngôi cai trị có chín mười năm dư , truyền đặng...

  pdf22p ngoisao1209 23-12-2010 66 3   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Ba Mươi Bảy , Bấy giờ Gia Luật Sa bàn với Địch Liệt đem quân đến khe Hoành Sơn đón đánh quân Tống. Địch Liệt không nghe lời lại kéo binh vượt qua khỏi khe mà giao chiến. Gia Luật Sa thấy Địch Liệt không hợp ý kiến mình thì để cho Địch Liệt kéo binh đi, rồi cũng theo mà ứng chiến. Đạo binh của Địch Liệt vừa tới khe, mới mức độ qua phân nửa thì thấy binh Quách Tấn đã gần tới. Địch Liệt biết mình làm không...

  pdf8p linhdan05015 29-12-2010 61 3   Download

 • Mấy người giáo đầu kéo thẳng vào thơ phòng vây bắt vua, vua bèn lấy ghế ngồi vừa đánh và đở, đánh một người té xuống, vua giựt đặng cặp đao, đánh giết hơn mười mấy người , nhưng mà cửa đóng chắc, lại gia đinh liều mạng vây phủ nên ra không đặng, khi ấy vua nghĩ ai rằng : - Hồi trước Quan Vân Trường đơn đao phó hội, bắt Lỗ Túc cặp theo mới giải đặng trùng vây , nay ta bắt chước làm theo . Bèn đánh quân gia đinh dang ra, vua nhảy tới...

  pdf16p ngoisao1209 23-12-2010 35 1   Download

 • Cuộc Cách mạng tháng Tám nǎm 1945 do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, "dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 nǎm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy "mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hoà

  doc15p dhsgcntt 22-04-2010 256 72   Download

 • .Gây dựng thương hiệu cá nhân chính là cách bạn khẳng định mình, tự biết tách mình ra khỏi đám đông một cách ấn tượng và đầy ý thức. Bí quyết gây dựng thương hiệu cá nhân Nếu bạn thích sự an toàn, ổn định với vị trí công việc trong mười năm nữa vẫn không có gì đổi khác so với thời điểm hiện tại, có lẽ, bài viết này không dành cho bạn. Gây dựng thương hiệu cá nhân chính là cách bạn khẳng định mình, tự biết tách mình ra khỏi đám đông một cách ấn tượng và...

  pdf7p qwedcxsaz 30-09-2012 67 9   Download

 • Nhắc qua Mạnh Lệ Quân cùng con Vinh Lang trốn đi, mãi đến trời rựng sáng thì đã đi xa độ năm mươi dặm đường. Đêm hôm ấy vào ngủ nhờ trong một cái quán kia. Mạnh Lệ Quân nói nhỏ với Vinh Lang: - Nếu ai có tọc mạch muốn hỏi dò lai lịch, mi cứ bảo rằng ta là một tên học trò ở huyện Côn Minh tên Lệ Quân Ngọc, tự là Minh Đường, hôm nay tính đến kinh đặng lập công danh, còn cái tên Vinh Lang của mi cũng giống đàn bà, hơn nữa...

  pdf16p sting1209 24-01-2011 52 7   Download

 • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, toàn dân Việt Nam đã vùng lên “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm và chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do. Giá trị phổ quát về quyền dân tộc Từ giữa thế kỷ XIX, chế độ...

  pdf9p abcdef_37 11-10-2011 55 5   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Ba Mươi Mốt Bấy giờ vua Bắc Hớn là Lưu Quân nghe tướng nước Tống dẹp yên các trấn rồi, bèn hội quần thần mà thương nghị: - Vả Tiên Quân của ta là cùng vua Thế Tôn nhà Hậu Châu với Tống Thái Tổ đều có đại chí trong thiên hạ, nay cõi bờ đã thuộc về nước Tống rồi, lẽ đâu ta chiếm cứ một chỗ này mà thôi sao? Quan Gián Nghị là Hô Diễn Đình quì tâu: - Tôi nghe nói vua Tống là chúa thông minh,...

  pdf7p linhdan05015 29-12-2010 50 4   Download

 • Tam Hạ Nam Đường Tác giả: Khuyết Danh Hồi Thứ Bốn Mươi Tám Khi Diên Chiêu đánh xong ba hồi trống kêu oan, được ngự lâm quân dẫn vào nội điện. Quan Đề hình gạn hỏi, rồi đem văn trạng đến nạp cho vua Thái Tôn. Vua Thái Tôn xem văn trạng thấy lời văn rất thấm thiết. Tiếp đó lại có văn biểu của Phan Nhơn Mỹ kiện cha con Dương Nghiệp, vì tham công nên mới thua binh tổn tướng. Vua Thái Tôn xem xong nghĩ thầm: - Một đàng thì minh oan có người hãm hại, một đàng...

  pdf5p linhdan05015 29-12-2010 57 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mười năm đánh quân minh
p_strCode=muoinamdanhquanminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản