intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng lực tài chính

Xem 1-20 trên 5251 kết quả Năng lực tài chính
 • Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nhân lực; Quá trình hình thành và phát triển của quản trị nhân lực; Các hoạt động chủyếu của quản trị nhân lực; Vai trò của Bộ phận chức năng về nguồn nhân lực; Môi trường hoạt động của quản trị nhân lực. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

  pdf30p kimphuong59 01-02-2023 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Sơn Trà" là hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động; phân tích thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại SHB Sơn Trà trong thời gian qua; đề xuất giải pháp để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại SHB Sơn Trà trong thời gian tới.

  pdf103p runthenight06 31-01-2023 4 1   Download

 • Đề tài "Đào tạo nguồn nhân lực tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, Quảng Nam" gồm có những mục tiêu chính sau: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận khoa học về ý định mua của người tiêu dùng; tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng Đà Nẵng; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm chức năng của người tiêu dùng Đà Nẵng.

  pdf121p runthenight06 31-01-2023 4 2   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk" nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Đắk Lắk, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa về chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập

  pdf101p starandsky03 28-01-2023 10 2   Download

 • Thông qua việc thực hiện đề tài cấp thành phố (TP): “Hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro (hazard map system) dùng các cảm biến năng lượng thấp và dữ liệu viễn thám”, với sự hỗ trợ kinh phí từ Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã nghiên cứu phát triển thành công những nội dung quan trọng nhất trong việc xây dựng hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro toàn diện, sử dụng cảm biến năng lượng thấp và ảnh viễn thám.

  pdf3p phuong62310 31-01-2023 5 1   Download

 • Tài liệu "Hội nhập kinh tế quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ; Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của một số nước trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf106p vidumbledore 24-01-2023 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hội nhập kinh tế quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam; Năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf230p vidumbledore 24-01-2023 11 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu Ai Cập cổ đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Linh hồn chuẩn bị về với thế giới địa ngục; Thần chú trong nghi thức mai táng; Để linh hồn tiến vào Tuat; Ca tụng đức cha Osiris; Khẩn cầu thần linh, phục hồi năng lực;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf199p vidumbledore 24-01-2023 6 1   Download

 • Bài viết Quản lý kinh tế nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phân tích thực trạng, tác giả đề xuất một số giải pháp như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao chất lượng vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức trong thời gian tới.

  pdf7p vidumbledore 19-01-2023 8 1   Download

 • “Chất lượng của thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế” là một trong những sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm tăng cường tiếng nói, thúc đẩy vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng đến sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tại đây nhé.

  pdf63p phuong3659 11-01-2023 8 2   Download

 • Luận văn "Xây dựng chiến lược thâm nhập cho tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT vào thị trường viễn thông quốc gia Lào" trình bày hoạt động kinh doanh trong môi trường toàn cầu; thực trạng năng lực hiện nay của tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT và tình hình thị trường tại quốc gia Lào; một số giải pháp chiến lược kinh doanh của Tập đoàn VNPT tại thị trường Lào trong môi trường hội nhập toàn cầu.

  pdf105p starandsky02 10-01-2023 2 0   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng chính sách chăm sóc khách hàng tại Viễn thông Đà Nẵng (VNPT-ĐN); nghiên cứu đánh giá các yếu tố tác động đến chính sách chăm sóc khách hàng của Viễn thông Đà Nẵng; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Viễn thông Đà Nẵng trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh mọi mặt, chủ động cạnh tranh thắng lợi với các nhà cung cấp dịch vụ khác trên thị trường.

  pdf110p starandsky02 10-01-2023 10 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kom Tum" là phân tích và đánh giá thực trạng phạt triển nguồn nhân lực tại Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thuận lợi làm tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực đối với đơn vị; đề xuất các giải phát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn 2015 – 2020, từ đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính.

  pdf136p starandsky01 03-01-2023 11 1   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Tổng công ty Điện lực Miền Trung" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về lòng trung thành của nhân viên; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên trong các doanh nghiệp hiện nay; đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lòng trung thành của nhân viên tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung; đề xuất một số kiến nghị để điều chỉnh về lòng trung thành của nhân viên nhằm có những định hướng nhằm nâng cao khả năng quản trị.

  pdf129p starandsky01 03-01-2023 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tạo động lực làm việc đối với cán bộ, công chức tại chi Cục Thuế huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum" là đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và các chính sách tạo động lực; xác định các nhân tố tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức Chi cục Thuế huyện Kon Plông, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần làm việc của cán bộ công chức ở đây.

  pdf131p starandsky01 03-01-2023 5 0   Download

 • Luận án "Nâng cao năng lực quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước ở Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng năng lực QTCT tại các NHTMCP nhà nước ở Việt Nam, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến năng lực quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước ở Việt Nam, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước ở Việt Nam.

  pdf199p tranghong0906 02-01-2023 25 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Vận dụng lý thuyết kiến tạo để nâng cao hiệu quả dạy học chương Từ trường Vật lý 11 nâng cao tại Trường THPT Lê Lợi" nhằm giúp học sinh tự xây dựng được kiến thức khoa học cho bản thân từ những sự trải nghiệm của chính mình dưới sự giúp đỡ của GV và sự hợp tác với bạn học. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tinh thần hợp tác trong học tập của học sinh. Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, năng lực thực hành của học sinh. Mời quý thầy cô giáo cùng tham khảo chi tiết tại đây.

  pdf20p phuongthao0020 29-12-2022 32 3   Download

 • Bài viết "Đổi mới đánh giá kết quả đào tạo kỹ năng mềm tại trường Đại học Tài Chính – Marketing" đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác đánh giá kết quả kỹ năng mềm cho sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, nhằm phát triển năng lực của sinh viên khối ngành Kinh tế, đáp ứng yêu cầu thực tế của thị trường lao động và các nhà tuyển dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ đo đếm điện năng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mạch đo lường; Xây dựng đồ thị véc tơ; Hệ thống tự động đọc công tơ từ xa; Phân loại các hệ thống AMR theo môi trường truyền thông; Hệ thống AMR qua đường dây điện lực hạ thế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf143p vigeorge 23-12-2022 6 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thiết kế công trình thoát nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình; Công trình nối tiếp; Cầu và cống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf133p vigeorge 23-12-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Năng lực tài chính
p_strCode=nangluctaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2