intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 63

Xem 1-20 trên 189 kết quả Nghị quyết 63
 • Nghị quyết 63/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thướng vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế

  doc123p anhphuong 17-08-2009 89 6   Download

 • Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

  pdf2p minhquanmq 28-03-2014 34 1   Download

 • Nghị quyết 63/2019/NQ-CP ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

  doc3p kieuvinha000 07-10-2019 2 0   Download

 • Nghị quyết số 63/2019/NQ-­CP ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

  doc4p cuahoangde999 03-06-2020 1 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA

  pdf9p haihoabatbuom 22-04-2010 116 16   Download

 • Nghị quyết số 63/1998/NQ-UBTVQH10 về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế do Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội ban hành

  pdf73p lawxnk6 11-11-2009 65 15   Download

 • Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 53 4   Download

 • Nghị quyết số 63-HĐBT về việc đẩy mạnh hoạt động du lịch và chấn chỉnh tổ chức quản lý công tác du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf5p lawvhxh17 19-11-2009 73 3   Download

 • Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND7 về việc phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 68 2   Download

 • Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf3p chickenga3160 16-11-2017 156 1   Download

 • Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  doc4p nghiquyet01 22-11-2017 16 1   Download

 • Nghị quyết số: 128/2016/QH13 miễn nhiễm chức vụ Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13; căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;...

  pdf2p bienbuondiuem 13-05-2016 37 0   Download

 • Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2017 - 2018

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 24 0   Download

 • Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND sửa đổi, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh.

  doc4p nghiquyet01 22-11-2017 17 0   Download

 • Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức chi thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet01 22-11-2017 14 0   Download

 • Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định một số chế độ chính sách đối với trường THPT chuyên Bắc Ninh và 08 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

  doc4p nghiquyet01 22-11-2017 24 0   Download

 • Nghị quyết số 63/NQ-­HĐND ban hành thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh

  doc6p nghiquyet01 22-11-2017 20 0   Download

 • Công văn số 10008/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW và Nghị quyết 63/NQ-CP về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 63/2019/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc118p tomtit999 11-06-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 63/2019/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của hội đồng nhân dân tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p tomtit999 11-06-2020 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 63
p_strCode=nghiquyet63

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2