intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu lịch sử

Xem 1-20 trên 10802 kết quả Nghiên cứu lịch sử
 • Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 0 cung cấp cho người học những kiến thức như Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của môn học; Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng; Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng; Phương pháp nghiên cứu, học tập;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Qua phần 2 của tài liệu "Trăm năm một thuở - Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà lý luận, phê bình văn học Lê Đình Kỵ" độc giả có thể học hỏi được sự cống hiến và tâm huyết của Lê Đình Kỵ với nghề giáo dục trong suốt cuộc đời của mình. Với lý lịch đáng kính và công lao vô cùng to lớn của ông trong giáo dục, Lê Đình Kỵ đã được Nhà nước tôn vinh bằng nhiều danh hiệu quan trọng như Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân, Huân chương ao động hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Cuốn sách xứng đáng là một tài liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu văn học và giáo dục.

  pdf260p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kỳ Hàn Quốc - Trung Quốc - Việt Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phân tích 1 truyện tiêu biểu, ý nghĩa văn học lịch sử Đông Á của tiểu thuyết truyền kỳ ba nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf82p dianmotminh01 11-05-2024 1 0   Download

 • Cuốn sách "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Hành trình thơ văn - Hành trình dân tộc" do GS. Phong Lê biên soạn gồm những bài nghiên cứu về văn thơ Hồ Chí Minh, sự kết hợp tuyệt vời giữa văn hóa và cách mạng, những vấn đề thời sự được Người viết trong những tác phẩm của mình. Đây là tài liệu giúp cho bạn đọc tìm tòi, nghiên cứu sâu hơn về văn hóa mang tinh thần và phong cách Hồ Chí Minh trong lịch sử văn học Việt Nam.

  pdf113p dianmotminh01 11-05-2024 1 0   Download

 • Chính sách kinh tế mở, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo điều kiện cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò của mình trên thị trường thế giới. Ngày 30/6/2019, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức được ký kết. Đây là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới lớn nhất trong lịch sử đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp đối với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là xuất khẩu thủy sản. Bài viết tập trung trình bày cơ hội và thách thức mà EVFTA mang lại cho xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Phát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế vùng lãnh thổ. Thời gian qua, vùng Đồng bằng sông Hồng đã quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch làng nghề, tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực này chưa đáp ứng tốt yêu cầu, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch và hội nhập quốc tế. Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực phục vụ du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển du lịch làng nghề trong thời gian tới.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Lịch sử các học thuyết kinh tế" Chương 1 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế; Quá trình hình thành và phát triển của các học thuyết kinh tế; Phương pháp nghiên cứu; Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2530 06-05-2024 8 1   Download

 • Ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong lịch sử phát triển của ngành. Từ đầu năm đến nay, liên tục xảy ra các vụ tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng tố giác đại lý bảo hiểm tư vấn sai, tác động tiêu cực đến niềm tin của thị trường. Nếu doanh nghiệp không tìm cách khắc phục thì sẽ rất khó tồn tại và phát triển. Bài viết này trình bày thực trạng thị trường Bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2023, nêu ra nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng, từ đó đưa ra một số kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p zizaybay1101 09-05-2024 3 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khi học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Huế. Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến, nghiên cứu đã xác định được 3 nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, đó là: chương trình, nội dung môn học, giảng viên và các yếu tố cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học.

  pdf17p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Đập đất công trình hồ chứa nước Đan Kia, Lạc Dương, Lâm Đồng có nhiệm vụ giữ nước để bảo vệ hồ chứa nước Đan Kia phục vụ cấp nước tưới, phát điện, nuôi trồng thủy sản cũng như tạo cảnh quan cho du lịch. Bài viết trình bày hiện trạng thân đập, đề xuất và thiết kế giải pháp khắc phục. Kết quả khảo sát cho thấy, nền đập gồm ba lớp, lớp 1 - 2 có tính thấm lớn, gây thấm mất nước qua nền đập.

  pdf8p viellison 06-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 1: Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, cung cấp những kiến thức như đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh; điều kiện lịch sử-xã hội, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn học; sơ lược lịch sử phát triển môn học; một số định nghĩa và tính chất cơ lí của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu về ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc và vốn tâm lý với kết quả công việc thông qua vai trò trung gian của sự hài lòng công việc và hạnh phúc của nhân viên các doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM). Các giả thuyết nghiên cứu từ khảo sát 327 nhân viên du lịch đều được chấp nhận, trong đó, tác động của trí tuệ cảm xúc đến vốn tâm lý là mạnh nhất; giữa trí tuệ cảm xúc, vốn tâm lý và kết quả công việc có mối quan hệ trung gian với hài lòng công việc và hạnh phúc của người lao động.

  pdf17p viellison 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài viết mô tả các nguyên tắc cơ bản của OLED và lịch sử của OLED. Các loại OLED khác nhau và ứng dụng của chúng cũng như cấu trúc của OLED đã được đưa ra và phân tích một cách ngắn gọn. Cuối cùng, là phân tích sơ lược về vai trò của OLED trong các ứng dụng tiềm năng.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 4 4   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, bài viết trình bày các biện pháp sử dụng di sản văn hóa Khánh Hòa trong dạy học chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa” ở Trung học phổ thông.

  pdf3p gaupanda030 03-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; lịch sử phát triển của môn học; một số tính chất cơ bản của chất lỏng; các loại lực tác dụng lên chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p khanhchi2530 04-05-2024 3 2   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu hệ thống và phân tích cách vận dụng lý luận về xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe - nhìn, một loại hình tài liệu lưu trữ có những đặc thù về xuất xứ, nội dung và hình thức bề ngoài. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài báo này là những phương pháp trong nghiên cứu của khoa học lưu trữ, khoa học lịch sử và phương pháp liên ngành sử dụng những quan điểm, cách tiếp cận của một số ngành khoa học khác nhau.

  pdf6p gaupanda030 03-05-2024 3 2   Download

 • Nghiên cứu này phân tích hiện trạng chất lượng dịch vụ tại Miếu Bà và đề xuất những giải pháp cụ thể như: hoàn thiện nguồn nhân lực; quảng bá hình ảnh thương hiệu về điểm đến du lịch; thường xuyên và đổi mới nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất; thực hiện tốt việc an ninh trật tự và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự hài lòng khách hàng và góp phần nâng cao nét đẹp tâm linh tại Miếu Bà trong lòng du khách.

  pdf10p gaupanda030 03-05-2024 4 2   Download

 • Hành vi vì môi trường có mối liên hệ chặt chẽ với sự bền vững nên được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, đặc biệt trong ngành du lịch. Nghiên cứu này sử dụng nguồn dữ liệu Scopus từ năm 1995 đến 2023 với sự hỗ trợ của phần mềm VOSviewer để phân tích trắc lượng thư mục.

  pdf8p gaupanda030 03-05-2024 3 2   Download

 • Hướng dẫn viên được xem là “đại sứ du lịch” góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước đến với du khách trên mọi miền tổ quốc và thế giới. Vì vậy, để truyền tải trọn vẹn những giá trị nổi bật của đối tượng tham quan, điểm du lịch, đòi hỏi hướng dẫn viên phải có năng lực nghề nghiệp nhất định. Nghiên cứu này nhằm đánh giá năng lực nghề nghiệp của hướng dẫn viên du lịch nội địa tại thành phố Đà Nẵng theo 3 khía cạnh: Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ.

  pdf11p gaupanda030 03-05-2024 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1439 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2