intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu môi trường phóng xạ

Xem 1-20 trên 415 kết quả Nghiên cứu môi trường phóng xạ
 • Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường phóng xạ tự nhiên của khu mỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn môi trường ở khu mỏ nói chung và là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác đánh giá tác động môi trường, thiết kế khai thác và chương trình phục hồi môi trường mỏ trong quá trình khai thác, chế biến và đóng cửa mỏ.

  pdf6p cathydoll5 26-02-2019 63 4   Download

 • Khoa học môi trường nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong phú hơn chất lượng của môi trường sống. Khoa học môi trường là một ngành khoa học rất rộng lớn, phức tạp và có tính liên ngành cao, được dựa trên cơ sở của nhiều ngành khoa học tự nhiên,...

  pdf120p denngudo 14-06-2012 106 32   Download

 • Nghiên cứu trình bày hiện trạng kiểu phóng xạ tự nhiên môi trường trong nhà và môi trường làm việc của người dân khu vực huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông qua nồng độ khí radon (222Rn và 220Rn) trong không khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 40 1   Download

 • Giáo trình Quản lý môi trường. CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. 1.1 Khái niệm cơ bản về khoa học, công nghệ môi trường 1.1.1 Khoa học môi trường Khoa học môi trường (Environmental Science) nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong...

  pdf0p linhdan05015 20-12-2010 2574 839   Download

 • Khoa học môi trường nguyên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói cách khoa học môi trường nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, và bảo tồn tái tạo và làm phong phú hơn chất lượng của môi trường sống.

  pdf135p 986753421 28-05-2012 223 79   Download

 • Môi trường sống của con người là tổng hợp các điều kiện vật lý, hóa học, sinh học, xã hội bao quanh con người và có ảnh hưởng tới sự sống, sự phát triển của từng cá nhân và toàn bộ cộng đồng người. Thuật ngữ “Môi trường” thường dùng với nghĩa này.

  doc211p chipbia 13-07-2012 259 66   Download

 • CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN 1.1. KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Khoa học môi trường nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và con người trong quá trình phát triển của xã hội. Hay nói một cách khác khoa học môi trường nghiên cứu môi trường sống trong các mối quan hệ kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo tồn tái tạo và làm phong phú hơn chất lượng của môi trường sống. Khoa học môi trường là một ngành khoa học rất rộng lớn, phức tạp và có tính...

  pdf18p vitconhaman 10-08-2011 88 19   Download

 • TÓM TẮT MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu mối tương quan giữa các yếu tố vật lý khí quyển và trường địa từ biến thiên nhằm xây dựng cơ sở luận chứng khoa học cho việc tìm kiếm cơ chế tác động qua lại giữa các tầng khí quyển như một hệ động lực thống nhất, phục vụ cho lĩnh vực dự báo khí hậu ở mặt đất, thời tiết vũ trụ và truyền thông cũng như phòng tránh những sự cố xảy ra cho các thiết bị kỹ...

  pdf3p gauhaman123 18-11-2011 77 9   Download

 • Báo cáo này trình bày các kết quả nghiên cứu do Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Phụ nữ (ICRW) cùng phối hợp thực hiện với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, Gia đình và Dân số (CREHPA) ở Nepal và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) của Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện theo yêu cầu của Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương ở Băng-cốc và được chính phủ Ôxtrâylia tài trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Ôxtrâylia (AusAID).

  pdf104p nganga_07 13-10-2015 66 7   Download

 • Để nghiên cứu ảnh hưởng môi trường phóng xạ do chế biến quặng apatit Lào Cai có chứa chất phóng xạ để sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, các khảo sát môi trường phóng xạ và điều tra dịch tễ học đã được tiến hành.

  pdf9p advanger2 17-05-2018 45 3   Download

 • Bài viết trình bày một số thông tin liên quan đến thực trạng về các nghiên cứu liên quan đến nghiên cứu phóng xạ môi trường biển Việt Nam từ trước đến nay và thực trạng về công tác quan trắc phóng xạ môi trường biển do Viện Nghiên cứu hạt nhân chủ trì thực hiện từ năm 2012 đến nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

  pdf6p vicross2711 26-06-2019 30 3   Download

 • Bài viết Ô nhiễm môi trường tại làng nghề cơ kim khí Phùng Xá thực trạng và giải pháp trình bày các dữ liệu thứ cấp thu thập được từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất, kết quả phỏng vấn cán bộ phụ trách môi trường của xã, các chuyên gia về môi trường làng nghề,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p dangthitrangtrang 07-05-2018 64 2   Download

 • Nghiên cứu đánh giá các thành phần môi trường nền như nước, đất, không khí ở khu mỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường khu mỏ. Đồng thời, các số liệu nghiên cứu còn là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác đánh giá tác động môi trường, thiết kế khai thác và chương trình phục hồi môi trường mỏ trong quá trình khai thác, chế biến quặng đất hiếm mỏ Bắc Nậm Xe. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá thành phần môi trường không khí, trong đó có đề cập đến mức độ phóng xạ trong môi trường không khí tại khu mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe.

  pdf7p advanger2 17-05-2018 82 2   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Trong khuôn khổ nghiên cứu này, vùng đất ven biển (khoảng 5 km từ bờ biển) của tỉnh Phú Yên đã được khảo sát, đánh giá phông phóng xạ để phục vụ các yêu cầu nêu trên. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p meolep3 18-12-2018 22 0   Download

 • Hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường của Hàn Quốc được hình thành từ năm 1961 để đo phóng xạ từ các vụ thử vũ khí hạt nhân của các quốc gia khác. Tại thời điểm này, Viện nghiên cứu năng lượng hạt nhân Hàn Quốc (KAERI) chịu trách nhiệm vận hành hệ thống này và việc quan trắc tập trung chủ yếu vào việc đo suất liều gamma và hoạt độ beta trong không khí.

  pdf8p toritori 19-05-2020 25 1   Download

 • Giáo trình Xã hội học môi trường: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn xã hội học môi trường, một số quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu xã hội học môi trường, những chủ đề cơ bản của xã hội học môi trường, bất bình đẳng môi trường, xung đột môi trường, môi trường và phát triển bền vững,... Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf172p visatori2711 18-04-2019 124 19   Download

 • Rừng là một nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và quý giá của đất nước và có vai trò vô cùng quan trọng với đời sống của con người. Nó không những cung cấp gỗ, củi và các lâm sản ngoài gỗ khác đáp ứng nhu cầu xã hội mà còn góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế nông thôn, miền núi ngoài ra rừng còn có ý nghĩa rất quan trọng mà con người chúng ta chưa phát hiện được ra và tính được về giá trị sinh thái và môi trường....

  doc17p nguyenminh8991 21-08-2013 86 15   Download

 • Mục đích của nghiên cứu đánh giá phông phóng xạ tại 2 huyện Tiên Phước và Núi Thành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là những nơi có dị thường phóng xạ từ đó tính toán liều chiếu do các nhân phóng xạ có trong đất, không khí và đánh giá khả năng ảnh hưởng đến con người.

  pdf99p change15 08-07-2016 61 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu việc sử dụng phổ kế gamma hiện trường sử dụng detector NaI(Tl) hình trụ kích thước 3”Φ3” để xác định hoạt độ của các nhân phóng xạ trong đất và suất liều gamma ở độ cao 1 mét so với mặt đất; đánh giá suất liều do các nhân phóng xạ gây ra và khả năng ảnh hưởng của chúng đối với con người.

  doc84p change14 07-07-2016 47 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu môi trường phóng xạ
p_strCode=nghiencuumoitruongphongxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2