intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu ngôn ngữ

Xem 1-20 trên 4570 kết quả Nghiên cứu ngôn ngữ
 • Chuyên luận: Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ phân tích một cách khoa học và hệ thống với những nhận xét chính xác, sâu sắc các vấn đề về phương pháp luận ngôn ngữ học và các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf3p dutru2011 21-09-2015 176 26   Download

 • Bài báo đề cập vấn đề phương pháp tiếp cận nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành (NNCN) từ góc độ phong cách ngôn ngữ và ngữ vực (hay phong cách chức năng ngôn ngữ). Bài báo lý giải các định hướng tiếp cận NNCN từ góc độ ngữ vực và từ góc độ phong cách chức năng là các cách tiếp cận cùng một hiện tượng ngôn ngữ, nhưng từ góc độ người sản sinh ngôn ngữ (người nói/người viết) hay từ góc độ của ngữ cảnh, dưới tác động áp lực của các yếu tố ngữ cảnh....

  pdf7p tuanlocmuido 14-12-2012 90 9   Download

 • Lý thuyết làn sóng trong nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Thăng Long - Hà Nội Hoàng Trọng Phiến (1980) quan niệm “trong tiếng Việt phương thức đối lập bị động và chủ động không phải bằng con đường ngữ pháp thuần tuý mà bằng con đường từ vựng - ngữ pháp”. Theo tác giả, quan hệ cú pháp trong câu bị động tiếng Việt được biểu hiện như sau:

  pdf9p butmaudo 21-08-2013 75 5   Download

 • Khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ - Hình thức văn chương là một trong những khuynh hướng cơ bản của thi pháp học. Những người theo luận thuyết này quan niệm ngôn ngữ văn chương là một hệ thống tín hiệu có tính thẩm mỹ cao. Mời các bạn cùng tìm hiểu khuynh hướng này qua bài viết.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 34 3   Download

 • Cuối thế kỷ XIX, việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc ít người tại Việt Nam đã được chú ý. Đến nay đã có hàng trăm công trình của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu về lĩnh vực này đã được công bố. Trên hầu hết các bình diện như cảnh huống và chính sách ngôn ngữ, vấn đề cội nguồn và việc sắp xếp danh mục các ngôn ngữ theo cội nguồn,… đã được làm rõ hoặc nêu vấn đề để giới khoa học tiếp tục thảo luận. Báo cáo trình bày khái quát lịch sử của việc nghiên cứu, những thành tựu đã đạt được cũng như những công việc cần phải tiếp tục khảo sát của giới ngữ học tại Việt Nam.

  pdf9p kaiyuan1121 21-08-2018 50 2   Download

 • Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Khoa học Quân sự đã luôn khẳng định được năng lực, uy tín bằng những “sản phẩm” giáo dục-đào tạo chất lượng cao, nhất là tạo bước đột phá trong đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ và quan hệ quốc tế về quốc phòng, nhằm cung cấp cho Quân đội đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  pdf3p vikakashi2711 28-05-2019 12 0   Download

 • Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ là một sách giáo khoa có chất lượng cao về nội dung khoa học cũng như về hình thức trình bày. Tác giả đã trình bày bằng văn phong khoa học trong sáng, rõ ràng, mạch lạc. Các khái niệm cơ bản có liên quan đã được giải thích cặn kẽ và dễ hiểu. Sau khi nêu bản chất và các thủ pháp nghiên cứu của mỗi phương pháp, tác giả đã trình bày cụ thể cách áp dụng các thủ pháp với những ví dụ minh họa bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

  pdf3p gaunguyen6789 18-10-2019 14 0   Download

 • Ngôn ngữ là một phạm trù rộng lớn, nó được biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau tùy vào đối tượng sử dụng. Và giới trẻ hiện nay, trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống (ngôn ngữ chuẩn mực) đã hình thành và phát triển một thứ ngôn ngữ cho riêng mình. “Ngôn ngữ của giới trẻ” là một loại ngôn ngữ chứa đựng nhiều đặc trưng riêng biệt và nó không ngừng biến đổi. Giới trẻ Pháp cũng như Việt Nam sẽ có nhiều biến thể khác nhau trong ngôn ngữ của mình. Để hiểu rõ hơn nội dung chi tiết của bài viết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf3p pfievnet 18-02-2011 397 84   Download

 • Để hiểu được bản chất của nghiên cứu, trước hết cần tìm hiểu những vấn đề liên quan đến quá trình phức tạp này: Đó là khái niệm về tri thức, hiện thực và hiện thực xã hội, những cách thức con người đã tiến hành để tiệm cận tri thức và hiện thực xã hội.

  pdf87p chieu_mua 22-08-2012 196 52   Download

 • Trong khi đa số các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học cả ở trong và ngoài nước Việt Nam cho tiếng Việt là một ngôn ngữ Môn-Khme thuộc họ ngôn ngữ vùng Nam Đảo, thì vẫn có một số ý kiến phản bác và trong công chúng vẫn tồn tại sự nhầm lẫn. Bài viết này xem xét bốn giả thiết về nguồn gốc ngôn ngữ của tiếng Việt, các giả thiết này đặt tiếng Việt vào các nhóm ngôn ngữ khác nhau như: Nam Á, Nam Đảo, Hán hay Tai-Kadai. Trên cơ sở phương pháp luận ngôn...

  pdf17p dem_thanh 21-12-2012 190 29   Download

 • Bài báo này là một nghiên cứu Ngôn ngữ học ứng dụng trong địa hạt “Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị xã hội” trên phương diện Truyền thông Phát triển cộng đồng qua một nghiên cứu trường hợp: Ngôn ngữ các thông điệp truyền thông sức khỏe ở Việt nam. Nội dung cơ bản tập trung vào các điểm sau đây: 1. Cộng đồng và truyền thông phát triển cộng đồng. 2. Ngôn ngữ truyền thông phát triển cộng...

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 142 29   Download

 • Ngôn ngữ học là khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ và cách nói của con người. Người nghiên cứu bộ môn này được gọi là nhà ngôn ngữ học.Ngôn ngữ học là khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ và cách nói của con người. Người nghiên cứu bộ môn này được gọi là nhà ngôn ngữ học.

  pdf3p muaxuan_102 19-02-2013 151 21   Download

 • Ngôn ngữ với tư cách là phương tiện giao tiếp, là bộ phận cấu thành của mọi cộng đồng dân cư phải là một đối tượng không thể thiếu của nghiên cứu khu vực học. Tuy vậy, ngôn ngữ lúc này không được khảo sát một cách độc lập trong mối quan hệ chặt chẽ với các đặc điểm về vùng lãnh thổ, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, dân cư ở khu vự đó. Bài viết tổng quát lại những đóng góp của ngôn ngữ học từ góc độ của nghiên cứu khu vực, tại các bình...

  pdf6p dem_thanh 21-12-2012 88 20   Download

 • Chuyên đề "Nghiên cứu Ngôn ngữ hình thức, Văn phạm phi ngữ cảnh và Automata đẩy xuống" được nghiên cứu với mục tiêu: Nghiên cứu tổng quan về văn phạm hình thức và các Automata, là những công cụ sinh ngôn ngữ, đồng thời đề cập đến các tính chất của ngôn ngữ chính quy, ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

  doc84p begauls80 04-10-2016 89 12   Download

 • Bài báo đề cập vấn đề phương pháp tiếp cận nghiên cứu ngôn ngữ chuyên ngành (NNCN) từ góc độ phong cách ngôn ngữ và ngữ vực (hay phong cách chức năng ngôn ngữ). Bài báo lý giải các định hướng tiếp cận NNCN từ góc độ ngữ vực và từ góc độ phong cách chức năng là các cách tiếp cận cùng một hiện tượng ngôn ngữ, nhưng từ góc độ người sản sinh ngôn ngữ (người nói/người viết) hay từ góc độ của ngữ cảnh, dưới tác động áp lực của các yếu tố ngữ cảnh.

  pdf7p nganga_05 25-09-2015 46 8   Download

 • Một trong những vấn đề thường được quan tâm khi đề cập đến nghiên cứu khoa học là việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đời sống xã hội. Hiện tại, điều này cũng đang được bàn thảo sôi nổi trên nhiều diễn đàn xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam. Trong bìa viết này, tác giả trình bày một số suy nghĩ của mình về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của chuyên ngành khoa học này trong đời sống xã hội Việt Nam.

  pdf4p tangtuy01 01-03-2016 98 7   Download

 • Bài viết này nghiên cứu đối chiếu nghệ thuật chơi chữ trong 100 khẩu hiệu (slogan) quảng cáo tiếng Việt và 100 khẩu hiệu (slogan) quảng cáo tiếng Anh được thu thập từ các báo (Sài Gòn tiếp thị, Tuổi Trẻ, Tiếp thị và Gia đình…), kênh truyền hình (VTV, HTV…) và Internet – những kênh truyền thông có số lượng độc giả và khán giả đông nhất, mục đích nhằm tìm ra những nét tương đồng và dị biệt giữa các lối chơi chữ được vận dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo được viết bằng hai ngôn ngữ này.

  pdf5p cathydoll5 26-02-2019 78 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Thông qua nghiên cứu này chúng tôi mong muốn tìm ra được những điểm tương đồng và khác biệt (nếu có) về cấu trúc thể loại và đặc điểm NNĐG thể hiện chức năng liên nhân trong một số thể loại văn bản, cụ thể là NNĐG thể hiện thái độ và thang độ trong các bài đọc hiểu trong sách tiếng Anh và tiếng Việt bậc tiểu học ở Singapore và Việt Nam để đáp ứng được mục tiêu của môn học.

  pdf265p minhxaminhyeu1 06-05-2019 34 7   Download

 • Bài viết trình bày giai đoạn đầu của ngôn ngữ học hiện đại; lý thuyết ngôn ngữ học cấu trúc và nghiên cứu dịch thuật; quan điểm của Sapir và Whort về ngôn ngữ và nghiên cứu dịch thuật; lý thuyết ngôn ngữ học của Chomsky và nghiên cứu dịch thuật...

  pdf6p caygaocaolon1 12-11-2019 31 2   Download

 • Bài viết trình bày một nghiên cứu trên cơ sở thể loại được thực hiện gần đây nhằm khảo sát cấu trúc tu từ trong khối liệu gồm 30 phần dẫn nhập bài báo nghiên cứu thường nghiệm. Các bài báo này được công bố trong khoảng 2011-2013 trong các tạp chí tiếng Anh có hệ số ảnh hưởng cao thuộc chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng.

  pdf10p hanh_tv12 14-02-2019 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu ngôn ngữ
p_strCode=nghiencuungonngu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2