Ngôn ngữ dcl

Xem 1-11 trên 11 kết quả Ngôn ngữ dcl
 • AutoLISP là ngôn ngữ sử dụng để lập trình tự động tạo lập các đối tượng trong bản vẽ AutoCAD. Các đối tượng này có thể được tạo ra qua 2 cách: Sử dụng hàm (Command LệnhCAD Thôngsố ) Thôngsố…) Truy cập trực tiếp CSDL của AutoCAD Các nội dung cần nắm trước: Sử dụng AutoCAD cơ bản Có kiến thức cơ bản về lập trình Có hiểu biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình

  pdf17p hienpn 07-09-2012 626 161   Download

 • Ngôn ngữ DCL dùng để tạo các hộp thoại. So với cách giao tiếp trên dòng lệnh, hộp thoại có nhiều ưu điểm như: Nhập liệu thuận tiện, Giao diện thân thiện hơn… Các hộp thoại và các biến cố được điều khiển bằng AutoLISP Các nút điều khiển trên hộp thoại gọi là các tile. Các tile này có thể được kết hợp theo nhóm subasembly, sắp xếp trong 1 dòng hoặc cột (cluster). Các tile trong nhóm assembly được gọi là children....

  pdf4p hienpn 07-09-2012 171 43   Download

 • Tổng quan về các thành phần DML, DDL, và DCL của SQL Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này, Phần 6 của loạt bài hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2 , phát triển theo ngôn ngữ xử lý dữ liệu (DML) và giới thiệu ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) và ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu (DCL). Nó cũng...

  pdf34p hoa_kimngan 13-09-2011 74 15   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008 - Bài 7: Truy xuất CSDL (Ngôn ngữ thao tác dữ liệu - DMC và DCL)" cung cấp cho người học các kiến thức về: Truy xuất dữ liệu - lệnh Select, sửa chữa dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt116p thangnamvoiva20 20-09-2016 19 8   Download

 • T_SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên nền SQL chuẩn. T_SQL được chia làm 3 nhóm: Data Defination Language (DDL): Là những lệnh để quản lý một database. Data Control Language (DCL): là những lệmh quản lý quyền truy cập trên từng đối tượng. Data Manipulation Language (DML): là những lệnh dùng để xử lý dữ liệu.

  ppt0p thanhthao567 22-12-2011 38 4   Download

 • Giới thiệu T-SQL, Kiểu dữ liệu, Hàm và biểu thức trong T-SQL, Tạo Table 5. Sửa cấu trúc Table T-SQL gồm 3 nhóm lệnh: DDL (Data Definition Language): được dùng để tạo và chỉnh sửa cấu trúc CSDL CREATE/ALTER/DROP DATABASE CREATE/ALTER/DROP TABLE DML (Data Manipulation Language): được dùng để nhập liệu, chỉnh sửa hoặc rút trích dữ liệu trong 1 CSDL SELECT INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE DCL (Data Control Language): được dùng để quản lý việc truy xuất dữ liệu của SQL...

  pdf40p okinrino1 18-07-2012 98 24   Download

 • Truy xuất dữ liệu – Lệnh Select, Truy vấn đơn giản Truy vấn từ nhiều bảng Truy vấn con - SubQuery Các mệnh đề EXISTS, DISTINCT, COMPUTE BY. Sửa chữa dữ liệu, Lệnh INSERT Lệnh UPDATE Lệnh DELETE. Cú pháp lệnh Select SELECT [ALL | DISTINCT] [TOP n [WITH TIES]] select_list [ INTO new_table ] FROM table_source [ WHERE search_condition ] [ GROUP BY group_by_expression ] [ HAVING search_condition ] [ ORDER BY order_expression [ ASC | DESC ] ]

  pdf98p okinrino1 18-07-2012 93 32   Download

 • Giới thiệu Toàn vẹn dữ liệu, Hàm và biểu thức trong T-SQL, Ngôn ngữ DDL, Ngôn ngữ DML và DCL, Thực thi câu lệnh T-SQL TVDL là đề cập đến trạng thái của tất cả các giá trị dữ liệu lưu trữ trong CSDL là đúng. Nếu dữ liệu không đúng mà đã được lưu trữ trong CSDL thì gọi là vi phạm TVDL. • Các loại ràng buộc toàn vẹm: Not Null, Default, Identity, Constraints, Rule, Triggers, Indexs.

  pdf51p okinrino1 18-07-2012 98 18   Download

 • Truy xuất dữ liệu – Lệnh Select –Truy vấn đơn giản –Truy vấn từ nhiều bảng –Truy vấn con - SubQuery –Các mệnh đề EXISTS, DISTINCT, COMPUTE BY 2. Sửa chữa dữ liệu –Lệnh INSERT –Lệnh UPDATE –Lệnh DELETE

  pdf98p okinrino1 16-07-2012 65 15   Download

 • Bây giờ, bạn có thể nghĩ rằng nếu chúng ta để điều trị FALSE và UNKNOWN như nhau, sau đó tại sao đi đến tất cả các rắc rối để xác định một logic ba có giá trị ở nơi đầu tiên? SQL có ba ngôn ngữ: DML, DDL, và DCL. Control Data Language (DCL) điều khiển người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu và không sử dụng các vị. Trong Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML), người dùng có thể yêu cầu

  pdf12p myngoc5 07-10-2011 35 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 Ngôn ngữ SQL truy vấn CSDL do Th.S Thiều Quang Trung biên soạn nhằm Giới thiệu chung, các nhóm lệnh DDL, DML, DCL, câu lệnh SELECT, các hàm tập hợp, các mệnh đề của SELECT, truy vấn sub-query.

  pdf62p convitdola 11-12-2017 31 1   Download

Đồng bộ tài khoản