intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Xem 1-20 trên 373 kết quả Nguồn lực của tăng trưởng kinh tế
 • Bài thuyết trình Phân tích quá trình thay đổi trong quan niệm về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế theo các mô hình tăng trưởng nghiên cứu về các mô hình: Mô hình tăng trưởng D.Ricardo, mô hình tăng trưởng Harrod Domar, mô hình tăng trưởng Solow, mô hình tăng trưởng nội sinh.

  pdf33p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 100 13   Download

 • Đề tài: Vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay được thực hiện nhằm cho thấy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn qua cũng như giúp chúng ta hiểu rõ tác động của các nguồn lực với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

  pdf34p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 224 45   Download

 • Đề tài Kinh tế phát triển: Phân tích quá trình thay đổi trong quan niệm về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế (theo các mô hình tăng trưởng) bao gồm những nội dung về các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế; thay đổi về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế theo các mô hình tăng trưởng kinh tế.

  pdf32p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 118 35   Download

 • Chương 6 trình bày về sự tăng trưởng kinh tế với một số nội dung cụ thể như: Khái niệm và các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế, mô hình tăng trưởng Solow, mô hình tăng trưởng nội sinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt75p namthangtinhlang_01 31-10-2015 79 17   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Vốn xã hội - Một nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế nông thôn sau đây để nắm bắt được những nội dung về khái niệm vốn xã hội, vai trò của vốn xã hội trong phát triển kinh tế qua một số nghiên cứu, sử dụng vốn xã hội cho phát triển kinh tế nông thôn VN.

  pdf11p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 43 8   Download

 • Mục tiêu của bài viết nghiên cứu sự tác động của yếu tố nguồn nhân lực lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân phối trễ tự hồi quy ARDL và sử dụng phần mềm Eviews để xử lý số liệu trên cơ sở dữ liệu được thu thập qua các nguồn: Tổng cục Thống kê, các báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 182 13   Download

 • Bài thuyết trình Vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay bao gồm những nội dung về lý luận về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế; vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế tại VN; giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế ở VN thời gian tới.

  pdf41p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 49 11   Download

 • "Bài giảng Kinh tế phát triển - Phan Thị Nhiệm" có nội dung trình bày về lý luận về phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế, vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng, kinh tế quốc tế với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt102p phqchinh 28-06-2018 19 4   Download

 • Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng phân tích vai trò của xuất khẩu đối với quá trình hình thành và thu hút các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế VN.

  pdf8p vihitachi2711 03-05-2019 18 2   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thống kê, so sánh kết hợp ước lượng hồi quy Pools OLS để đánh giá tác động của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố nguồn lực có ảnh hưởng rất quan trọng đến tăng trưởng kinh tế.

  pdf10p vikakashi2711 21-05-2019 31 0   Download

 • Mục tiêp phát triển kinh tế của một quốc gia luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Hiện nay, lại có một thực tế rằng tỷ lệ tăng trưởng của các nước cũng rất khác nhau. Tại một số nước Đông Á như Singapor hay Hàn,thu nhập bình quân đầu người đã tăng 7% mỗi năm trong mấy thập kỷ qua. Trái lại, tại một số nước như Etiopia và Nigiêria, thu nhập bình quân không thay đổi trong thời gian dài....

  doc23p vnzoomvn 17-06-2011 129 47   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế phát triển cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề lý luận chung, tổng quan về tăng trưởng và phát triển KT, các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành KT, các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế, lao động với tăng trưởng kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf143p doinhugiobay_01 09-11-2015 63 16   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển của ThS Bùi Thị Thanh Huyền gồm có 9 chương, sẽ giúp các bạn nắm những lý luận chung về kinh tế phát triển, các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, các chính sách phát triển kinh tế,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt396p yenyen60 09-10-2010 565 283   Download

 • Sau khi nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển lẫn các nước đang phát triển, những nhà kinh tế học đã phát hiện ra rằng động lực của phát triển kinh tế phải được đi cùng trên bốn bánh xe, hay bốn nhân tố của tăng trưởng kinh tế là nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên, tư bản và công nghệ. Bốn nhân tố này khác nhau ở mỗi quốc gia và cách phối hợp giữa chúng cũng khác nhau đưa đến kết quả tương ứng....

  doc12p paperone 15-07-2011 371 110   Download

 • Dân số và kinh tế luôn có mối quan hệ tương tác theo cả hai chiều. Trong hoàn cảnh này thì dân số tăng sẽ có lợi về kinh tế nhưng trong hoàn cảnh khác thì ngược lại vì phát triển kinh tế không chỉ đơn thuần dựa vào nguồn nhân lực. Dân số vừa là lực lượng sản xuất, vừa là lực lượng tiêu dùng. Bởi vậy, quy mô, cơ cấu dân số có ảnh hưởng lớn đến quy mô, cơ cấu sản xuất tiêu dùng và tích luỹ của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa dân số và sự tăng trưởng kinh tế.

  doc33p dinhthao00 10-06-2011 282 109   Download

 • Trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Nhà nước rất quan trọng. Nhất là đối với chúng ta đang xây dựng một nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì Nhà nước lại càng quan trọng. Trong khi đó thuế là nguồn chủ yếu của Nhà nước. Tiềm lực kinh tế của Nhà nước có mạnh thì sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế vĩ mô lại càng có hiệu quả....

  pdf25p kemoc4 29-05-2011 223 98   Download

 • Sự khác biệt về tăng trưởngvà mức sống giữa các nước trên thế giới và vai trò của năng suất. Các chính sách mà Chính phủ có thể sử dụng để tăng năng suất và mức sống. Tăng trưởng kinh tế là vấn đề được xem xét trong dài hạn → đó chính là sự gia tăng của sản lượng tiềm năng (mức sản lượng tạo ra khi các nguồn lực được sử dụng đầy đủ).

  ppt21p vanhoak2ktv 03-08-2011 246 78   Download

 • Mục tiêu cuối cùng mà đề tài nghiên cứu mong muốn đạt được đó là đưa ra được hệ thống các giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của các Ngân hàng thương mại nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf281p tsmttc_007 12-09-2015 85 18   Download

 • Bài viết Vai trò của các yếu tố nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996 - 2014 phân tích vai trò của vốn, lao động và tiến bộ công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996 - 2014 dựa trên cách tiếp cận tổng suất các yếu tố.

  pdf11p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 51 7   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển do TS. Phan Thị Nhiệm biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Lý luận về phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế, vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng, kinh tế quốc tế với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt102p doinhugiobay_01 09-11-2015 43 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lực của tăng trưởng kinh tế
p_strCode=nguonluccuatangtruongkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản