Nguồn vốn sinh kế

Xem 1-20 trên 124 kết quả Nguồn vốn sinh kế
 • Qua kết quả khảo sát từ 65 nông hộ là thành viên của 7 tổ hợp tác (THT) và 47 nông hộ không tham gia THT tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho thấy, nhóm hộ tham gia THT sử dụng các nguồn vốn sinh kế có hiệu quả hơn so với nhóm hộ không tham gia vào THT. Kết quả phân tích cho thấy, THT có vai trò quan trọng trong việc giúp cải thiện hiệu quả sử dụng các vốn sinh kế của nông hộ về nguồn lực xã hội và nguồn lực tài chính, chẳng hạn như nông hộ tham...

  pdf12p sunshine_7 19-07-2013 64 21   Download

 • Sinh kế bền vững là một mối quan tâm đặt lên hàng đầu hiện nay của con người. Nó là điều kiện cần thiết cho quá trình phát triển, nâng cao đời sống của con người nhưng vẫn đáp ứng được đòi hỏi về chất lượng môi trường tự nhiên.

  doc48p minhnhop89 18-05-2011 390 136   Download

 • Trong quá trình phân tích, những người tham gia phát hiện ra rằng cách xây dựng khung logic vô cùng quan trọng: bắt đầu bằng chính người nghèo và các nguồn vốn sinh kế của họ là điều cần thiết khi họ tham gia vào việc phân tích lấy “con người làm trung tâm”. Tuy nhiên, cách xây dựng khung sinh kế bền vững ban đầu không đưa ra cách tiếp cận này.

  ppt31p enter_12 05-07-2013 146 51   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá thực trạng và sự thay đổi của nguồn vốn sinh kế cũng như tác động của việc di dân, tái định cư đến sản xuất và đời sống của hộ sau khi bị di dời để thực hiện các dự án thủy điện, thủy lợi tại xã Bình và Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Đề xuất giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho người dân tại vùng tái định cư.

  pdf130p bautroibinhyen5 01-12-2016 5 3   Download

 • đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, phân tích tình hình hoạt động sinh kế của người dân xã Mò Ó, sự phù hợp với điều kiện sẵn có của địa phương đối với các hoạt động sinh kế. Từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân tại địa bàn nghiên cứu.

  pdf78p thangnamvoiva29 02-11-2016 5 1   Download

 • Sinh kế bền vững đang là một mối quan tâm đặt lên hàng đầu hiện nay của con người. Nó là điều kiện cần thiết cho quá trình phát triển, nâng cao đời sống của con người nhưng vẫn đáp ứng được đòi hỏi về chất lượng môi trường tự nhiên. Trên thực tế đã có nhiều chương trình, tổ chức dự án hỗ trợ cho cộng đồng để hướng đến mục tiêu phát triển ổn định và bền vững....

  doc50p minhnhop89 22-05-2011 211 87   Download

 • Biểu mẫu " Báo cáo tăng giảm nguốn vốn dự trữ vật tư hàng hóa" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

  doc2p bachdiemmy 16-12-2009 145 35   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên cơ sở lý thuyết và mô hình sinh kế bền vững DFID đáng tin cậy, kiểm định bổ trợ liên quan nhằm xác định các tác động của việc tái định cư đến sinh kế và thu nhập của các hộ dân vạn đò, từ đó đưa ra một số giải pháp phù hợp.

  pdf79p thangnamvoiva29 02-11-2016 8 6   Download

 • Bài viết trình bày về sự sinh sống của dân cư trong các khu dự trữ sinh quyển là hệ quả lịch sử, vì thế, xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho dân cư ở các khu dự trữ sinh quyển là cấp thiết trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu và phát triển KT-XH hiện nay ở Việt Nam. Nguyên lý hài hòa là phát triển nguồn vốn tài nguyên đa dạng sinh học để bảo tồn và sử dụng vốn gia tăng tài nguyên ĐDSH để xây dựng sinh kế bền vững.

  pdf7p truongtien_08 06-04-2018 0 0   Download

 • Hãy lập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo số liệu sau .Hãy lập bảng cân đối tài sản sau mõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cho nhận xét về tính cân đối của nó .Nhận xét: tài sản tăng, nguồn vốn tăng ...

  pdf50p anhtaisaigonmekong 12-09-2012 1240 201   Download

 • Ngoài việc phân tích việc sử dụng vốn và nguồn vốn, người ta còn phân tích tình hình tài chính theo luồng tiền để xác định sự tăng (giảm) tiền và nguyên nhân tăng giảm tiền. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ có những biện pháp quản lý ngân quỹ tốt hơn. Đối với doanh nghiệp X, tình hình tăng (giảm) tiền năm N được thể hiện như sau: + Các khoản làm tăng tiền

  pdf5p phuoctam36 08-07-2011 146 45   Download

 • Mục tiêu:  Trình bày khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán  Phân biệt tài sản và nguồn vốn  Trình bày nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (dạng rút gọn)  Trình bày các dạng thay đổi Báo cáo tài chính khi phát sinh các nghiệp vụ (dạng đơn giản)

  doc21p tranvuhoa 27-03-2013 183 38   Download

 • Tiểu luận: Phân tích nhu cầu vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trường Sinh & những khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay trình bày tổng quan về công ty và ngành kinh doanh, phân tích nhu cầu tài trợ của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh, phân tích thuận lợi và khó khăn của từng loại hình tài trợ vốn đối với công ty nói riêng và DNVN nói chung.

  pdf33p big_12 09-06-2014 43 15   Download

 • Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 2 - Nghiệp vụ huy động vốn có mục tiêu giúp sinh viên phân biệt được các nguồn vốn huy động của ngân hàng, nguyên tắc và phương pháp hạch toán nghiệp vụ huy động vốn.

  pdf50p connhangheo91 03-07-2014 40 14   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính 3", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 3 - Kế toán các khoản phải thu và phải trả, chương 4 - Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

  pdf59p tsmttc_007 10-09-2015 38 12   Download

 • Việt Nam là một nước đang phát triển. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhà nước ta nền kinh tế Việt Nam ngày càng hoạt động có hiệu quả kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước thâm nhập vào sự phát triển chung của nền kinh tế khu vực và thế giới. Hàng loạt các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mới trong và ngoài nước chọn Việt Nam làm điểm đầu tư an toàn và sinh lợi....

  pdf27p insert_12 19-08-2013 51 11   Download

 • Đầu tư những khoản tiền dư thừa và tạm thời nhàn rỗi dưới các hình thức tiền gửi ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn sinh lãi nhưng phải đảm bảo tính an toàn. (4) Trong trường hợp thâm hụt ngân quỹ thì phải kịp thời huy động từ các nguồn vốn có lãi suất thấp để bù đắp.

  pdf10p iphone8 17-11-2011 23 2   Download

 • Khái niệm: Tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các NVKT phát sinh theo nội dung kinh tế. Tài khoản kế toán nhằm phản ánh và kiểm soát thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình vận động của tài sản, nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

  pdf9p huyhoang 03-08-2009 1427 657   Download

 • Nhiệm vụ của kế toán là phải phản ánh một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm dẫn đến các biến động tăng hoặc giảm tài sản, nguồn vốn và các quá trình kinh doanh. Một trong những phương tiện giúp kế toán thực hiện được nhiệm vụ này chính là sổ sách kế toán.

  pdf19p ntgioi120403 06-11-2009 3305 633   Download

 • Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của tài sản, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán. Như đã trình bày trong chương 1, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tạo nên tác động kép ảnh hưỏng đến ít nhất hai đối tượng kế toán cụ thể tạo nên mối quan hệ đối ứng, cân bằng...

  pdf38p ntgioi120403 06-11-2009 1596 607   Download

Đồng bộ tài khoản