intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân sinh quan Phật giáo

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nhân sinh quan Phật giáo
 • Giáo trình Bảo vệ môi trường (Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất phức tạp của môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo; biết mối quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và phát triển; phân biệt được các tính chất, khả năng và hạn chế của môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng). Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: phân tích được các hình thức kinh tế quốc tế, nguyên nhân và xu hướng phát triển của kinh tế quốc tế; giải thích được các hiện tượng kinh tế quốc tế trong thực tế đời sống kinh tế hiện đại ngày nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục đại học là một trong các nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên. Hoạt động nghiên cứu có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf5p vigeneralmotors 13-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị học được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được các công việc về Quản trị để có thể tối đa hóa hiệu quả tổ chức. Bên cạnh đó còn giúp sinh viên nghiên cứu các hoạt động quản trị và hành vi cá nhân và nhóm trong phạm vi một tổ chức. Sinh viên sẽ tìm kiếm những cơ hội nhằm áp dụng các kiến thức này trong việc phát triển tiềm năng của mình để trở thành một thành viên tổ chức có hiệu quả.

  pdf94p dongcoxanh25 12-07-2022 4 1   Download

 • Bài viết Nhân tố tác động đến hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên xác định các nhân tố tác động đến hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Từ đó, giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường thông qua những hành vi của mình.

  pdf10p vigeneralmotors 12-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị kinh doanh lữ hành" nhằm trang bị những lý luận, phương pháp luận, đồng thời lại có tính nghiệp vụ, hình thành những kỹ năng quản trị kinh doanh, kỹ năng tác nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực kinh doanh du lịch lữ hành và kinh doanh lưu trú và ăn uống. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát lịch sử phát triển kinh doanh lữ hành; các nội dung cơ bản của kinh doanh lữ hành; cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của doanh nghiệp lữ hành; quan hệ giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp lữ hành;...

  pdf249p ryomaechizen 01-07-2022 7 0   Download

 • Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Giáo trình gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương: Chương 1: tổng quan về tổ chức công tác kế toán; chương 2 tổ chức bộ máy, lựa chọn chính sách kế toán và kiểm tra kế toán; chương 3: tổ chức thu nhận thông tin kế toán.

  pdf135p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh" được thực hiện nhằm khám phá và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Dữ liệu thu thập gồm 396 sinh viên hệ đại học khối ngành kinh tế. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra những chính sách và đề xuất để giúp sinh viên nâng cao ý tưởng khởi nghiệp.

  pdf13p ngoccthanh 29-06-2022 12 2   Download

 • Cuốn sách "Hỏi - đáp về giáo dục và đào tạo dạy nghề" giúp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên và phụ huynh nhận thức rõ hơn về vai trò của giáo dục. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, với 69 câu hỏi đáp hay. Trong đó, Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung phần thứ nhất: hỏi đáp về quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, một số khái niệm về giáo dục và đào tạo dạy nghề.

  pdf56p ngoccthanh 27-06-2022 9 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lý luận giáo dục Châu Âu" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Lịch sử phát sinh và đấu tranh của giai cấp tư sản Châu Âu từ thế kỷ XI đến thể kỷ XVI; lý luận giáo dục chính trị phản phong, lý luận xây dựng và giáo dục con người mới;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf276p bakerboys06 08-06-2022 9 4   Download

 • Tài liệu "Lịch sử Đông Nam Á" phác họa một bức tranh toàn cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, quá trình đầu tranh xây dựng các quốc gia thống nhất ổn định như ngày nay; đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa,... giữa các nước Đông Nam Á đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành độc lập trường kỳ, bền bỉ và oanh liệt của nhân dân các nước Đông Nam Á.

  pdf609p britaikridanik 24-06-2022 38 4   Download

 • Tài liệu "Lịch sử Đông Nam Á" phác họa một bức tranh toàn cảnh sinh động về lịch sử hình thành và phát triển của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, quá trình đầu tranh xây dựng các quốc gia thống nhất ổn định như ngày nay; đồng thời cũng cho chúng ta thấy rõ quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa,... giữa các nước Đông Nam Á đã có từ lâu đời trong lịch sử và cuộc đấu tranh giành độc lập trường kỳ, bền bỉ và oanh liệt của nhân dân các nước Đông Nam Á.

  pdf677p britaikridanik 24-06-2022 28 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Đạo đức học (Các lớp đệ nhất A, B, C, D): tiếp tục trình bày những nội dung về: quyền lợi; trách nhiệm; công bình và bác ái; những học thuyết đạo đức theo quan niệm Tây phương; từ bi Phật giáo - bác ái - công giáo - nhân ái - Khổng giáo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p britaikridanik 22-06-2022 19 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Thực hành Di truyền học thực vật tiếp tục trình bày các nội dung của phần B và C. Phần B Quy luật di truyền của tính trạng: phân tích di truyền tính trạng chất lượng, di truyền liên kết, trao đổi chéo. Phần C Gây đột biến nhân tạo và di truyền quần thể: phương pháp gây tạo và phát hiện đột biến ở thực vật, di truyền quần thể.

  pdf124p thenthen19 09-06-2022 9 2   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên ngành giáo dục mầm non. Kết quả khảo sát trên 208 sinh viên tạo Đại học Thủ Dầu Một cho thấy trí tuệ cảm xúc chỉ đạt mức trung bình. Trong đó, khả năng nhận biết và bày tỏ cảm xúc tốt hơn khả năng sử dụng, quản lý, tự chủ cảm xúc.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 11 1   Download

 • Bài viết đi đến kiến giải và làm sáng tỏ vai trò của các tư tưởng Phật giáo dưới góc nhìn đời sống văn học cộng hưởng với đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung nghiên cứu tư tưởng, nhân sinh quan Phật giáo được Hồ Anh Thái sử dụng trong các sáng tác từ năm 1986 đến nay.

  pdf12p vimarissamayer 02-06-2022 10 1   Download

 • Hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh là một vấn đề rất cần thiết và quan trọng trong nội dung đổi mới giáo dục hiện nay. Nghiên cứu trình bày việc đề xuất nội dung, quy trình hình thành và phát triển các kỹ năng nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông.

  pdf8p vipatriciawoertz 02-06-2022 19 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục "Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở huyện Đắk Glong tỉnh Đắk Nông" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về quản lý GDGTS cho học sinh THCS; Thực trạng quản lý GDGTS cho học sinh THCS huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông; Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý GDGTS cho học sinh THCS trên địa bạn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

  pdf98p vipatriciawoertz 02-06-2022 16 2   Download

 • Luận án "Nghiên cứu khả năng ức chế vi khuẩn Xanthomonas sp. gây bệnh loét trên cây chanh của cao chiết phân đoạn từ cây Giao (Euphorbia tirucalli L.)" được thực hiện nhằm xác định được cấu trúc hóa học, hàm lượng của các nhóm hoạt chất và đánh giá hiệu quả ức chế vi khuẩn Xanthomonas axonopodis pv. citri của các cao chiết phân đoạn chiết xuất từ cây giao, làm cơ sở để phát triển chế phẩm sinh học có nguồn gốc thảo mộc trong quản lý bệnh hại trên cây có múi và các cây trồng khác có cùng tác nhân do vi khuẩn gây ra.

  pdf226p bobietbo 01-06-2022 19 0   Download

 • Nhận thức là cơ sở, là nền tảng cho mọi sự hiểu biết của con người. Nhận thức giúp con người nhận biết thế giới, hiểu biết thế giới một cách phù hợp nhất, cao hơn nữa là con người có thể cải tạo được chính bản thân mình, tự giáo dục hoàn thiện bản thân. Do vậy, việc giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm non vô cùng quan trọng. Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên thực hành phát triển nhận thức cho trẻ mầm non lứa tuổi nhà trẻ.

  pdf3p vimarillynhewson 17-05-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân sinh quan Phật giáo
p_strCode=nhansinhquanphatgiao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2