intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập môn Tài chính

Xem 1-20 trên 570 kết quả Nhập môn Tài chính
 • Tiểu luận Nhập môn tài chính tiền tệ gồm 3 phần chính, trình bày nội dung đề tài "Các nguyên tác tổ chức chi ngân sách nhà nước, liên hệ việc triển khai các nguyên tắc này ở Việt Nam trong giai đoạn gần đây". Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc17p dovanhoa5t 29-05-2010 2794 1065   Download

 • Thuyết trình Nhập môn tài chính tiền tệ trình bày nội dung đề tài "Các nguyên tác tổ chức chi ngân sách nhà nước, liên hệ việc triển khai các nguyên tắc này ở Việt Nam trong giai đoạn gần đây". Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt32p dovanhoa5t 29-05-2010 550 210   Download

 • Đề án nhập môn Tài chính tiền tệ: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ có kết cấu nội dung gồm 4 chương trình bày về giới thiệu về phương thức thanh toán quốc tế, phương thức nhờ thu và phương thức chuyển tiền, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, thanh toán quốc tế trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  doc47p duongxuan92 27-06-2014 178 44   Download

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 1 trình bày các nội dung chính như sau: Lịch sử ra đời và phát triển của tài chính, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính, chính sách tài chính quốc gia.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 475 21   Download

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công - Chương 1 trình bày các nguyên lý phân tích tài chính công. Nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm có: Lý thuyết tối đa hóa thỏa dụng (Utility maximization), lý thuyết hiệu quả xã hội (Social Efficiency), hàm phúc lợi xã hội (Social (Social welfare welfare functions). Mời các bạn cùng

  pdf102p tangtuy02 08-03-2016 125 19   Download

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính Tiền tệ gồm 10 chương với các nội dung sau: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; ngân hàng trung ương; tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc nội dung.

  pdf243p luu1212 05-07-2019 88 15   Download

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 5 trình bày các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về bảo hiểm, bảo hiểm thương mại (BHTM), bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc điểm của bảo hiểm, các hình thức bảo hiểm, vai trò của bảo hiểm.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 127 14   Download

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công - Chương 6 cung cấp các kiến thức về kinh tế chính trị (Lựa chọn công). Bài học này tập trung vào câu hỏi thứ 4 của tài chính công, đó là: tại sao chính phủ làm những cái mà họ đang làm? Chúng ta bắt đầu bàn luận kịch bản tốt nhất, trong đó chính phủ đo lường và tổng hợp sở thích của công chúng, qua đó ra quyết định thực hiện dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p tangtuy02 08-03-2016 68 13   Download

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 4 trình bày các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 77 13   Download

 • Nội dung của Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 7 Thị trường tài chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 100 13   Download

 • Nội dung của Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 10 Tài chính quốc tế được trình bày như sau: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế, các quan hệ tài chính quốc tế chủ yếu, một số tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 87 13   Download

 • Chương mở đầu của bài giảng Nhập môn Tài chính công giúp người học hiểu rõ tại sao phải nghiên cứu tài chính công. Các nội dung chính được thảo luận trong chương này gồm có: Khu vực công, chính sách công và vai trò can thiệp của chính phủ, nghiên cứu các mô hình ra quyết định chính sách thông qua sử dụng công cụ tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tangtuy02 08-03-2016 68 12   Download

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 6 trình bày các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về tín dụng, lãi suất tín dụng, các hình thức tín dụng chủ yếu, phân loại tín dụng, vai trò của tín dụng.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 83 12   Download

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 2 trình bày các nội dung chính như sau: Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, các chế độ lưu thông tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát và thiểu phát.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 149 11   Download

 • Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 3 trình bày các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về ngân sách nhà nước, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách nhà nước và các biện pháp cân đối ngân sách nhà nước, hệ thống NSNN và phân cấp quản lý.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 161 11   Download

 • Nội dung của Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 8 được trình bày như sau: Tổng quan về các tổ chức tài chính tiền tệ, khái niệm và đặc điểm, chức năng của các tổ chức tài chính tiền tệ, vai trò của các tổ chức tài chính tiền tệ, phân loại các tổ chức tài chính tiền tệ, ngân hàng thương mại,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 131 11   Download

 • Nội dung của Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 8 được trình bày như sau: Quá trình hình thành và mô hình tổ chức của ngân hàng trung ương, chức năng và vai trò của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 81 10   Download

 • Bài thuyết trình: Nhập môn tài chính tiền tệ Chương 4 Các định chế tài chính trung gian gồm các nội dung chính như sau: Quỹ đầu tư, phân loại quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, nguyên tắc quản lý, công ty chứng khoán,...

  ppt29p huyentrang988 12-12-2017 134 9   Download

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính ngân hàng do ThS. Nguyễn Thụy Bảo Khuyên biên soạn với mục tiêu chính là Giới thiệu đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, tình hình phát triển của ngành Tài chính ngân hàng trên thế giới, tại Việt Nam. Giới thiệu tình hình đào tạo ngành tài chính ngân hàng của trường từ năm 2013 đến nay,...

  pdf19p dolalatien 27-11-2017 102 7   Download

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế chương 1: Nhập môn tài chính Quốc tế trình bày nội dung về tài chính Quốc tế là gì, tại sao cần phải nghiên cứu TCQT, nội dung chính của môn TCQT, nền kinh tế thế giới. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf15p phuongpham357 25-07-2014 84 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhập môn Tài chính
p_strCode=nhapmontaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2