intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhu cầu năng lượng protein và axitamin

Xem 1-6 trên 6 kết quả Nhu cầu năng lượng protein và axitamin
 • Đề tài: Nhu cầu năng lượng, protein và axitamin (lysine,methionine) của Ngan Pháp và Vịt CV Super M giai đoạn đẻ trứng trong điều kiện chăn nuôi tập trung, đề tài này được thực hiện nhằm xác định nhu cầu của Ngan Pháp và Vịt CV Super M sinh sản giai đoạn đẻ trứng về năng lượng, protein và một số axit amin thiết yếu (lysine, methionine) dạng tổng số và tiêu hóa trong điều kiện chăn nuôi tập trung ở Việt Nam.

  pdf16p cobetocxul9 03-09-2015 72 17   Download

 • Nhu cầu năng lượng, Chăn nuôi tập trung, Chăn nuôi tập trung ở Việt Nam, Xác định nhu cầu protein của Ngan Pháp, Xác định nhu cầu axitamin Vịt CV Super M, Nhu cầu năng lượng protein và axitamin

  pdf10p cobetocxul9 03-09-2015 23 3   Download

 • Năng suất sinh sản của gia cầm phụ thuộc trực tiếp vào mức dinh dưỡng mà chúng nhận được trong giai đoạn đẻ trứng (NRC, 1994, Leeson và Summer, 2001). Theo Scot và Dean (1991), trong 100 g trứng (vịt Bắc Kinh) có 185 kcal năng lượng và 12,8 g protein. Về phương diện lý thuyết, nếu thừa nhận hiệu suất chuyển hóa năng lượng trao đổi và protein cho tạo trứng ở vịt là 74% và 55% tương ứng (Scott và Dean, 1991) thì nhu cầu năng lượng và protein để sản xuất ra một quả trứng có khối lượng trung bình từ 80-90g...

  pdf16p muakhuya 03-09-2012 81 11   Download

 • Nhu cầu năng lượng, Chăn nuôi tập trung, Chăn nuôi tập trung ở Việt Nam, Xác định nhu cầu protein của Ngan Pháp, Xác định nhu cầu axitamin Vịt CV Super M, Nhu cầu năng lượng protein và axitamin

  pdf9p cobetocxul9 03-09-2015 13 2   Download

 • Nhu cầu năng lượng, Chăn nuôi tập trung, Chăn nuôi tập trung ở Việt Nam, Xác định nhu cầu protein của Ngan Pháp, Xác định nhu cầu axitamin Vịt CV Super M, Nhu cầu năng lượng protein và axitamin

  pdf11p cobetocxul9 03-09-2015 16 2   Download

 • Nhu cầu năng lượng, Chăn nuôi tập trung, Chăn nuôi tập trung ở Việt Nam, Xác định nhu cầu protein của Ngan Pháp, Xác định nhu cầu axitamin Vịt CV Super M, Nhu cầu năng lượng protein và axitamin

  pdf12p cobetocxul9 03-09-2015 18 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhu cầu năng lượng protein và axitamin
p_strCode=nhucaunangluongproteinvaaxitamin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2