Nhựa nhiệt dẻo

Xem 1-20 trên 80 kết quả Nhựa nhiệt dẻo
 • Phần 1 cuốn sách "Vật liệu nanocompozit khoáng sét nhựa nhiệt dẻo" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 6 bao gồm: Công nghệ nano - Công nghệ đầy triển vọng, vật liệu nano với những ưu điểm vượt trội, khoáng sét, vật liệu nanocompozit khoáng sét - Polyme, vật liệu nanocompozit khoáng sét - Polyamit, vật liệu nanocompozit khoáng sét - Pholypropylen. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cung chi tiết.

  pdf189p nhansinhaomong_01 03-10-2015 90 49   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Vật liệu nanocompozit khoáng sét nhựa nhiệt dẻo", phần 2 trình bày các nội dung: Vật liệu nanocompozit khoáng sét - Polystyren, vật liệu nanocompozit khoáng sét - Poly (Vinyl clorua), vật liệu nanocompozit khoáng sét - Etylen-vinyl axetat. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf143p nhansinhaomong_01 03-10-2015 57 29   Download

 • Bài báo này tình bày kết quả nghiên cứu polyme compozit trên cơ sở polytylen (PE) vàcopolyme etylen - vinyl axetat (EVA) với FA. Tính chất cơ lý của các compozit FE/FA và EVA/FA có và không có các chất liên kết silan hữu cơ như vinyl trimetoxy silan và 3-glycido propyl trimetoxy silan đã được nghiên cứu. Độ bền kéo đứt, độ dãn dài khi đứt, độ bền oxy hóa nhiệt, khả năng chống cháy của vật liệu compozit chứa FA biến tính bởi các silan hữu cơ đã được cải thiện.

  pdf12p uocvong02 24-09-2015 40 8   Download

 • Trong bài báo này, phần mềm Card được sử dụng thiết kế khuôn hàn siêu âm ứng dụng hàn nhiệt nhựa dẻo. Kích thước khuôn hàn được xác định thông qua các thông số đầu vào như tần số làm việc, vận tốc truyền sống vật liệu, vật liệu làm khuôn hàn và biên độ dao động.

  pdf5p tieuthi3006 16-03-2018 2 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6149–1:2007 - ISO 1167–1:2006 trình bày về ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – xác định độ bền với áp suất bên trong – phần 1: phương pháp thử chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p susuqb 18-12-2015 57 10   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6144:2003 quy định phương pháp xác định độ bền va đập bên ngoài của ống nhựa nhiệt dẻo có tiết diện tròn; phương pháp này được gọi là phương pháp vòng tuần hoàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc12p thangnamvoiva16 26-08-2016 44 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6145:2007 - ISO 3126:2005. Tiêu chuẩn về Hệ thống ống nhựa nhiệt dẻo - các chi tiết bằng nhựa – phương pháp xác định kích thước. TCVN 6145:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn. Mời các bạn tham khảo.

  doc15p susuqb 18-12-2015 40 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6148:2007 - ISO 2505:2005. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về ống nhựa nhiệt dẻo – sự thay đổi kích thước theo chiều dọc – phương pháp thử và các thông số. TCVN 6148:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn.

  doc5p susuqb 18-12-2015 24 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7093-1:2003 quy định các cấp dung sai đối với đường kính ngoài, độ ô van và chiều dày thành ống của các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ mét dùng để vận chuyển chất lỏng và được chế tạo với đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa theo TCVN 6150-1: 2003.

  doc13p thangnamvoiva16 26-08-2016 16 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7434-1:2004 qui định phương pháp xác định độ bền kéo của ống nhựa nhiệt dẻo, đặc biệt là những tính chất sau: Ứng suất khi đứt; độ giãn dài khi đứt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p thangnamvoiva28 01-11-2016 5 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6149-3:2009 - ISO 1167-3:2007. Tiêu chuẩn về Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – xác định độ bền với áp suất bên trong – phần 3 : chuẩn bị các chi tiết để thử. Tiêu chuẩn này quy định quy trình chuẩn bị các chi tiết như phụ tùng và thân van để xác định độ bền của chúng với áp suất thủy tĩnh bên trong theo TCVN 6149-1 (ISO 1167-1).

  doc8p susuqb 18-12-2015 10 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8850:2011 về Ống bằng nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ cứng vòng qui định phương pháp xác định độ cứng vòng của ống nhựa nhiệt dẻo có tiết diện tròn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc6p thangnamvoiva15 22-08-2016 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7093-2:2003 quy định các cấp dung sai đối với đường kính ngoài, độ ô van và chiều dày thành của các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ inch dùng để vận chuyển chất lỏng và được chế tạo với đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa phù hợp với TCVN 6150-2: 2003

  doc12p thangnamvoiva16 26-08-2016 13 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8851:2011 quy định phương pháp xác định độ đàn hồi vòng của ống nhựa nhiệt dẻo có tiết diện tròn. Phương pháp này có thể xác định độ biến dạng và lực cần thiết gây ra phá hủy vật lý, nếu có, xuất hiện trong khi bị biến dạng hướng kính theo qui định.

  doc3p thangnamvoiva24 13-10-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6150-1:1996 quy định đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa của ống có mặt cắt tròn, làm bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc2p bautroibinhyen7 01-12-2016 11 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6242:2011 qui định hai phương pháp đánh giá ảnh hưởng của việc gia nhiệt lên phụ tùng ống bằng nhựa nhiệt dẻo dạng ép phun – phương pháp A, sử dụng tủ sấy và phương pháp B, sử dụng bể chất lỏng. Trong trường hợp không có sự đồng thuận thì phương pháp A là phương pháp chuẩn.

  doc5p thangnamvoiva15 22-08-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6141:2003 về Ống nhựa nhiệt dẻo - Bảng chiều dày thông dụng của thành ống quy định mối liên quan giữa chiều dày thành ống danh nghĩa Dn và đường kính ngoài danh nghĩa dn của ống nhựa nhiệt dẻo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p thangnamvoiva16 26-08-2016 6 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8199-2009 quy định phương pháp thử thang nhỏ (S4) để xác định sự ngăn chặn hay phát triển của vết nứt xuất hiện trong ống nhựa nhiệt dẻo tại áp suất bên trong và nhiệt độ quy định. Mời các bạn tham khảo.

  doc12p thangnamvoiva22 03-10-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8200:2009 quy định phương pháp thử hết thang (FST) để xác định sự ngăn chặn hay phát triển của vết nứt xuất hiện trong ống nhựa nhiệt dẻo ở áp suất bên trong và nhiệt độ quy định. Phương pháp này cũng thích hợp đối với việc xác định áp suất tới hạn, ứng suất tới hạn và nhiệt độ tới hạn.

  doc12p thangnamvoiva22 03-10-2016 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8849:2011 về Ống bằng nhựa nhiệt dẻo - Xác định tỷ số độ rão quy định phương pháp xác định tỷ số độ rão của ống nhựa nhiệt dẻo có tiết diện tròn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva24 13-10-2016 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản