Niêm yết chứng khoán

Xem 1-20 trên 663 kết quả Niêm yết chứng khoán
 • Khóa luận tốt nghiệp: Niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam - thực trạng và giải pháp nêu những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán và niêm yết chứng khoán, nêu ra thực trạng niêm yết chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp phát triển hoạt động niêm yết chứng khoán Việt Nam.

  pdf105p pink_12 28-05-2014 389 181   Download

 • Niêm yết chứng khoán là thủ tục cho phép một chứng khoán nhất định được phép giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK). Cụ thể, đây là quá trình mà SGDCK chấp nhận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên SGDCK tập trung nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện (tiêu chuẩn) về định lượng cũng như định tính mà SGDCK đề ra.

  ppt45p adam1979 02-06-2010 245 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy trình niêm yết chứng khoán', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bibocumi12 02-11-2012 234 52   Download

 • Đề tài Pháp luật về niêm yết chứng khoán nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm về niêm yết chứng khoán, điều kiện niêm yết chứng khoán lần đầu và quy trình niêm yết chứng khoán tại Sơ giao dịch chứng khoán.

  pdf27p canon_12 31-03-2014 73 29   Download

 • Thông tư 73/2013/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf54p lengocln 22-03-2014 45 3   Download

 • Bài giảng "Luật chứng khoán – Chương 5: Quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán" trình bày các nội dung: Niêm yết chứng khoán, lợi ích của việc niêm yết, bất lợi của việc niêm yết, quyền của cổ đông, hồ sơ đăng ký niêm yết TP,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt44p bautroibinhyen13 10-01-2017 17 3   Download

 • Tài liệu ôn tập môn thị trường chứng khoán gồm các câu hỏi trắc nghiệm về phát hành chứng khoán và niêm yết chứng khoán giúp các bạn sinh viên hệ thống và ôn tập lại kiến thức của môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo

  doc8p mrkhanh90 15-10-2011 246 75   Download

 • Tiểu luận Về sở giao dịch chứng khoán giới thiệu tới các bạn về khái niệm, hình thức, thành viên của sở giao dịch chứng khoán; nghiệp vụ niêm yết chứng khoán; nghiệp vụ giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán; các phương thức giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán; sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

  doc29p tututhoi 19-03-2015 62 20   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.4: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM dưới đây trình bày sơ lược về sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, thành viên của sở giao dịch chứng khoán, niêm yết chứng khoán, hoạt động giao dịch.

  pdf21p hoaitrinhphuong 04-10-2014 55 15   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức về thị trường chứng khoán như: Sơ lược thị trường chứng khoán, giao dịch chứng khoán, phát hành và niêm yết chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf129p doinhugiobay_16 27-02-2016 27 13   Download

 • Luật Chứng khoán 2006 Nghị định 14/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán (19/01/2007) Quyết định 13/2007/QĐ-BTC Quy định Bản cáo bạch mẫu (13/03/2007) Quyết định 15/2007/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ mẫu đối với công ty niêm yết Quyết định 12/2007/QĐ-BTC Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ công ty đối với công ty niêm yết Quyết định 168/QĐ-SGDHCM Quy chế niêm yết

  ppt44p insert_12 17-08-2013 63 9   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán: Chương 5 - Quy định pháp luật về niêm yết chứng khoán có nội dung trình bày về lợi ích – bất lợi của việc niêm yết, điều kiện niêm yết, hồ sơ niêm yết, các thủ tục niêm yết, quy trình niêm yết.

  ppt44p hoa_cuc91 27-06-2014 37 9   Download

 • Là công ty cổ phần có VĐL 10 tỷ đồng trở lên Tài chính lành mạnh, không có nợ quá hạn 1n LN sau thuế 2 năm liên tục 0, không có lỗ lũy kế Cổ đông chủ chốt phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% cổ phiếu trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết Tối thiểu 20% vốn cổ phần do ít nhất 50 cổ đông ngoµi TC phát hành nắm giữ. (vốn 100 tỷ thì tỷ lệ là 15%) CTCP có vốn đầu tư nước ngoµi thì chỉ niêm yết phần cổ phiếu đã phát hành ra công...

  ppt22p alt_12 24-07-2013 42 8   Download

 • "Thuyết trình: Điều kiện niêm yết và hủy niêm yết trên HNX và HSX" nêu tổng quan về HNX và HSX, điều kiện niêm yết chứng khoán ra công chúng. Điều kiện kiểm soát của ngân hàng nhà nước với công ty cổ phần, điều kiện niêm yết và hủy niêm yết. Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty hình thành sau khi hợp nhất doanh nghiệp và hủy niêm yết trên HNX và HSX.

  pdf19p vespa_12 15-04-2014 61 6   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 Hoạt động của thị trường chứng khoán nhằm trình bày về niêm yết chứng khoán, lưu ký, đăng ký và thanh toán chứng khoán, điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch, điều kiện niêm yết trái phiếu trên sở giao dịch.

  pdf39p expensive_12 07-07-2014 53 5   Download

 • Bài giảng "Thị trường chứng khoán - Chương 3: Thị trường thứ cấp" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về sở giao dịch chứng khoán (sở giao dịch chứng khoán, niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán, giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán), thị trường phi tập trung – OTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p tsmttc_007 11-09-2015 25 3   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 6: Thị trường thứ cấp – Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Nội dung chính trong chương này gồm có: Sơ lược về SGDCK TP HCM, thành viên của SGDCK, niêm yết chứng khoán, hoạt động giao dịch, phương thức giao dịch, các loại lệnh giao dịch, các trường hợp giao dịch đặc biệt. Mời tham khảo.

  ppt62p nomoney10 05-04-2017 204 3   Download

 • Giới thiệu về niêm yết chứng khoán Niêm yết chứng khoán được hiểu là việc đăng ký chứng khoán để được giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. Niêm yết chứng khoán được thực hiện đối với các Công ty cổ phần hoá, các Công ty phát hành chứng khoán ra công chúng để niêm yết, các Công ty đã phát hành chứng khoán nay đăng ký lại để niêm yết.

  pdf9p lavie3 27-07-2011 227 82   Download

 • Điều 8. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán 1. Điều kiện niêm yết cổ phiếu: a) Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế tóan. Căn cứ vào tình hình phát triển thị trường, mức vốn có thể được Bộ Tài chính điều chỉnh tăng hoặc giảm trong phạm vi tối đa 30% sau khi xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ;...

  doc2p nghiemvanhaicg 04-12-2009 190 53   Download

 • Điều 10. Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán 1. Tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở Giao dịch Chứng khóan, trung tâm giao dịch chứng khóan.

  doc3p nghiemvanhaicg 04-12-2009 174 35   Download

Đồng bộ tài khoản