intTypePromotion=1
ADSENSE

Node trong mạng

Xem 1-20 trên 83 kết quả Node trong mạng
 • Trong mạng ngang hàng, một node muốn giao tiếp với các node khác trong mạng đều phải thông qua các node mà nó có liên kết trực tiếp tới, các node này được gọi là các hàng xóm của nó. Trong quá trình các thông điệp được gửi, các node hàng xóm đóng vai trò như các bộ định tuyến, nó giúp chuyển tiếp các thông điệp tới đích một cách chính xác. Đặc trưng này của mạng ngang hàng là điểm yếu mà kẻ tấn công muốn lợi dụng. Một kẻ tấn công nếu điều khiển được các node...

  pdf54p chieu_mua 27-08-2012 74 25   Download

 • MẠNG MÁY TÍNH BÀI 05: CÁC KIẾN TRÚC & CÔNG NGHỆ MẠNG GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung Kiến trúc mạng (Topology) Công nghệ mạng 2 Kiến trúc mạng Là các sơ đồ kết nối giữa các node trong mạng. Kiến trúc mạng bao gồm: Kiến trúc vật lý: sơ đồ đi dây giữa các node Kiến trúc logic: sơ đồ tín hiệu di chuyển giữa các node Kiến trúc tuyến (Bus) Kiến trúc sao (Star) Kiến trúc vòng (Ring) Kiến trúc lưới (Mesh) Kiến trúc tế bào (Cellular) Kiến trúc kết hợp star- bus Kiến trúc kết hợp star- ring 3 Kiến trúc Bus Sơ đồ...

  pdf30p hangkute_101091 06-07-2010 451 203   Download

 • Định tuyến lệch hướng là một phương pháp được dùng để giải quyết nghẽn trong mạng chuyển mạch burst quang. Mục đích của bài báo này là đưa ra một giải pháp hạn chế nghẽn bằng phương pháp định tuyến làm lệch hướng đi. Tại node trung gian nếu nghẽn xảy ra thì gói tin điều khiển sẽ được định tuyến để truyền đi trên một đường khác, như vậy tránh được hiện tượng mất dữ liệu và xác suất suy hao của chùm được giảm đi đáng kể. Kết quả mô phỏng dưới đây sẽ cho ta một giải...

  pdf5p meoden89nd 19-01-2011 182 48   Download

 • • Distributed Adaptive Routing – Trong phương pháp này, thông tin về tình trạng hoạt động hiện hành của mạng sẽ được định kỳ trao đổi, cập nhật giữa các node trong toàn mạng. Sau đó thông tin này sẽ được phân bố về lại các node trong mạng hay một số node trong mạng làm nhiệm vụ tìm đường để các node này cập nhật lại bảng routing – Phương pháp này đáp ứng được với những thay đổi trạng thái của mạng, nhưng đồng thời cũng làm tăng lưu lượng thông tin trong mạng...

  pdf10p zues06 25-06-2011 73 6   Download

 • Luận văn tìm hiểu các hình thức tấn công trong mạng Manet. Sử dụng công cụ mô phỏng NS-2 để tiến hành cài đặt mô phỏng các kịch bản tấn công lỗ đen. Nghiên cứu đưa ra đề xuất cải tiến giao thức AODV chống tấn công lỗ đen dựa trên cơ chế phát hiện từ đó loại bỏ gói tin điều khiển được gửi từ node độc hại và duy trì nhiều hơn một đường đi từ node nguồn tới node đích . Qua các kết quả mô phỏng, tiến hành xử lý các số liệu, phân tích đánh giá được mức độ ảnh hưởng tới hiệu năng mạng khi bị tấn công.

  pdf21p hanh_tv27 06-04-2019 36 2   Download

 • Bài báo này tập trung vào các cơ chế hoạt động của giao thức điều khiển truy nhập môi trường trong mạng vô tuyến hợp tác Ad-hoc. Chúng tôi đề xuất cải tiến giao thức đã được thiết kế bởi Hangguan Shan (2011) nhằm nâng cao phẩm chất hệ thống trong trường hợp môi trường có nhiều node chuyển tiếp hợp tác.

  pdf6p doctorstrange1 21-06-2018 17 1   Download

 • Tác giả Nguyễn Hữu Loan nhận thấy vấn đề đảm bảo việc phục hồi dữ liệu trong mạng khi các node trong mạng thường xuyên gia nhập hoặc rời khỏi mạng và khả năng cân bằng tải giữa các node chưa cao. Vì vậy luận văn “Giải pháp backup dữ liệu, sử dụng cơ chế phân cụm động trong mạng ngang hàng có cấu trúc” đẫ đề xuất một phương pháp cải tiến việc backup dữ liệu, theo cơ chế phân cụm động nhằm khắc phục các vấn đề nêu trên.

  pdf25p hanh_tv26 03-04-2019 18 0   Download

 • Tạo ra mô hình mô phỏng mạng máy tính qua các nút - Quá trình này sẽ tạo ra các nút tượng trưng cho các máy tính bằng lệnh: set name [new node], trong đó name là tên nút (ví dụ ta tạo ra các nút trong bài lần lượt là: n1, n2, n3……..n10). - Sau đó ta sẽ liên kết các nút thành mạng ethernet theo yêu cầu bằng câu lệnh: set lan [$ns newLan ] trong đó arg

  pdf9p doilan 26-01-2013 61 19   Download

 • 2.2.1 Kiến trúc mạng OBS dạng mắt lưới Trong mạng chuyển mạch burst quang các burst dữ liệu bao gồm tổ hợp nhiều gói được chuyển qua mỗi node mạng ở dạng toàn quang. Một thông báo điều khiển được truyền trước burst dữ liệu với mục đích thiết lập các chuyển mạch dọc theo đường đi của burst. Burst dữ liệu được truyền theo sau gói điều khiển mà không đợi báo nhận để thiết lập kết nối. Hình 2.2 thể hiện một mạng OBS dạng mắt lưới bao gồm các node biên và các node lõi. Mạng OBS...

  pdf9p caott6 22-05-2011 103 17   Download

 • AIPv6 node có thể xử lý IPv6 node và có thể được triển khai trong mạng IPv6. Nếu kỹ thuật truyền code thiết lập code trong IPv6 packets mà trong quá trình thực thi, các IPv6 nodes gặp lỗi thì AIPv6 packets sẽ không đến được đích. Bất kỳ giải pháp nào đều phải tránh vấn đề ấy để có thể đạt được sử hòa hợp giữa các IPv6 nodes.

  doc5p it_p0k3t 05-05-2011 65 12   Download

 • Chương 8 Tìm đường trong mạng chuyển mạch Tìm đường trong mạng chuyển mạch mạch Tìm đường trong mạng chuyển mạch gói Các giải thuật tìm đường đi ngắn nhất Tìm đường trong mạng chuyển mạch mạch • Tìm đường – Tìm đường đi kết nối qua mạng giữa 2 node đầu cuối sao cho mạng được sử dụng hiệu quả nhất

  pdf10p zues06 25-06-2011 69 12   Download

 • 3.2.1.6 Báo hiệu tập trung hay phân bố Trong giao thức báo hiệu tập trung, một server được giành riêng để tập trung giải quyết các yêu cầu dự trữ, nó thực hiện nhiệm vụ thiết lập tuyến đường và cấp phát bước sóng trên mỗi tuyến cho mỗi burst dữ liệu đối với tất cả các đôi node nguồn-đích trong mạng. Giao thức tập trung này có thể thực thi có hiệu quả trong mạng nhỏ và lưu lượng không đột biến. Mặt khác, trong giao thức báo hiệu phân tán, mỗi node đều có một bộ scheduler burst...

  pdf9p caott6 22-05-2011 65 11   Download

 • Những năm gần đây, nhiều phương pháp thiết kế tô pô lô gic trong mạng IP trên nền WDM (IP/WDM) được nghiên cứu rộng rãi, trong đó thuật toán thiết kế topologic tìm kiếm (HLDA) và thuật toán tối thiểu độ trễ (MLDA) được xem như là các thuật toán cơ bản sử dụng mô hình xếp chồng trong mạng IP/WDM [1]. HLDA và MLDA thiết lập các đường quang giữa các cặp node chỉ dựa trên yêu cầu lưu.

  pdf7p phalinh16 17-08-2011 67 6   Download

 • Chọn cơ chế cảnh báo. + + Chọn dịch vụ sẽ bị stop khi Alert gặp sự cố, chọn Next. Chọn Finish để hoàn tất quá trình.Theo dõi thông tin truy xuất Web trong mạng nội bộ Để theo dõi từng máy tình hoặc từng host trong mạng nội bộ truy xuất internet ta chọn Logging Tab từ màn hình chính của Monitoring node (tham khảo hình 5.47).

  pdf11p phuoctam54 20-08-2011 34 2   Download

 • Trong luận văn này, tác giả nhằm nghiên cứu sử dụng các Anchor là những node tin cậy được trang bị GPS nằm rải rác trong mạng WSN làm trung tâm trong quá trình xác minh thông tin vị trí các node có phần cứng hạn chế nằm trong phạm vi truyền tin của nó. Và nhằm đề xuất sử dụng phương pháp k- đường dự phòng thay vì chỉ chọn một đường duy nhất theo phương pháp quy tắc bàn tay phải. Giải pháp đề xuất này cung cấp ít nhất một con đường định tuyến tới đích ngay cả trong trường hợp các node trên biên bị tấn công.

  pdf24p hanh_tv25 02-04-2019 11 0   Download

 • Bài viết này đề xuất một mô hình giải tích để tính toán chất lượng liên kết không dây của một cặp node chuyển động Brown và kiểm chứng bởi mô phỏng số. Hơn nữa, mối quan hệ của thông lượng liên kết trong đặc trưng chuyển động và kích thước gói tin tối ưu sẽ được chỉ ra cùng với sự đối sánh với các mô hình khác.

  pdf10p visumika2711 17-07-2019 10 0   Download

 • Bài báo này xem xét đến tác động của tấn công Blackhole lên hiệu năng của mạng WSN khi dùng giao thức định tuyến AODV (Ad-hoc On-demand Distance Vector Routing) [1]. Trong báo cáo này, tấn công Blackhole sẽ được mô phỏng bằng Network Simulator 2 (NS-2) và đo tỉ lệ phân phát gói, tỉ lệ mất gói, năng lượng còn lại của các node trong trường hợp không có và có tấn công Blackhole. Giải pháp IDSAODV [2] (mở rộng của AODV) chống tấn công Blackhole cũng được mô phỏng sử dụng NS-2.

  pdf10p singwell 13-03-2020 6 0   Download

 • Bài giảng giới thiệu về Flexi Multiradio 10 BTS WCDMA; vị trí của Node B trong mạng 3G; ưu điểm và nhược điểm của Flexi Multiradio 10 BTS WCDMA. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Flexi Multiradio 10 BTS WCDMA" để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  ppt38p ndtxnt 18-05-2020 12 0   Download

 • Bài viết phân tích các chính sách lưu trữ nội dung các node và tiến hành so sánh các chính sách này với các chính sách thay thế nội dung, khi không gian lưu trữ tại các node không đủ bộ nhớ lưu trữ nội dung mới, đồng thời mô phỏng được thực hiện trong mô hình mạng tự do phù hợp với mạng CCN thay vì mô hình mạng phân cấp.

  pdf5p quenchua9 20-11-2020 3 0   Download

 • Virtual Private Networks (VPN) hay gọi theo tiếng Việt là Mạng Riêng Ảo, cho phép bạn mở rộng phạm vi mạng nội bộ bằng cách sử dụng lợi thế của internet. Kỉ thuật VPN cho phép bạn kết nối với một host nằm xa hàng ngàn dặm với mạng LAN của bạn và làm cho nó trở thành một node hay một PC nữa trong mạng LAN.

  pdf91p thuylinh 07-09-2009 1262 624   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
940 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Node trong mạng
p_strCode=nodetrongmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2