intTypePromotion=1
ADSENSE

Nội dung thuyết minh bctc

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nội dung thuyết minh bctc
 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Bản thuyết minh báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí và mục đích, nguyên tắc lập và trình bày, cơ sở lập, nội dung và phương pháp lập bản thuyết minh BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p bautroibinhyen11 25-12-2016 56 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Bản thuyết minh báo cáo tài chính" các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được vị trí và mục đích của Bản thuyết minh BCTC, nắm được các nguyên tắc lập và trình bày, hiểu được cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_10 08-01-2016 78 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 6 giới thiệu về bản thuyết minh báo cáo tài chính. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Hiểu được vị trí và mục đích của bản thuyết minh BCTC; nắm được các nguyên tắc lập và trình bày; hiểu được cơ sở lập bản thuyết minh BCTC; trình bày, tóm tắt được các nội dung cần thiết khai báo và công bố trên bản thuyết minh BCTC.

  pdf17p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 67 1   Download

 • Nội dung nghiên cứu: bài nghiên cứu dựa trên mô hình Ohlson (1995) và lý thuyết trong bài nghiên cứu của Aboody, Hughes & Liu (2002) để nghiên cứu mối liên hệ giữa giá CP và TT BCTC trong điều kiện nới lỏng giả thiết thị trường hiệu quả trên TTCK Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu là giá CP và TT BCTC của mẫu gồm 77 công ty niêm yết tại Sở GDCK TP HCM qua 4 năm là 2009, 2010, 2011, 2012.

  pdf108p minhmuimui 22-09-2014 161 27   Download

 • Lập báo cáo tài chính (BCTC) bao gồm 4 báo cáo chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Cùng tham khảo tài liệu "Những qui định mới về cách lập báo cáo tài chính" để nắm bắt các nội dung lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, những quy định về lập báo cáo tài chính.

  pdf9p heomap16 03-10-2013 252 27   Download

 • Việc phân tích này được thực hiện bằng cách lập bảng phân tích dạng so sánh. Sau đó tìm các nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó để giải trình sau đó chuyển kết quả lên cho ban giám đốc.(xem phụ lục) 2.2.3.2. Phân tích tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu. Nội dung này được phân tích thông qua bảng phân tích tài sản và nguồn vốn (phần nguồn vốn chủ sở hữu).qua đó thấy được tình hình biến động của nguồn vốn chủ sở hữu. Phần trình bày ở thuyết minh BCTC chủ yếu đi...

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 84 9   Download

 • Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được.

  pdf16p ntgioi120404 09-11-2009 1206 509   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nội dung thuyết minh bctc
p_strCode=noidungthuyetminhbctc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2