intTypePromotion=3

Ôxit SIO2 lỏng

Xem 1-2 trên 2 kết quả Ôxit SIO2 lỏng
  • Mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT) đã được sử dụng để nghiên cứu mô hình vật liệu ôxít SiO2 chứa 1998 (666 Si và 1332 O) nguyên tử trong hộp lập phương với điều kiện biên tuần hoàn, ở nhiệt độ 3200 K. Các đặc trưng cấu trúc của mô hình vật liệu xây dựng, được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT) thành phần, phân bố số phối trí (SPT), phân bố góc liên kết.

    pdf5p cumeo2425 02-07-2018 15 7   Download

  • aLIT Là khoáng silicat quan trọng, chiếm 45% - 60% trong clinker. - Công thức hóa 3CaO.SiO2, và một lượng nhỏ các oxit như MgO, Al2O3, …2 – 4% - Bền trong khoảng từ 12000C – 19000C, dưới 12000C alit bị phân hủy thành C2S, chảy lỏng ở 19000C. - Alit tạo cho xi măng cường độ cao, tốc độ đóng rắn nhanh

    ppt8p nguyenphonghoak7 08-11-2012 189 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ôxit SIO2 lỏng
p_strCode=oxitsio2long

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản