intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Pascal mảng 2 chiều

Xem 1-5 trên 5 kết quả Pascal mảng 2 chiều
 • Các hàm Next Trong hầu hết các bài của Chương, khi trình bày tham biến kiểu mảng trong các hàm và thủ tục ta giả thiết là các kiểu này đã được khai báo trước. Thí dụ, kiểu mảng nguyên một chiều được khai báo như sau:

  pdf37p hoathietmoclan 09-10-2011 150 43   Download

 • Kiến thức - Biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng một chiều. Biết được một laọi biến có chỉ số. - Biết cáu trúc tạo kiểu mảng một chiều và cáhc khai báo biến kiểu mảng một chiều. 2. Kĩ năng - Tạo được kiểu mảng một chiều và sử dụng biến mảng một chiều trong ngônngữ lập trình Pascal để giải quyết một số bài toán cụ thể.

  pdf10p genius111 31-03-2011 112 31   Download

 • Kiến thức. - Biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng hia chiều. - Biết được cách tạo kiểu mảng hai chiều, cách khai báo biến, tham chiếu đến từng phần tử của mảng. 2. Kĩ năng. - Tạo được kiểu mảng hai chiều và khai báo biến mảng hai chiều trongngôn ngữ lập trình Pascal. Sử dụng đúng biến mảng để giải quyết một số bài toán cụ thể .

  pdf8p genius111 31-03-2011 90 16   Download

 • Kiến thức. - Biết được một kiểu dữ liệu mới, biết được khái niệm kiểu xâu. - Phân biệt được sự giống và khác giữa kiểu mảng kí tự với xâu kí tự. - Biết được cách khai báo biến, nhập xuất dữ liệu, tham chiếu đến từng kí tự của xâu. - Biết các phép toán liên qua đến xâu. 2. Kĩ năng. - Khai báo được biến kiểu xâu trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Sử dụng biến xâu và các phép toán trên xâu để giải quyết một bài toán đơn giản. ...

  pdf10p genius111 31-03-2011 163 30   Download

 • Kiến thức. - Biết được khái niệm về kiểu bản ghi. - Phân biệt được sự giống và khác nhau giửa kiểu bản ghi với kiểu mảng một chiều. 2. Kĩ năng. - Khai báo được kiểu bản ghi, khai báo được biến kiểu bản ghi trong ngôn ngữ lập trình pascal. - Nhập xuất được dữ liệu cho biến bàn ghi. - tham chiếu đến từng trường của kiểu bản ghi. - Sử dụng kiểu bản ghi để giải quyết một số bài tập đơn giản. ...

  pdf10p genius111 31-03-2011 165 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Pascal mảng 2 chiều
p_strCode=pascalmang2chieu

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản