intTypePromotion=1
ADSENSE

Phạm Đức Nhiệm

Xem 1-20 trên 814 kết quả Phạm Đức Nhiệm
 • Đề tài "Tích hợp giáo dục phẩm chất trung thực và trách nhiệm qua dạy học Tập đọc lớp 4, 5" nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp trong môn Tiếng Việt, tích hợp giáo dục phẩm chất với quá trình rèn luyện, phát triển năng lực đọc.

  pdf65p bakerboys10 07-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Cộng hòa liên bang Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam nghiên cứu quy định của Bộ luật hình sự Cộng hòa liên bang Đức về các trường hợp này, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

  pdf10p viarrinera 26-08-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Tư tưởng triết học diệu lý Đông phương" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung: Phẩm Kính trên nhường dưới; Phẩm Tự xét lỗi mình; Phẩm Duy tâm tịnh độ; Phẩm Phật tại tâm trung; Phẩm Vạn vật vốn vô thường; Phẩm Đức vị tha; Phẩm chân tâm diệu giác;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf93p vimaryamnawaz 04-08-2022 7 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nghiệp vụ sư phạm 3: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp công tác Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh; Công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf87p namkimcham10 04-07-2022 23 3   Download

 • Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học (Thực hiện Thông tư số 27/2020/TT -BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm có 6 nội dung cơ bản sau: Quan điểm về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; mục đích, yêu cầu và nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; đánh giá thường xuyên; đánh giá định kì; sử dụng kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá; trách nhiệm tổ chức thực hiện.

  pdf50p runordie3 27-06-2022 11 2   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả tập sự (Mẫu 2) cần trình bày rõ các thông tin các nhân, nội dung báo cáo gồm trình bày ngắn gọn kết quả tìm hiểu quy định của Luật viên chức về quyền và nghĩa vụ viên chức, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động,... Mời bạn tham khảo.

  doc8p thenthenn 23-06-2022 16 1   Download

 • Mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ nhằm giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận chính quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những khuyết điểm và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng. Mẫu trình bày các thông tin: thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách nhiệm vụ; tự nhận xét chung trong thời gian giữ chức vụ.

  doc4p thenthenn 23-06-2022 7 1   Download

 • Mẫu Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm là mẫu phiếu được lập ra để báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày rõ thông tin các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tự đánh giá về các nội dung tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 8 1   Download

 • Mẫu Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên đưa ra cam kết về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và từ đó làm đánh giá để xét kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm...

  doc30p thanhthanh191 23-06-2022 14 1   Download

 • "Tài liệu tập huấn Đánh giá học sinh tiểu học" được biên soạn nhằm thực hiện Thông tư số 27/2020/TT -BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu trình bày các quan điểm về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực; mục đích, yêu cầu và nội dung, phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; đánh giá thường xuyên; đánh giá định kì; sử dụng kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá; trách nhiệm tổ chức thực hiện;...

  doc45p britaikridanik 22-06-2022 18 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Đức" nhằm nghiên cứu, phân tích lý luận, xác định các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu của công ty TNHH TM Tân Đức, xác định các chỉ tiêu và hệ thống chỉ tiêu đánh giá về mặt phát triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu... Từ đó làm cơ sở cho nghiên cứu thực trạng phát triển triển thị trường mặt hàng thực phẩm thiết yếu của công ty TNHH TM Tân Đức.

  pdf54p chuheodethuong10 17-06-2022 13 5   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, từ năm 2002 đến năm 2008, trường Đại học Vinh đã xây dựng được chương trình rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên đảm bảo hình thành được ở sinh viên hệ thống kĩ năng nghề cơ bản, tối thiểu tương ứng với hệ thống tri thức được trang bị, giúp các em đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ dạy học và giáo dục, thích nghi với các thay đổi của nhà trường tiểu học.

  pdf11p vimegwhitman 10-06-2022 13 1   Download

 • Giáo trình Lý luận giáo dục: Phần 2 trình bày nội dung và các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ở trường trung học cơ sở; vai trò, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p runordie1 10-05-2022 21 3   Download

 • Giáo trình Lý luận giáo dục được biên soạn nhằm giúp sinh viên các ngành sư phạm nắm vững lý thuyết về quá trình giáo dục, bước đầu hình thành hệ thống kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục, để có thể làm tốt nhiệm vụ của người giáo viên trong tương lai. Giáo trình gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những vấn đề cơ bản của Lý luận giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p runordie1 10-05-2022 34 2   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em; Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự; Chăm sóc sức khỏe trẻ em; Quyền học tập, vui chơi, giải trí và phát triển năng khiếu của trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p viginnirometty 04-05-2022 12 3   Download

 • Bài viết này tập trung phân tích các quy định về thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng, từ đó chỉ ra các bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định về thủ tục áp dụng biện pháp này vào thực tế.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 32 1   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá của nhà tuyển dụng đối với cựu sinh viên ngành Sư phạm Toán học về một số nội dung như: Đánh giá về kiến thức, kỹ năng, khả năng thích nghi, ý thức, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của cựu sinh viên trong công việc, khả năng hợp tác, chất lượng thực hiện công việc. Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở định hướng rà soát, điều chỉnh, cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế xã hội hơn.

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 18 1   Download

 • Giáo án Giáo dục thể chất lớp 2 - Bài 3: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại được biên soạn với mục tiêu nhằm góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể: đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể; tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao;...

  doc3p thanh03011980 03-05-2022 50 5   Download

 • Tiếp tục phần 1, phần 2 trình bày nội dung về cho trẻ em ăn bổ sung, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, mô hình VAC nhằm tạo và sử dụng thực phẩm tại chỗ, chăm sóc trẻ bị tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, truyền thông giáo dục dinh dưỡng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf118p lavender2022 27-04-2022 15 2   Download

 • Bài tham luận góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến phụ nữ; nâng cao năng lực, trình độ cho phụ nữ, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình trật tự; từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p tuanodin 25-04-2022 122 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phạm Đức Nhiệm
p_strCode=phamducnhiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2