Phân cấp cận đồng bộ pdh

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phân cấp cận đồng bộ pdh
 • Nội dung chương 6 trình bày về ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số. Trong nhiều ứng dụng thông tin, các tín hiệu mang tinh khác nhau phải được truyền đi trên một kênh vật lý chung. Kênh này có thể là một cáp đơn, một sợi quang hay trong trường hợp vô tuyến là khoảng không tự do giữa hai antenna.

  pdf33p nhahaui 14-10-2010 303 183   Download

 • Channel codings nhằm tăng khả năng chống các tác nhân nhiễu trên đường truyền Phân làm 2 loại: Waveform codings: mã hoá dạng tín hiệu để giảm BER khi tách sóng: đối xứng (antipodal), trực giao (orthogonal), và song trực giao (biorthogonal). Structured sequences: thêm vào một số bít để tăng khả năng phát hiệu lỗi và sửa lỗi.

  pdf14p kakahungkakahung 17-10-2012 62 12   Download

 • Phương thức ghép không đồng bộ được thực hiện theo các phân cấp tốc độ số cận đồng bộ (PDH: Plesiosynchronous Digital Hierarchy) từ các cấp tốc độ số từ thứ hai trở lên đối với các hệ thống theo hệ Châu Âu và hệ Mỹ, và từ tốc độ cấp 3 trở lên đối với hệ Nhật Bản

  ppt27p lamvu_nd84 06-11-2012 50 12   Download

 • Bằng việc xem xét các hạn chế của phân cấp số cận đồng bộ (PDH) như: nhiều tốc độ/dạng tín hiệu PDH khác nhau; nhiều thủ tục ghép kênh khác nhau cho các tín hiệu PDH và nhiều cách tổ chức mào đầu và tỷ lệ phần trăm mào đầu khác nhau cho các tín hiệu PDH.

  pdf141p lephuongai 16-09-2009 4222 2035   Download

Đồng bộ tài khoản