intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích hướng mô hình

Xem 1-20 trên 2256 kết quả Phân tích hướng mô hình
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam: Phân tích bằng mô hình trọng lực sử dụng mô hình trọng lực để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam giai đoạn 1997 - 2013.

  pdf6p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 340 36   Download

 • Bài viết Phát triển ứng dụng web hướng mô hình dựa trên kỹ thuật web UWE trình bày kỹ thuật phát triển ứng dụng web hướng mô hình (mdwe)), phân tích, ưu nhược điểm của một số kỹ thuật điển hình. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf11p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 56 4   Download

 • Bài viết Trách nhiệm xã hội và chính sách cổ tức của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh: Phân tích bằng mô hình hồi quy ngưỡng xác định được yếu tố nào ảnh hưởng công nghệ thông tin phát triển như vũ bảo thì hoạt đến chính sách cổ tức có ý nghĩa rất quan trọng đối động của doanh nghiệp được người tiêu dùng, nhà đầu tư, bởi chính sách cổ tức liên quan đến hoạt động định giá chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lauchiquay 19-04-2018 78 5   Download

 • Phân tích hệ thống là một khâu quan trọng trọng bất kỳ một dự án tin học nào. Vấn đề phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý được đưa vào nội dung giảng dạy ở bậc đại học của nhiều ngành trong đó có ngành Công nghệ thông tin. Ðể phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập, nghiên cứu và làm đề tài của sinh viên, theo yêu cầu trong hợp đồng với Khoa CNTT Ðại học Bách khoa TpHCM, tôi mạnh dạn biên soạn giáo trình này. Cuốn giáo trình...

  pdf126p 986753421 30-05-2012 224 77   Download

 • Khách hàng và nhà phát triển gặp nhau để thảo luận về yêu cầu của hệ thống phần mềm cần xây dựng Nhà phát triển tìm hiểu, phân tích và kiểm chứng lại (validate) yêu cầu và biểu diễn nó bằng mô hình phân tích. Mô hình phân tích đặc tả toàn bộ nội dung : chức năng, dữ liệu nhập/xuất, các hoạt động của hệ thống cần phát .

  pdf94p itvovantien 23-06-2012 148 23   Download

 • Bài thuyết trình đề tài "Phân tích đặc điểm hình ảnh và giá trị chẩn đoán của cộng hưởng từ trong tổn thương sụn chêm gối do chấn thương" đã mô tả đặc điểm hình ảnh tổn thương sụn chêm gối do chấn thương trên phim cộng hưởng từ, nhận xét giá trị chẩn đoán của cộng hưởng từ trong tổn thương sụn chêm gối do chấn thương đối chiếu với nội soi. Mời các bạn tham khảo.

  pdf37p doinhugiobay_00 03-11-2015 81 16   Download

 • Trình bày các nguyên tắc mô hình hóa trực quan và các đặc trưng trong công nghệ hướng đối tượng. Trình bày tổng quan về kiến trúc hướng mô hình (MDA), các mô hình trong MDA, sự chuyển đổi mô hình trong MDA. Nghiên cứu phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng phần mềm ứng dụng theo kiến trúc hướng mô hình bao gồm: Phân tích kiến trúc hệ thống; xác định nội dung của mô hình độc lập với thao tác tính toán (CIM); chuyển đổi mô hình CIM sang mô hình độc lập với nền...

  pdf2p banhbeovodung 20-06-2013 105 11   Download

 • "Bài giảng Phân tích hướng đối tượng UML – Bài 4: Mô hình hóa ca sử dụng" trình bày giới thiệu mô hình hóa UC; các khái niệm mô hình hóa UC; tìm kiếm tác nhân; tìm đầy đủ UC cho hệ thống; tạo các gói; biểu đồ use case.

  pdf31p cothumenhmong7 05-09-2020 21 2   Download

 • Phân tích hướng đối tượng: Phân tích cơ sở, Định nghĩa lớp (Classes), Các thuộc tính (Attributes) và phương thức (Operations). Biểu đồ lớp UML (Class Diagrams): Quan hệ kết hợp (Associations), Tính bội/Bản số (Multiplicity), Quan hệ tập hợp (Aggregation), Quan hệ hợp thành (Composition), Quan hệ thừa kế (Generalization).

  pdf20p cuong1024 06-01-2011 485 124   Download

 • Các tiếp cận hướng mô hình :Thiết kế hướng mô hình (Model-driven) là một cách tiếp cận thiết kế hệ thống nhấn mạnh vào việc vẽ các mô hình hệ thống để tài liệu hóa các khía cạnh cài đặt và kỹ thuật của một hệ thống. Các mô hình thiết kế thường được dẫn xuất từ các mô hình lôgíc được phát triển trước đó theo cách phân tích hướng mô hình.

  pdf4p bkavprovn2009 17-10-2010 170 53   Download

 • Các bước chính: Hình thành mô hình phân tích là kết quả phân tích và mô tả ứng dụng: Phân tích lĩnh vực vấn đề; Mở rộng mô hình phân tích thành mô hình thiết kế; Lập trình để có chương trình chạy được.

  pdf39p soicon824 19-04-2011 120 36   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng, thí dụ về ngôn ngữ OOP, nguyên tắc dịch OOP, qui trình hợp nhất và UML, phân tích hướng đối tượng và các nội dung khác.

  pdf175p talata_1 22-09-2014 93 27   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu pha phân tích hướng đối tượng; pha thiết kế hướng đối tượng được trình bày cụ thể trong tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (dùng cho sinh viên hệ đào tạo Đại học từ xa): Phần 2. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf89p codon_10 01-04-2016 118 18   Download

 • Giới thiệu lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên quan điểm của người sử dụng. Tổng hợp và phân tích các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ dựa trên sự cảm nhận của bạn đọc đã và đang được áp dụng vào môi trường dịch vụ thư viện như: Mô hình PSQM, SERVQUAL, SERVPERF, LibQUAL. Nêu một số ưu điểm, hạn chế của từng mô hình nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cũng như cung cấp gợi ý cho những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực này để tìm ra một thang đo phù hợp nhất với công tác đánh giá chất lượng dịch vụ TT-TV ở Việt Nam.

  pdf7p baoanhlib 24-01-2017 362 18   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày tình huống tham chiếu và các mô phỏng của mô hình, giới thiệu và phân tích kết quả mô phỏng, kết luận và đưa ra một số gợi ý chính sách, giới thiệu về mô hình MIRAGE, các đặc điểm và những điểm ưu việt của mô hình, cũng như khả năng phân tích của mô hình, cơ sở dữ liệu và tham số dùng cho mô hình, nguyên tắc, và kết quả gộp ngành sản phẩm cũng như gộp các nước thành từng nhóm nước.

  pdf27p kloi1234 17-09-2017 76 10   Download

 • Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng, thí dụ về ngôn ngữ OOP, quy trình hợp nhất và UML, nguyên tắc dịch OOP, phân tích hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf175p tieu_vu06 02-06-2018 42 5   Download

 • Mục đích của bài viết này là phân tích những yếu tố tác động đến quyết định mua căn hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Cơ sở lý thuyết được phân tích và tổng hợp từ những nghiên cứu trước.

  pdf11p vineptune2711 07-11-2019 45 4   Download

 • Từ thực trạng các hoạt động của công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại các đô thị ở Việt Nam nói chung và các đô thị ở Bắc Trung Bộ nói riêng, tác giả phân tích các mô hình xã hội hóa trong các hoạt động quản lý CTRSH có hiệu quả tại một số đô thị trong nước và quốc tế để đề xuất một số mô hình xã hội hóa trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH cho một số đô thị Bắc Trung Bộ, nhằm phù hợp nền kinh tế thị trường, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và phát triển bền vững.

  pdf6p viedison2711 03-09-2019 34 2   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về mô hình sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp xanh Trường Xuân trên các phương diện: i) Khái quát về hợp tác xã; ii) Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp xanh Trường Xuân; iii) Thực trạng tiếp cận chính sách hỗ trợ hợp tác xã kiểu mới của tỉnh Quảng Nam; iv) Nhận diện một số tồn tại hạn chế của mô hình và kiến nghị định hướng phát triển trong thời gian tới.

  pdf11p vimariana2711 21-12-2020 25 1   Download

 • Bằng việc phân tích trong mô hình mô phỏng, bài nghiên cứu kết luận sự ảnh hưởng của người đi đường lên vận tốc của dòng giao thông là đáng kể, với sự chênh lệch giữa vận tốc lớn nhất và nhỏ nhất trong dòng giao thông lên đến 94% khi có sự ảnh hưởng của người băng qua đường. Trong khi đó, sự ảnh hưởng này như không đáng kể khi không có sự ảnh hưởng của người băng qua đường.

  pdf7p vihinata2711 15-05-2019 27 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
207 tài liệu
1141 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích hướng mô hình
p_strCode=phantichhuongmohinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2