intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích thiết kế csdl

Xem 1-20 trên 62 kết quả Phân tích thiết kế csdl
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CSDL QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - PHẦN 3

  ppt6p onlineit 08-06-2011 1172 121   Download

 • Mời các bạn tham khảo Tài liệu Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế do TS. Lê Văn Phùng biên soạn để nắm bắt những kiến thức về tổng quan cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ; quy trình phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf223p be_nkin 30-03-2015 212 72   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 5: Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình thực thể - liên kết, mô hình quan hệ, thiết kế CSDL logic, thiết kế CSDL vật lý, một số bài tập hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p bautroibinhyen13 10-01-2017 150 27   Download

 • LINQ là thư viện mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình C# và Visual Basic.NET (có thể mở rộng cho các ngôn ngữ khác) cung cấp khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu Object, CSDL và XML. Để hiểu rõ hơn về phần mềm này mời các bạn tham khảo bài giảng Phân tích thiết kế phần mềm LINQ sau đây.

  pdf131p cocacola_10 02-12-2015 57 5   Download

 • Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ điều hành - Chủ đề 7: Thiết kế tầng dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế tầng quản lý dữ liệu, lưu trữ dưới dạng file, lưu trữ bằng CSDL đối tượng – quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p dien_vi10 27-09-2018 45 1   Download

 • BÀI 4: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Định nghĩa: Một hệ thống tích hợp "Người - Máy" tạo ra các thông tin giúp con người trong sản xuất, quản lý và ra quyết định là hệ thông tin quản lý. Hệ thông tin quản lý sử dụng các thiết bị tin học, các phần mềm, CSDL, các thủ tục thủ công, các mô hình để phân tích, lập kế hoạch quản lý và ra quyết định.

  pdf14p ctnhukieu2 05-04-2011 194 54   Download

 • Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã hội, đặc biệt như trong việc quản lý các dữ liệu về bán hàng, trường học hay dữ liệu quản lý khách sạn…

  ppt9p onlineit 08-06-2011 828 143   Download

 •  Từ các khảo sát trên ta xây dựng sơ đồ thực thể liên kết bao gồm: Các thực thể Các tập thực thể bao gồm các thuộc tính Thuộc tính kết nối Mối liên kết

  ppt5p onlineit 08-06-2011 313 69   Download

 • SỰ CHUẨN HÓA (NORMALISATION) GIỚI THIỆU Một csdl còn dư thừa dữ liệu sẽ gây trở ngại cho việc cập nhật dữ liệu. Chuẩn hóa csdl là hoạt động tạo ra một csdl không còn dư thừa dữ liệu, một csdl đạt tối thiểu dạng chuẩn 3. Trong các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống, hoạt động chuẩn hóa nằm trong giai đoạn thiết kế csdl (xem hình) II PHỤ THUỘC HÀM (FUNCTIONAL DEPENDENCY) 1 Phụ thuộc hàm Thuộc tính Y trong quan hệ phụ thuộc hàm vào thuộc tính X (hay X1, X2,..) của cùng quan hệ, nếu ứng với giá...

  pdf8p thachthaoxanh 28-08-2011 101 25   Download

 • Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống thư viện là bài phân tích hệ thống cho thư viện trường đại học, gồm đầy đủ sơ đồ, CSDL được thiết kế là SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể.

  doc30p dangquangquyen 19-03-2014 819 90   Download

 • Mô tả kiến trúc tổng thể Hệ thống được xây dựng theo mô hình client - server dựa trên môi trường Internet. Cơ sở dữ liệu sẽ được lưu trữ tại một máy chủ phục vụ, việc liên kết đến cơ sở dữ liệu (CSDL) và xử lý các yêu cầu từ phía máy khách (client) được thực hiện bởi một máy chủ phục vụ khác (H1).

  pdf21p vinamilkvietnam 10-08-2012 248 56   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận/huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf98p tangtocmuathi 23-05-2013 141 33   Download

 • CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU (DATABASES AND DATA MODELLING) Tóm tắt: Chương này trình bày lý do của việc thiết kế CSDL cho Hệ thống thông tin quản lý của một tổ chức, so sánh sự tiếp cận dựa trên tập tin truyền thống để giải quyết các vấn đề của hệ thống thông tin với sự tiếp cận dựa trên Cơ sở dữ liệu hiện đại, và đề ra các bước công việc của việc phân tích, mô hình hóa và thiết kế có tính hệ thống để thực hiện các giải pháp csdl cho...

  pdf7p thachthaoxanh 28-08-2011 160 31   Download

 • CÁC SUY XÉT TRONG THIẾT KẾ VẬT LÝ (PHYSICAL DESIGN CONSIDERATIONS) I GIỚI THIỆU Trong các chương trước, chúng ta đã tìm hiểu qua các giai đoạn phân tích dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ rồi chuẩn hóa các quan hệ. Trong chương này chúng ta sẽ bước sang giai đoạn sử dụng một hệ QTCSDL cụ thể như SQL Sever hay Oracle hay MS Access … để xây dựng các bảng, các mối kết hợp và các ràng buộc. Hình 11.1 cho ta thấy vị trí của hoạt động thiết kế csdl vật lý trong...

  pdf4p thachthaoxanh 28-08-2011 142 27   Download

 • Kiến trúc hệ thống thông tin (KTHT) là một đặc tả về mặt công nghệ của một hệ thống thông tin. KTHT dùng làm phương tiện để: Trao đổi về đặc tính của hệ thống (tập trung hay phân tán, CSDL, tính tích hợp, giao diện hệ thống...). Cơ sở để triển khai hệ thống theo thiết kế. Cơ sở để bảo trì hệ thống sau này.

  pdf3p bkavprovn2009 17-10-2010 297 72   Download

 • Bài giảng MS-ACCESS 2003 sẽ giới thiệu tới các bạn về vấn đề phân tích thiết kế CSDL& MS-ACCESS; tạo CSDL, Table, & Relationship; khái quát QUERY; select QUERY;...

  ppt38p codon_02 29-11-2015 51 1   Download

 • Trình bày & phân tích được sơ đồ tổng quát đầu vào, xử lý & đầu ra của HTTTKT. 2. Trình bày được chức năng các nhóm CSDL. Phân tích được mối quan hệ giữa chúng. 3. Trình bày & phân tích được các dữ liệu đầu vào của HTTTKT. 4. Trình bày & phân tích được quy trình xử lý dữ liệu của các phân hệ kế toán. 5. Trình bày & phân tích được ưu, nhược điểm của các PP xử lý bút toán trùng.

  pdf33p hoa_qn1987 10-12-2011 630 158   Download

 • Đề tài: Hệ quản trị CSDL Oracle trong quản lý bán hàng trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết, cấu trúc Oracle, Oracle và mô hình mạng, Oracle và cấu hình mạng, ngôn ngữ PL/SQL, phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng,...Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf83p kemoc6 01-07-2011 570 115   Download

 • HTTT quản lý sử dụng các thiết bị tin học các phần mềm CSDL, các thủ tục, các mô hình phân tích, lập kế hoạch quản lý và đưa ra quyết định. Vì thế cần phải xem xét, khảo sát các yếu tố đặc trưng, cũng như các mục tiêu và đưa nguyên tắc đảm bảo cho việc xây dựng một hệ thống quản lý có chất lượng.

  pdf59p thuytienvang_1 31-10-2012 474 90   Download

 • KIỂM TRA SỰ DƯ THỪA DỮ LIỆU (INVESTIGATING REDUNDANCY) I DƯ THỪA DỮ LIỆU TRONG CSDL Sự dư thừa dữ liệu trong csdl sẽ gây ra nhiều vấn đề xử lý phức tạp. Trước khi chuyển thành bảng trong hệ QTCSDL mô hình dữ liệu cần phải được kiểm tra sự dư thừa dữ liệu. 1 Dư thừa tập thực thể Ví dụ TTR Auto Servicing TTR là doanh nghiệp bảo dưỡng se ô tô trên 20 năm qua. Trong hai năm vừa rồi, doanh nghiệp đã mở rộng thành bốn phân xưởng: Phân xưởng bảo dưỡng xe du lịch ...

  pdf2p thachthaoxanh 28-08-2011 101 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích thiết kế csdl
p_strCode=phantichthietkecsdl

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2