intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần tử trong stack

Xem 1-20 trên 29 kết quả Phần tử trong stack
 • STACK : là một cấu trúc dữ liệu một chiều. Các phần tử cất vào và lấy ra theo phương thức LIFO (Last In First Out). Mỗi chương trình phải dành ra một khối bộ nhớ để làm stack bằng khai báo STACK. Ví dụ : .STACK 100H ; Xin cấp phát 256 bytes làm stack .Là 1 phần của bộ nhớ, được tổ chức lưu trữ dữ liệu theo cơ chế vào sau ra trước (LIFO).

  ppt32p thanhtungt_hy 10-09-2010 132 37   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'chương 2: stack', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt24p batman_1 10-01-2013 52 11   Download

 • Trong lập trình có khi cần truy xuất đến các phần tử trong STACK nhưng không được thay đổi trật tự của STACK. Để thực hiện điều này ta dùng thêm thanh ghi con trỏ BP : trỏ BP về đỉnh Stack : MOV BP,SP

  ppt0p thanhthao678 22-12-2011 42 4   Download

 • Lớp mảng động vector có sẵn trong thư viện chuẩn STL của C++ cho phép định nghĩa một mảng động các phần tử kiểu T, vector có các tính chất sau: - Không cần phải khai báo kích thước của mảng vector có thể tự động cấp phát bộ nhớ, bạn sẽ không phải quan tâm đến quản lý kích thước của nó. - Vector còn có thể cho bạn biết số lượng các phần tử mà bạn đang lưu trong nó.

  pdf16p gianggis 25-07-2013 346 32   Download

 • - Capacity là số lượng các phần tử mà stack có thể chứa. Stack có thể chứa các phần tử có kiểu dữ liệu khác nhau. Thuộc tính Count để chỉ số phần tử hiện trong Stack. - Khi 1 phần tử được thêm vào (Push), capacity tự động tăng, và tổ chức lại bộ nhớ.

  ppt17p thanh_k8cntt 02-04-2012 73 21   Download

 • Stack là 1 cấu trúc dữ liệu tuyến tính mà chỉ có thể truy nhập tới phần tử cuối cùng của nó để nhập và xuất dữ liệu. Cấu trúc LIFO(Last in first out – vào sau ra trước). Xem hình minh hoạ ở slide tiếng anh

  ppt45p anhnam_xtanh 29-09-2012 142 18   Download

 • Bài giảng Danh sách liên kết trình bày về các kiểu tổ chức liên kết giữa các phần tử trong danh sách như danh sách liên kết đơn; danh sách liên kết kép; danh sách liên kết vòng; cách sắp xếp liên kết đơn; stack; queue; ứng dụng stack để khử đệ quy cho bài toán tháp Hà Nội.

  pdf88p cocacola_09 27-11-2015 74 8   Download

 • Mỗi khi có sự truy xuất bộ nhớ thì Counter tăng lên một đơn vị. Mỗi khi một trang trên bộ nhớ được truy xuất thì giá trị của Counter sẽ được ghi vào trường LRU tại phần tử trong bảng trang tương ứng với trang này. Như vậy trang được chọn để thay thế là trang có LRU là nhỏ nhất.  Sử dụng Stack: trong cách này hệ điều hành sử dụng một Stack để lưu trữ số hiệu của các trang đã được nạp vào bộ nhớ chính...

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 48 2   Download

 • Trong nghiên cứu lý thuyết, có một vài mô hình vật liệu từ dựa trên các bon đã được đề xuất, đó là các vật liệu dựa trên graphene và graphite, và các vật liệu có cấu trúc dạng bánh kẹp (sandwich) cũng như dạng xếp chồng (stack). So sánh với mô hình dựa trên graphene và graphite, các mô hình vật liệu có cấu trúc xếp chồng thể hiện được nhiều ưu điểm hơn để thiết kế các vật liệu sắt từ dựa trên các bon. Trong bài luận văn này, một số vật liệu từ dựa trên các bon có cấu trúc xếp chồng dạng R/D/R đã được nghiên cứu, trong đó R là phân tử từ tính và D là phân tử phi từ.

  pdf55p change13 07-07-2016 28 2   Download

 • *ADT (Abstract Data Types) – kiểu dữ liệu trừu tượng bao gồm: Tập các giá trị (đối tượng) Tập các phép toán có thể thực hiện với tất cả các giá trị này Cách biểu diễn dữ liệu được sử dụng chung cho tất cả các giá trị này *Stack (ngăn xếp): là một kiểu dữ liệu trừu tượng, một dạng đặc biệt của danh sách tuyến tính (dãy gồm 0 hoặc nhiều hơn các phần tử cùng kiểu cho trước) trong đó các đối tượng được nạp vào (push) và lấy ra (pop) chỉ từ một đầu gọi là đỉnh (top) của danh sách....

  doc7p thocon_carot 08-12-2009 1324 310   Download

 • Linked List là cấu trúc gồm các node liên kết với nhau thông qua các mối liên kết. Node cuối linked list được dặt là null để đánh dấu kết thúc danh sách. Liked list giúp tiết kiệm bộ nhớ so với mảng trong các bài toán xử lý danh sách. Khi chèn/ xóa một node trên linked list, không phải dãn/ dồn các phần tử như trên mảng. Việc truy nhập trên linked list luôn phải tuần tự

  ppt62p thaiduongae 12-01-2010 479 232   Download

 • Android là một tập hợp phần mềm (software stack) dành cho các thiết bị di động, bao gồm hệ điều hành, phần mềm trung gian (middleware)và các ứng dụng chủ chốt (key applications). Google Inc. đã mua lại phát triển ban đầu của phần mềm từ Android Inc., năm 2005. Hệ điều hành di động của Android dựa trên nền tẳng Linux. Google và các thành viên khác của Liên minh Open Handset Alliance hợp tác trong phát triển và phát hành Android. Dự án Mã nguồn mở Android Open Source Project (AOSP) được thực hiện với mục đích duy...

  pdf63p therain_nl 11-07-2012 305 100   Download

 • Định nghĩa Ngăn xếp là một dạng của danh sách, trong đó phép toán xen một phần tử mới vào danh sách và loại bỏ một phần tử khỏi danh sách chỉ được phép thực hiện ở một đầu của danh sách. Một ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu dạng thùng chứa (container) của các phần tử (thường gọi là các nút (node)) và có hai phép toán cơ bản : push and pop. Push bổ sung một phần tử vào đỉnh (top) của ngăn xếp, nghĩa là sau các phần tử đã có trong ngăn xếp. Pop...

  ppt15p can_loc 25-07-2012 178 37   Download

 • Dùng con trỏ để tối ưu hoá thực thi Sau đây ta sẽ áp dụng những hiểu biết về con trỏ và minh họa 1 ví dụ mà ta thấy rõ lợi ích của việc dùng con trỏ trong thực thi Tạo ra mảng có nền là Stack Để tạo ra mảng này ta cần từ khoá stackalloc.

  pdf6p cachuadam 21-05-2011 69 7   Download

 • Sau đó đến heap, phát triển từ các địa chỉ thấp đến các địa chỉ cao. Nếu bạn liên tục phân bổ các biến trên heap, họ sẽ ngày càng sống trong bộ nhớ cao hơn. Bởi vì cả hai heap và stack có thể phát triển động (heap khi bạn cấp phát bộ nhớ hơn và ngăn xếp khi bạn thực hiện cuộc gọi chức năng hơn), hệ thống điều hành tối đa hóa việc sử dụng bộ nhớ (và giảm thiểu công việc nó đã làm)...

  pdf44p myngoc6 07-10-2011 53 7   Download

 • Nếu sử dụng cú pháp biến_vector[chỉ_số], chương trình sẽ không tạo ra lỗi khi sử dụng chỉ số mảng nằm ngoài vùng hợp lệ (giống như mảng thường). Trong ví dụ, chúng ta mới chỉ lấy giá trị phần tử với chỉ số không hợp lệ, trường hợp này chỉ cho kết quả sai. Nhưng nếu chúng ta gán giá trị cho phần tử không hợp lệ này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều vì thao tác đó sẽ làm hỏng các giá trị khác trên bộ nhớ. Phương thức at(chỉ_số) có tác dụng tương tự như dùng ký hiệu...

  pdf15p sakuraphuong 31-05-2013 64 5   Download

 • Background process: là process của ứng dụng mà các activity của nó ko hiển thị với người dùng (onStoped() của activity được gọi). 5.Empty process: process không có bất cứ 1 thành phần nào active. Theo chế độ ưu tiên thì khi cần tài nguyên, Android sẽ tự động kill process, trước tiên là các empty process. Android Activity Life Cycle: Như mình đã giới thiệu ở trên , Actitvity là thành phần quan trọng nhất và đóng vai trò chính trong xây dựng ứng dụng Android. Hệ điều hành Android quản lý Activity theo dạng stack: khi một Activity mới...

  pdf5p phuoctam53 17-08-2011 41 4   Download

 • Bài tập 3.1: Viết chương trình tính giá trị biểu thức trung tố theo các yêu cầu sau: 1. Nhập biểu thức trung tố: toán hạng, toán tử và dấu ngoặc VD: (20+5)/5+(7-3)*100 2. Chuyển biểu thức trung tố thành hậu tố (xuất ra màn hình) VD: 20 5 + 5 / 7 3 – 100 * + 3. Tính giá trị của biểu thức hậu tố VD: (20+5)/5+(7-3)*100 = 405 Yêu cầu: Sinh viên cài đặt stack dùng danh sách liên kết: 1. Khai báo cấu trúc của phần tử trong DSLK dùng làm stack 2. Cài đặt các thao tác: IsEmpty, NewNode, FreeNode, Pop, Push… trên Stack....

  pdf4p thangict93 30-01-2013 54 4   Download

 • Quan trọng hơn, các tính năng thực hiện công việc và tiêu thụ các thông tin cấu hình có thể tự mình luôn luôn được gọi với mã đáng tin cậy trên stack. Kịch bản giống như các lớp GAC'd được HttpModules có vấn đề này. HttpModule một chỉ có

  pdf64p kimku13 24-10-2011 61 3   Download

 • Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng lập trình trên các cấu trúc dữ liệu quan trọng như: stack, queue mlink, tree & graph cùng với phương pháp phân tích, thiết kế, đánh giá thuật toán

  pdf0p ngoclanh 10-06-2009 2102 828   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phần tử trong stack
p_strCode=phantutrongstack

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2