intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về hợp đồng

Xem 1-20 trên 3356 kết quả Pháp luật về hợp đồng
 • Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết về chủ đề một số vấn đề dân tộc, pháp luật và nhà nước; tự sự và ký ức; di sản, văn bản, phương tiện truyền thông và sự kiến tạo văn hóa.

  pdf20p britaikridanik 25-06-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về luật thương mại quốc tế; các thiết chế cơ bản điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế; một số vấn đề pháp lý về incoterms; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p dongcoxanh25 22-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 0 giới thiệu về Thương mại là gì; Thương mại quốc tế là gì; Luật Thương mại quốc tế điều chỉnh về những vấn đề gì; Phương pháp học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt10p dongcoxanh25 22-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 1: Nghĩa vụ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm; các yếu tố của quan hệ pháp luật về nghĩa vụ dân sự; căn cứ làm phát sinh, chấm dứt nghĩa vụ dân sự; thực hiện nghĩa vụ dân sự; trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự; thay đổi chủ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự 2 - Chương 3: Nghĩa vụ dân sự ngoài hợp đồng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hứa thưởng; thi có giải; thực hiện công việc không có ủy quyền; nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu sử dụng hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Luật Hiến pháp - Chương 4: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn của Quốc hội; vị trí, thẩm quyền của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước; vị trí, tính chất, chức năng của Chính phủ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hidetoshidekisugi 15-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế 1 - Chương 4: Bản chất pháp lý của hợp tác xã và tổ hợp tác. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc về thành lập và tổ chức hoạt động, quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã và tổ hợp tác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế - Chương 6: Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế; giao kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng; các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn luật áp dụng; trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế - Chương 7: Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: cấu trúc của Công ước Viên 1980; đề nghị giao kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng; chế tài áp dụng khi có hành vi vi phạm theo Công ước Viên 1980;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng "Luật thương mại điện tử" có nội dung gồm 5 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung trong Luật thương mại điện tử; pháp luật về hợp đồng thương mại điện tử; pháp luật về hoạt động của website thương mại điện tử; pháp luật về bảo đảm an toàn giao dịch thương mại điện tử; xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf74p hidetoshidekisugi 16-06-2022 13 1   Download

 • Bài giảng "Luật kinh doanh bảo hiểm" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng đáp ứng việc thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf91p hidetoshidekisugi 15-06-2022 17 1   Download

 • Bài viết "Nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng lao động: Một số vấn đề đặt ra và hướng hoàn thiện" phân tích một số bất cập trong quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin của người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng lao động và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

  pdf11p runordie2 06-06-2022 5 1   Download

 • Luận án "Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao trong các dự án về giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam hiện nay" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng BOT trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay.

  pdf164p hoamaudon2510 16-06-2022 13 3   Download

 • Bài giảng "Luật kinh tế nâng cao" có nội dung trình bày về: giới thiệu Luật kinh tế; một số vấn đề lý luận về Luật kinh tế; pháp luật về công ty; pháp luật về hợp đồng trong thương mại; pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p charaznable 06-06-2022 9 1   Download

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hình thức pháp lý quan trọng, có yếu tố quyết định đến kết quả của giao dịch chuyển quyền sử dụng đất thông qua hình thức chuyển nhượng. Bài viết tập trung phân tích, bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở. Qua đó chỉ ra một số hạn chế, bất cập và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 13 0   Download

 • Với tư cách là một trong những cơ quan bảo vệ công lý, theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Tố tụng hình sự Cộng hòa Pháp, Viện Công tố có đại diện ở mỗi Tòa hình sự; được tham dự các cuộc tranh luận của Hội đồng xét xử; tất cả các quyết định của Tòa được tuyên với sự có mặt của Viện Công tố nhằm bảo đảm việc thi hành các quyết định của Tòa án. Bài viết phân tích tổng thể quyền kháng nghị của Viện Công tố Pháp nhằm chỉ ra những điểm đặc thù và đưa ra một số gợi ý về kinh nghiệm lập pháp hợp lý mà Việt Nam có thể học hỏi.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 2 0   Download

 • Môi giới thương mại là một trong các hoạt động của trung gian thương mại. Môi giới thương mại là một hoạt động thương mại được pháp luật Việt Nam công nhận và hiện chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019). Khi áp dụng vào thực tiễn pháp luật về môi giới thương mại đã phát sinh những khó khăn, bất cập, chưa tập trung và thống nhất giữa các văn bản pháp luật gây khó khăn cho người sử dụng pháp luật, lẫn người thực thi pháp luật, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của chính hoạt động này và sự phát triển của nền kinh tế.

  pdf13p vipatriciawoertz 02-06-2022 10 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao trong các dự án về giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam" trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); Thực trạng pháp luật và thực hiện hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam.

  pdf163p vipatriciawoertz 02-06-2022 5 1   Download

 • Mục đích của luận văn "Những vấn đề pháp lý về hợp đồng nhập khẩu than: nhìn từ thực tiễn hoạt động nhập khẩu than tại Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1)" là làm rõ các vấn đề pháp lý về hợp đồng nhập khẩu hàng hóa nói chung và hợp đồng than nhập khẩu nói riêng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hợp đồng nhập khẩu than của EVNGENCO1.

  pdf94p bobietbo 01-06-2022 9 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Những vấn đề pháp lý về đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu tại Công ty TNHH TM & XNK Quốc Khánh" là làm rõ những vấn đề pháp lý về đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu, đánh giá thực trạng tuân thủ những vấn đề pháp lý về đàm phán và ký kết HĐNK tại Công ty TNHH TM & XNK Quốc Khánh, Luận văn đề xuất các giải pháp đẩy mạnh đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu của Công ty này trong thời gian tới.

  pdf87p bobietbo 01-06-2022 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về hợp đồng
p_strCode=phapluatvehopdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2