intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về tài sản

Xem 1-20 trên 1850 kết quả Pháp luật về tài sản
 • Bài giảng Bài 9: Pháp luật về tài sản và quyền sở hữu bao gồm những nội dung về tài sản và quyền sở hữu tài sản (khái niệm và phân loại tài sản, quy định về đăng ký quyền sở hữu và quyền tài sản khác, quyền sở hữu); xác lập và chấm dứt quyền sở hữu tài sản.

  ppt23p cocacola_06 03-11-2015 133 31   Download

 • Nội dung chương 6 bao gồm các vấn đề sau: Khái luận về phá sản và pháp luật về phá sản, trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp,...Mời các bạn tham khảo nội dung chương 6.

  ppt35p depthat 13-03-2014 185 26   Download

 • Tài liệu "Pháp luật về phá sản doanh nghiệp" được biên soạn bởi Lê Thị Bích Ngọc trình bày các nội dung sau: khái niệm phá sản doanh nghiệp, luật phá sản của doanh nghiệp, trình tự giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

  pdf12p voer_me 12-12-2014 96 23   Download

 • Chương 6 Pháp luật về phá sản, giải thể doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên hiểu được khái niệm, đặc điểm của phá sản và giải thể doanh nghiệp. Nắm được nội dung chính của pháp luật phá sản và giải thể.

  pdf24p five_12 19-03-2014 134 21   Download

 • Bài giảng chuyên đề Pháp luật về phá sản cung cấp cho người học những hiểu biết về giải thể doanh nghiệp và pháp luật về phá sản như: Nộp đơn và mở thủ tục phá sản, phục hồi kinh doanh, thanh lý tài sản, tuyên bố doanh nghiệp/Hợp tác xã bị phá sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt12p youcanletgo_02 10-01-2016 131 13   Download

 • Pháp luật về tài sản của Philippines - so sánh với pháp luật Việt Nam Mức thù lao được xác định theo HĐLĐ, thoả ước tập thể, nguyên tắc bình đẳng hoặc theo tiền lệ (chẳng hạn, dù không được quy định trong HĐLĐ hay thoả ước tập thể nhưng NLĐ vẫn có quyền yêu cầu trả một khoản tiền nhân dịp lễ Noel,

  pdf4p keomotmau 20-05-2013 94 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện và bảo đảm thực hiện pháp luật về di sản văn hoá Việt Nam đáp ứng yêu cầu về quản lý, bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

  pdf26p tuhai999 07-03-2021 1 0   Download

 • Cùng tìm hiểu nguyên tắc của luật tài sản (vật quyền); chức năng của Luật tài sản; quyền tài sản: Thực thi QSH đối với DNNN;.. được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 9 - Tổng quan pháp luật về tài sản: DNNN".

  pdf8p codon_10 05-04-2016 71 10   Download

 • Dự thảo Luật Thuế tài sản ngày 23/04/20181 đã cho thấy, thuế tài sản nêu trong Dự thảo Luật này chỉ là một trong các loại thuế được Việt Nam sử dụng để điều tiết vào tài sản mà các chủ thể trong xã hội có được bên cạnh Luật Thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, nội dung của Dự thảo Luật còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục hoàn thiện.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 5 0   Download

 • Khái niệm phá sản được xem xét ở hai góc độ: DN lâm vào tình trạng phá sản, Phá sản là thủ tục phục hồi hoặc xử lý nợ đặc biệt. Luật Công ty 1990, công ty gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại một thời điểm tổng trị giá các tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn, là công ty lâm vào tình trạng phá sản

  ppt23p acqui_rx 12-01-2011 282 84   Download

 • "Thực trạng pháp luật về phá sản và việc hoàn thiện môi trường pháp luật kinh doanh tại Việt Nam" nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả của bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf99p condaucon 26-07-2011 196 63   Download

 • Chương 2 Pháp luật về doanh nghiệp trình bày những nội dung chính: khái niệm doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp.

  pdf42p five_12 19-03-2014 255 54   Download

 • Hoàn thiện pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam Về nguyên tắc, NSDLĐ có nhiều phương thức để thông báo tuyển dụng: Thông báo nội bộ doanh nghiệp, đăng báo, đưa thông tin lên mạng, thông qua cơ quan lao động hoặc qua tổ chức môi giới tư nhân. Tuy nhiên, HĐXN có quyền yêu cầu NSDLĐ khi cần tuyển dụng phải thông báo nội bộ trong doanh nghiệp (Điều 93 Luật quy chế xí nghiệp)

  pdf6p keomotmau 20-05-2013 65 8   Download

 • Tài liệu Những vấn đề lý luận về di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Thanh toán và phân chia di sản thừa kế, thực tiễn áp dụng trong việc xác định, thanh toán, phân chia di sản thừa kế và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về di sản thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf132p violympus 12-03-2019 78 7   Download

 • ”Cty gặp khó khăn thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại một thời điểm tổng số các tài sản của Cty không đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn là Cty lâm vào tình trạng phá sản”. (Điều 24 – Luật Cty 1990) .Điểm hạn chế của định nghĩa “tình trạng phá sản” theo Đ.24 Luật Cty 1990: Thiếu văn bản luật chuyên ngành cụ thể hoá: ● Trình tự thủ tục tiến hành phá sản, ● Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản, ...

  pdf33p nuber_12 26-08-2013 95 6   Download

 • Bài giảng Pháp luật về hợp tác xã trình bày nguyên tắc tổ chức và hoạt động của htx; thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã; tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã; quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã; quy chế pháp lý của xã viên hợp tác xã; quy chế pháp lý về tài sản và tài chính của hợp tác xã.

  pdf46p angicungduoc7 10-09-2020 23 3   Download

 • Việc ban hành Luật Thuế tài sản thay thế cho Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Đồng thời, các quy định trong sắc thuế mới này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, thể hiện được những ưu điểm về quản lý và góp phần ổn định trật tự xã hội.

  pdf7p viankanra2711 11-09-2020 9 0   Download

 • Qua phân tích thực trạng hệ thống chính sách, pháp luật về thủy sản, bài viết chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các quy định liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, khai thác thủy sản, quản lý tàu cá và dịch vụ trong khai thác thủy sản; từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản năm 2003.

  pdf10p viirene2711 12-10-2020 13 0   Download

 • Theo ngôn ngữ chung ở nhiều quốc gia, thuật ngữ “phá sản” đều được sử dụng để diễn tả tình trạng khó khăn về tài chính của một chủ doanh nghiệp mà biểu hiện cụ thể của tình trạng đó là sự mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. Ở Việt Nam, cùng với thuật ngữ “phá sản” thì người ta còn dùng các từ: “khuynh gia, bại sản”, “khánh kiệt”, “ vỡ nợ” hay “ sập tiệm” để chỉ tình trạng tài chính trầm trọng của người mắc nợ....

  ppt72p humxambg 27-01-2010 426 157   Download

 • Bài giảng Luật Môi trường: Chương III - Pháp luật về tài nguyên thiên nhiên trình bày nội dung pháp luật về tài nguyên rừng, pháp luật về nguồn lợi thủy sản, pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về tài nguyên khoáng sản.

  ppt36p hoa_cuc91 27-06-2014 282 117   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về tài sản
p_strCode=phapluatvetaisan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2