intTypePromotion=4
ADSENSE

Pháp luật xử lý vi phạm đầu tư xây dựng

Xem 1-7 trên 7 kết quả Pháp luật xử lý vi phạm đầu tư xây dựng
 • Mục đích việc nghiên cứu luận luận văn trên cơ sở phân tích, làm sáng tỏ những cơ sở lý luận về vi phạm pháp luật trong đầu tƣ xây dựng cơ bản tại các doanh nghiệp và thực tiễn xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng cơ bản tại các doanh nghiệp từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong đầu tƯ xây dựng cơ bản tại các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tƯ xây dựng cơ bản tại các doanh nghiệp.

  pdf30p thanhngan29092009 26-09-2018 47 9   Download

 • Cẩm nang bảo vệ môi truờng dành cho nhà quản lý doanh nghiệp giúp bạn các nội dung về quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng quản lý, bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng quản lý, bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động các quy định về quan trắc môi trường các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  pdf27p ttytdp 15-10-2014 110 21   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 29 tháng 6 năm 2009;

  pdf12p stingdautaydo 07-12-2012 91 15   Download

 • Theo số liệu thống kê của Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp, năm 2005, các văn bản của chính quyền cấp tỉnh được kiểm tra là 129.989 văn bản; trong đó, số văn bản trái pháp luật là 2.826 văn bản. Lĩnh vực có nhiều văn bản sai trái nhất là: xử lý vi phạm hành chính, ưu đãi đầu tư, biên chế, công chức, công vụ, phí, lệ phí, đất đai, nông nghiệp, lao động, quản lý văn hóa, xây dựng đô thị, giao thông, quản lý và bảo vệ rừng, … ...

  pdf14p dontetvui 20-01-2013 74 9   Download

 • Thông tư số 02/2004/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xếp hạng các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf14p lawdt5 02-12-2009 75 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MỨC CHI PHÍ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf4p mitthai 25-05-2012 67 2   Download

 • Báo cáo này ghi nhận một số đặc điểm, xu hướng đã xuất hiện rõ: các cơ quan nhà nước đã bắt đầu thể hiện vai trò của mình trong việc xây dựng môi trường pháp lý cho thương mại điện tử, bao gồm các chính sách vĩ mô cũng như văn bản quy phạm pháp luật; các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử ở nhiều mức độ khác nhau đòi hỏi phải có nguồn nhân lực được đào tạo về lĩnh vực này, đặt vấn đề đào tạo về thương mại điện tử thành một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf241p nganga_07 12-10-2015 72 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật xử lý vi phạm đầu tư xây dựng
p_strCode=phapluatxulyviphamdautuxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2