intTypePromotion=3
ADSENSE

Phật giáo ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 2022 kết quả Phật giáo ở Việt Nam
 • Quan Hệ Giữa Nho Giáo Và Phật Giáo Ở Việt Nam Tác giả: Minh Chi I. PHẬT-GIÁO, NHO-GIÁO VÀ LÃO-GIÁO Ở TRUNG HOA VÀO ĐẦU CÔNG NGUYÊN 1. Những đặc điểm chung của Phật-giáo, Nho-giáo và Lão-giáo ở Trung Hoa đầu công nguyên. Nho-giáo là một hệ thống chính trị tôn giáo đứng đầu là nhà vua, con Trời (thiên tử), nhận mệnh của Trời (thiên mệnh) để cai trị nhân dân vì hạnh phúc của nhân dân.

  pdf14p banglang_ht 30-07-2010 495 307   Download

 • Bài tiểu luận "Phật giáo và sự du nhập Phật giáo vào Việt Nam. Liên hệ ở Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung cơ bản của triết học Phật giáo Ấn Độ cổ đại và liên hệ triết học Phật giáo Ấn Độ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc25p howata 21-03-2016 669 133   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ thực trạng Nho giáo, Phật giáo những năm đầu thế kỉ XX. Cơ sở hình thành mối quan hệ giữa trí thức Nho học với Phật giáo cũng như biểu hiện của mối liên hệ này thông qua các cuộc tranh luận trên các diễn đàn báo chương ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

  pdf11p viuzumaki2711 09-05-2019 11 1   Download

 • Bài viết này sẽ góp phần làm rõ những ảnh hưởng của văn hóa Việt với Công giáo ở Việt Nam với 2 nội dung chính như sau: Văn hóa Việt Nam góp phần làm biến đổi Công giáo xa lạ thành một tôn giáo gần gũi với văn hóa dân tộc, văn hóa Việt góp phần hình thành và phát triển con đường "đồng hành cùng dân tộc" của Công giáo Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 77 15   Download

 • Bài viết Đảm bảo quyền của phụ nữ trong quá trình hội nhập và phát triển ở Việt Nam hiện nay: Một số phân tích tổng quan nêu khái quát khung pháp lý đảm bảo quyền của phụ nữ ở VN; công trình nghiên cứu có liên quan. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 49 4   Download

 • Bài viết tập trung luận giải vấn đề có tính lí luận, đó là sự phát triển từ đa dạng tôn giáo đến đa dạng niềm tin tôn giáo ở Việt Nam đồng thời chỉ rõ những biểu hiện của sự đa dạng đó trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p vihercules2711 28-03-2019 31 2   Download

 • Bài viết "Giáo hội phật giáo Việt Nam trong cuộc đấu tranh với những luận điệu sai trái về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam" có nội dung là các thế lực thù địch với vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam và giáo hội Phật giáo Việt Nam với cuộc đấu tranh phản bác các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 22 1   Download

 • Bài viết Nghĩ về giáo dục Phật giáo ở Việt Nam nêu lên những suy nghĩ của tác giả về giáo dục Phật giáo ở Việt Nam: cội nguồn, khái niệm, bản chất và mục đích cứu cánh của giáo dục Phật giáo, từ đó, trình bày vai trò của giáo dục Phật giáo ở Việt Nam trong quá khứ và trong hiện tại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p baoyencute 17-04-2018 15 1   Download

 • Trên cơ sở khảo cứu các tài liệu lưu trữ (ở Pháp và Việt Nam), các công trình nghiên cứu ở Việt Nam và các luận án tiến sĩ, bài viết góp phần làm sáng tỏ vai trò “tiên phong” của Thiền sư Khánh Hòa trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam trong những năm 1920-1945 nói chung và vai trò đối với sự ra đời của Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học Hội nói riêng.

  pdf16p vicross2711 27-06-2019 11 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm phân tích, làm rõ xu hướng biến đổi của tôn giáo và những tác động của nó đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực của xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  doc204p phongtitriet000 08-08-2019 30 6   Download

 • Bài viết phân tích quá trình du nhập của Phật giáo vào Việt Nam, sự phát triển và sức lan tỏa của tôn giáo này trong đời sống xã hội thời Lý - Trần. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra mối tương tác giữa Nho giáo và Phật giáo trong xã hội, lí giải căn nguyên sự phát triển thịnh vượng của đạo Phật thời Lý - Trần.

  pdf9p nganga_08 12-10-2015 229 32   Download

 • Ở Việt Nam, Phật giáo và Công giáo là những tôn giáo tiêu biểu trong công tác tuyên truyền về môi trường cho đồng bào tôn giáo. Tuy mức độ, phương thức tổ chức, cách thức tham gia khác nhau, nhưng các tôn giáo đều vì mục tiêu chung phát huy truyền thống sống “tốt đời đẹp đạo”, “đồng hành cùng dân tộc”, kề vai sát cánh cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ môi trường nói riêng.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 34 1   Download

 • Bài giảng "Phật giáo - Bài 4: Phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam" có nội dung trình bài về sự ra đời và phát triển của Phật giáo, giáo lý, luật lệ, lễ nghi và tổ chức, phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam.

  ppt52p xuanhieu981996 31-05-2018 24 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích Phật giáo ở góc độ vừa là tôn giáo, vừa là văn hóa với những điểm tích cực như tinh thần nhập thế, tư tưởng từ bi, sự tôn vinh con người, sự tin tưởng vào khả năng sáng tạo và tự giải thoát mỗi cá nhân, tôn trọng sự bình đẳng và tự do lựa chọn của cá nhân, bài viết làm rõ vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Việt Nam, đặc biệt là gắn với phát triển du lịch bền vững.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 68 11   Download

 • Âm nhạc Công giáo là một bộ phận trong nền âm nhạc Việt Nam nói chung. Âm nhạc Công giáo đã và đang tham gia bảo tồn và phát huy nền âm nhạc truyền thống Việt Nam. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Âm nhạc công giáo ở Việt Nam trước và sau công đồng Vatican II".

  pdf11p meomun12340628 09-09-2015 71 9   Download

 • Bài viết này trình bày ba nội dung chính, đó là: Quan niệm của Phật giáo về âm nhạc và việc sử dụng âm nhạc, sự hỗn dung của Nho - Phật - Đạo trong nghi lễ Phật giáo và sự xuất hiện âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở Việt Nam, sự ổn định của âm nhạc Phật giáo ở Hà Nội. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 60 2   Download

 • Các tôn giáo ở Việt Nam dù là tôn giáo ngoại nhập hay tôn giáo nội sinh, trong quá trình tồn tại và phát triển đều tạo ra các giá trị tôn giáo. Giá trị Công giáo ở Việt Nam không nằm ngoài vấn đề trên. Giá trị Công giáo ở Việt Nam phản ánh căn cốt nội tại từ đời sống tôn giáo của tôn giáo này tại Việt Nam.

  pdf38p vicross2711 27-06-2019 23 2   Download

 • CSHT GTVT đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của một nước. Nó là điều kiện tiền đề cho việc phát triển kinh tế và thu hút các nguồn vốn đầu tư vào trong nước. Ở Việt nam những năm qua do sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ, hoạt động đầu tư xây dựng CSHT GTVT đã đạt được một số thành tựu nhất định tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập đặc biệt là vấn đề thất thoát lãng phí, Một nguyên nhân...

  pdf54p nhattruong 16-07-2009 1004 382   Download

 • Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ I sau công nguyên kết hợp với phong tục, tập quán truyền thống dân tộc Việt Nam hình thành nên Phật giáo Việt Nam. Trải qua một khoảng thời gian dài, Phật giáo ở Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh và đã tạo nên một dấu ấn sâu đậm trong việc hình thành đạo đức, nhân cách con người Việt Nam, nền văn hoá Việt Nam. Những ảnh hưởng của Phật giáo vẫn đang được con người Việt Nam phát huy để phục vụ cuộc sống. Song bên...

  ppt17p hackernhat 08-06-2011 830 311   Download

 • Đây là tập hợp những bài viết chủ yếu thuộc các công trình cấp Viện từ năm 2000 đến nay, do phòng Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam của Viện Ngôn ngữ học chủ trì. Việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số có thể cung cấp cho những người làm công tác ngôn ngữ học nước ta những tư liệu hết sức quý giá để tìm hiểu và phát triển lý luận, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử và quy luật phát triển của tiếng Việt và tiếng các dân tộc anh em, góp phần giải quyết những vấn đề ngôn ngữ do thực tiễn của đời sống đề ra.

  pdf474p muathu102 19-03-2013 700 282   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phật giáo ở Việt Nam
p_strCode=phatgiaoovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản